Náš servis v maloobchodech se stal důležitou pomocí přetíženému personálu prodejen a chrání jej před kolapsem – Pavel Říha, ppm factum

824 zobrazení

Aktuální situace v České republice není lehká jak pro lidi, tak i pro firmy nebo podnikatele. V této nové anketě našeho portálu Mistoprodeje.cz oslovujeme retailové odborníky z řad značek, řetězců, médií, výrobců POS produktů a realizátorů s cílem zjistit jejích aktuální situaci, potřeby a také i vyhlídky do budoucna.

Ve čtrnáctém díle této ankety jsme oslovili pana Pavla Říhu, Commercial Directora CEE agentury ppm factum a.s.

1. Jaké jsou okamžité dopady současných antivirových restrikcí na Vaší firmu a Vás osobně a čím se momentálně zabýváte/potýkáte nejvíce?

Pouze částečné. Díky intuici jsme stihli včas připravit přesun kancelářské, řídící a manažerské práce kompletně na HomeOffice, ještě dříve než vláda vyhlásila nouzový stav. In-store a promo aktivity se samozřejmě zastavily během 24 hodin, retail audit a research je částečně a dočasně omezen, merchandising, skladování POS  a distribuce naopak expanduje. Náš servis v maloobchodech se stal důležitou pomocí přetíženému personálu prodejen a chrání jej před kolapsem. Je to velmi náročné s ohledem na extrémně dynamické změny v rozsahu a frekvenci efektivního servisu, ale za 20 let jsme se naučili velmi dobře plánovat a flexibilně reagovat.

Současná priorita je: udržet plnou zaměstnanost a minimalizovat pokles příjmů našich zaměstnanců a spolupracovníků. Vyplácet velmi rychle s odbouráním administrativní zátěže, chránit naše lidi před nákazou. Naši lidé projevili neuvěřitelnou míru empatie a tak se snažíme podporovat jejich úsilí, aktivity, pomoc personálu prodejen či komunitě tam kde bydlí.

2. Co by Vám v současné situaci nejvíce pomohlo?

Více lidí. Možná to zní neuvěřitelně, když každý den slyšíte v médiích o množství lidí, kteří přicházejí o svá pracovní místa, ale my stále pociťujeme nedostatek. Souvisí to s cca 10% lidí, které máme v nucené či dobrovolné karanténě a souběžnou poptávkou ze strany retailu a klientů o navýšení servisu pro zvládnutí náporu v prodejnách. Takže kdo hledáte práci, ozvěte se!

3. Jaký očekáváte vývoj na Vašem trhu a u Vás ve firmě do konce roku?

Vše bude záležet na dvou faktorech.

a) jak vládní opatření ochrání výpadek příjmů lidí, kteří momentálně nemohou pracovat, tj. jaká bude jejich ekonomická situace v post COVID éře

b) jestli si firmy vzaly ponaučení z roku 2009 a uvědomí si, že k úspěchu na trhu se nedá prošetřit omezením výdajů a kdo bude připraven na nový start, získá značnou výhodu.

4. Kde vidíte prioritu pro zmenšení ekonomických dopadů současných restrikcí?

Dostat situaci pod kontrolu, testovat, testovat a testovat podle doporučení WHO. Na základě této strategie a dat uvolňovat omezení, při zachování preventivních prvků ochrany. Pokud se nám to podaří rychle a efektivně, můžeme naopak ve zdecimované Evropě růst rychleji a pomoci tak s obnovou naší ekonomiky.

Zdroj a koláž: redakce, foto: ppm factum a pixabay.com