Anketa k nastalé situaci v ČR – Marek Končitík, DAGO

772 zobrazení

Aktuální situace v České republice není lehká jak pro lidi, tak i pro firmy nebo podnikatele. V této nové anketě našeho portálu Mistoprodeje.cz oslovujeme retailové odborníky z řad značek, řetězců, médií, výrobců POS produktů a realizátorů s cílem zjistit jejích aktuální situaci, potřeby a také i vyhlídky do budoucna.

V pátém dílu této ankety jsme oslovili pana Marka Končitíka, Sales Managera společnosti DAGO s.r.o.

1. Jaké jsou okamžité dopady současných antivirových restrikcí na Vaší firmu a Vás osobně a čím se momentálně zabýváte/potýkáte nejvíce?

Velmi děkujeme našim klientům, že s námi spoluprací celý rok, a to i v období samotné krize. Neutápíme se v problémech, ale řešíme projekty již na druhou část roku.
Protože to vypadá, že Velikonoce budou obdobím, které se upozadí, klienti hledají nové pos a budou investovat do jiných aktivit, které dříve nebyly tak zásadní – jako je samozřejmě HORECA či Vánoce.
Zadavatelé pracují z domova a uvědomují si, že pokud tohoto období nevyužijí, po skončení krize budou mít vážné propady v prodejích. O to více v tuto chvíli aktivně pracují na nových POS a dosud nevyužitých aktivitách. Oprašují staré projekty a snaží se myslet pozitivně.

2. Co by Vám v současné situaci nejvíce pomohlo?

Většina zadavatelů je v posledních letech velmi precizní a řeší každý detail. Zároveň zadání nebývají jasná a dostatečně informovaná, a to samozřejmě znamená mnohem větší nasazení a více práce nejen v přípravných fázích. Zlepšení informací v zadáních je ale naším nenaplněným snem dlouhodobě. Také by nám pomohlo znát celý budget klienta rozložený do období. Pokud bychom se mohli podílet na jeho koordinaci, nemusely by vznikat projekty na posledních chvíli s termínem předání za 1 týden. Většinou za 1 týden musíme POS nakreslit, konzultovat a revidovat, vyvinout vzorek, zkalkulovat včetně přepravy a vymyslet celý systém logistiky, většinou na mnoha míst ve více řetězcích. Když to vynásobíte minimálně 200 aktivními projekty, tak máte obrázek naší společnosti v aktuálním období.  Pomohlo by nám tedy, pokud bychom se mohli věnovat více projektům a posílit tak množství realizací.

3. Jaký očekáváte vývoj na Vašem trhu a u Vás ve firmě do konce roku?

Samozřejmě se změní poptávka zadavatelů. Některé z aktivit jsou pasé, ale vyvstanou nové příležitosti, které je nutné podchytit a koordinovat.
Budeme se snažit být jak u jejich zrodu, tak i samotné realizace. Dago bude iniciátorem těchto aktivit a udělá maximum proto, aby našim zadavatelům pomohlo dokonce v samotném umístění těchto nosičů na prodejny.
I na základě zkušeností z ekonomické krize v 2009 se domníváme, že trendem bude hra na nízkou cenu realizací. Standardní dodavatelé se tak budou snažit získávat zadavatele na svoji stranu. Dago strategie ale po zbytek roku počítá s rozvojem a vývojem nových a inovativních POS materiálů, které zadavatelům především pomohou s prodejem a prezentací vlastních produktů tak, jak to dělalo doposud, ale s maximálním focusem na efektivitu. Věříme zároveň, že bude docházet k POP podpoře některých segmentů, které aktuálně strádají, například HORECA a zároveň například, že vánoční podpora bude bohatší vzhledem k omezení Velikonoc.

4. Kde vidíte prioritu pro zmenšení ekonomických dopadů současných restrikcí?

Dago půjde osvědčenou cestou investic i v období krize. Budeme i nadále v tomto období investovat například do unikátního logistického softwaru, který koordinuje a automatizuje instalace a exekuce na obchodech. Zvláště nyní je důležité mít online informace především proto, že jsou omezené fyzické možnosti monitoringu umístění POS nosičů.
Také budeme investovat do kreativity a přípravy podnětů našim klientům pro období, které bude následovat po krizi. Budeme také investovat do vzdělání našich lidí, aby byly ještě lépe připraveni na období po krizi a našim zadavatelům byly ještě lepšími partnery.
Prozatím žádné restrikce neplánujeme a proaktivně se budeme zaměřovat na rozvoj.

Zdroj a koláž: redakce, foto: DAGO a pixabay.com