Rozhovor měsíce – Petr Václavek

9959 zobrazení

Pro první letošní rozhovor měsíce jsme oslovili pana Petra Václavka, zakladatele společnosti Foodgroot a autora světově unikátní aplikace stejného názvu na hodnocení potravin na trhu. Je tedy samozřejmé, že tato plánovaná novinka byla i stěžejním bodem našeho rozhovoru. 

V tomto měsíci, tedy v lednu 2018, spustíte, pane Václavku, svoji aplikaci Foodgroot na hodnocení potravin na českém trhu. Kdy jste o ní začal přemýšlet poprvé, tedy jak dlouhá byla doba od nápadu do její nynější podoby?    

Tento nápad je starý asi pět let. Mne napadlo, že by bylo hezké seřadit potraviny podle kvality, protože to je něco, co tady dlouhodobě chybí a co se tady historicky moc neřešilo a dneska se naopak řeší velmi, neboť společnost zbohatla a už se neřeší na prvním místě jen cena, ale také kvalita potravin. Především, že v Německu jsou kvalitnější potraviny než u nás. V současné době neexistuje objektivní nástroj, jak tuto věc změřit. Je tady sice spousta domněnek, spousta dílčích výzkumů a průzkumů, subjektivních konstatování, ale prakticky ta revolučnost, kterou děláme my spočívá v tom, že indexujeme veškeré dostupné informace o potravinách v České republice. Tyto potraviny seřadíme podle parametrů, kterých je asi 70, na základě algoritmu, který měří všem stejně – podle stejných principů a parametrů. Seřadíme je tedy podle jejich kvality. Právě toto je ten zásadní základní rozdíl proti všemu, co dnes existuje. Dnes totiž existují spousty různých zdrojů, dílčích informací – například, že se vyskytl  velký problém, bylo tam něco shnilého, jinde se něco šidí… A těchto zdrojů je obrovské množství. Máte sice určité penzum informací na etiketách a například na webových stránkách, ale to je pořád jen dílčí fragment celku. Proto ve fázi číslo jedna indexujeme veškerá veřejně přístupná data a na jejich základě z nich seřadíme potraviny podle kvality v jednotlivých kategoriích. Následně ve fázi číslo 2 se celá aplikace otevře spotřebitelům jako komunitě, výrobcům jako komunitě a institucím jako komunitě. A všechny tyto tři komunity pozveme, aby tyto informace začaly doplňovat. My nechceme říci, že jsme zlý policista, který chce ukázat, že výrobci dělají něco špatně. Naopak my tomu dáme určitý základ, na kterém se vše dá postavit, a řekneme: „Pojďte nám to pomoci zlepšovat. Dávejte nám informace.“ Už jen tím, že výrobce poskytne informace, o které jej požádáme, tak se mu tím přidělí určité body v hodnocení, protože je jako výrobce otevřený, neboť tyto informace sdílí. Pokud tyto informace výrobce neposkytne, tak jej to v celkovém důsledku oproti ostatním znevýhodní.  Celá tato věc je tedy postavena jako komunitní, všem otevřená, zdarma přístupná platforma, která má konečně poprvé v historii rozkrýt pozadí potravin. Časem chceme investigativní činností dojít až do prapůvodu surovin, tedy zjistit například z jaké farmy bere výrobce suroviny. Vždy to musí být doložené různými dokumenty, například od veterinářů. Takže například zjistíme, že farma XY krmí své krávy něčím, co má negativní dopad na kvalitu mléka, zatímco farma XYZ používá lepší výrobky. Takže se budou měřit i takové informace, ke kterým se běžný spotřebitel nemá šanci dostat. A toto všechno chceme vyjádřit pomocí jednoho jednoduchého čísla, stejně jako to existuje u filmů na webové stránce Česko-Slovenské filmové databáze – kouknete se a vidíte, že 75% je dobrý film, u 45% se tím nezabývám. A zároveň chceme dát v každé kategorii žebříček potravin, aby bylo vidět jasně – ano tato potravina má hodnocení 45 a toto je seznam potravin, které jsou nad ní a toto je seznam výrobků, které jsou pod ní. V tu chvíli máte v obchodě v mobilu referenci. Nejen tedy informaci o té potravině samotné, ale i referenci, jak si tato potravina stojí mezi ostatními. Potom si tedy můžete vybrat něco jiného, lepšího.  To znamená, že si vezmete šest jogurtů vedle sebe, vyfotíte jejich kódy a aplikace vám je seřadí podle kvality.

Když jste uváděl případ s farmou, tak ti farmáři, kteří budou chtít poskytovat informace, budou v tom žebříčku umístění výše?

Přesně tak. Já vám řeknu jednu věc. Co udělali politici napříč spektrem s mafiánskými taxikáři za posledních dvacet, třicet let? Odpověď zní – nic! Co s nimi udělal Uber za tři měsíce? Totálně změnil celý trh! A přesně toto je princip celé digitalizace. Tento princip nespočívá v tom, vytáhnout na někoho klacek a pořád kontrolovat, regulovat a stále něco řešit… Ne, princip je poskytnout všem stejné možnosti a ztransparentnit celé pozadí. Jediný, kdo má páku vše změnit, je spotřebitel. Není to ani politik, ani žádná organizace nebo parlament, ani nic jiného. Všichni výrobci dodržují zákony a vyrábějí potraviny podle určitých norem a nedělají nic nezákonného. To, že to v našem regionu šidí, protože tady byl určitý historický vývoj, tlak na cenu a spousta dalších věcí je všeobecně známá skutečnost. Samozřejmě dnešní výrobci vám budou tvrdit, že je to regionální záležitost nebo chuťová preference. To se všichni zasmějeme, protože velmi dobře všichni víme, že je to jenom to, že akceptujeme výrobce, kteří používají méně kvalitní suroviny a díky tomu mají větší marže. To je celé! Celý příběh v kostce. A oni to budou zkoušet, dokud nebude nic, co by úplně jasně parametricky, automatizovaně celou věc změřilo a řeklo: „Takto se věci mají, přátelé! Tady máte čokoládu XY koupenou v českém obchodě, tady máte tu samou čokoládu koupenou v německém obchodě. Jak to, že v německém obchodě je o 25 procent kvalitnější? Aha, tak se o tom pojďme bavit, co to tedy přesně znamená.“ A v tu chvíli dostávají prakticky všichni do ruky tento velmi upřímný nástroj, který jim poskytne referenci mezi jednotlivými trhy a mezi jednotlivými výrobky. Najednou vám pomůže se zorientovat. Nyní je totiž zákazník totálně rukojmím marketingu. Marketing mu říká, že produkt je z darů nevím čeho, že je to český výrobek z luk a hor a podobně…A zákazník žije v tomto snu, že je všechno v pořádku. A když se o to začne zajímat, tak zjistí, že je to v dramatickém nepořádku. A právě proto tady bude konečně nástroj, který každému umožní si dát věc do kontextu a během zlomku sekundy se v tom vyznat.

V jednom svém rozhovoru jste zmiňoval, že pro vaší aplikaci používáte Brandbank od společnosti Nielsen. To je hlavní informační zdroj pro tuto aplikaci?

Je to tak, že v tuto chvíli indexujeme všechna veřejně dostupná data. Jednak jsme tedy koupili Brandbank od Nielsenu, který budeme kupovat postupně na všech trzích, na kterých se Nielsen pohybuje. To je ten základ, který pokrývá přibližně 80 procent dat. Pak samozřejmě sbíráme všechna dostupná data, která jsou volně přístupná na webových stránkách – ať už se jedná o výrobce potravin, obchodníky nebo u kohokoliv dalšího. A všechna tato data k lednu příštího roku zindexujeme a dáme do kontextu. Ale tím nekončíme. To je právě jen bod jedna, kdy máme hotový index. Ale teprve tady začne skutečný příběh. Pak řekneme: „Jsi výrobce? Pojď nám toto své ohodnocení pomoct zlepšit. Pojď skórovat lépe. Dej nám informace. Dolož nám, kde bereš mléko, jak jej ošetřuješ, řekni nám více informací o použitých technologiích. Prostě dávej data a jestli to děláš dobře, tak budeš mít lepší hodnocení.“

A jaký by měl být postup pro výrobce? Budete je oslovovat nebo se mají hlásit i sami?

Celé je to otevřené. Jednak je tam komunita spotřebitelů, komunita výrobců a komunita institucí. Ti všichni budou oboustranně vkládat i sbírat data. Co se týče výrobců, tak máme vymyšlený postup, jak je postupně oslovovat, edukovat, vtahovat do tohoto programu. Je to v podstatě práce na celý rok.

Výrobce k nám přijde s určitými dokumenty, kterými doloží, že je skutečný výrobce uvedené potraviny a postupně si začne tzv. claimovat své značky.  To znamená, že řekne tento sýr, tento sýr, tento jogurt patří k nám a tady na to máte potvrzení.

A v tu chvíli, kdy bude tento výrobce z naší strany verifikovaný, že je to skutečný výrobce a že jeho udávané výrobky patří do jeho portfolia, což se dá na začátku předpřipravit, protože je to veřejně známá informace, tak se mu aplikace otevře, aby mohl začít vkládat update co se týká složení, informací o původu. Vlastně vše, co chybí a co dělá výrobci negativní skóre, může nyní výrobce doplnit. My samozřejmě budeme tyto informace namátkou kontrolovat, aby si výrobci nevymýšleli. V momentě, kdy zjistíme, že nám výrobce zalhal, tak dostane v první fázi velmi důrazné varování a když to udělá podruhé, tak dostane „černý puntík“, který se projeví v jeho skóre. Je to stejné, jako když se například dopuje ve sportu.

Jak velký máte tým pro první fázi?

V tuto chvíli se náš tým rozrůstá, nyní máme deset lidí, kteří vše připravují a tímto projektem se zabývají na poměrně dosti intenzivní bázi. Časem se bude tento tým samozřejmě dále rozšiřovat.

Byla to, pane Václavku, vaše myšlenka nebo jste se někde inspiroval?

Nic takového nikde neexistuje. Proto má tato věc má také globální ambici. Všude totiž existuje to, co existuje tady, tedy informace o dílčích věcech – kalorie, průšvihy, éčka, a další věci. Všude tedy existuje jakýsi dílčí pohled, ale neexistuje jakýsi „Google na potraviny“. Tedy něco, co by potraviny zindexovalo, dalo jim hlavu a patu a seřadilo je. Aby měl spotřebitel konkrétní referenci. Protože k čemu vám je, že určitá potravina má málo éček nebo naopak hodně. To je jen dílčí informace. Abyste se mohl rozhodnout, potřebujete znát celek. To je jako byste řekl u filmu, že měl dvě dobré erotické scény. Ale byl ten film dobrý nebo ne? Teprve podle této informace se rozhodnu, zda ten film stáhnu, koupím nebo jej shlédnu v kině. Anebo naopak ne. Ale, že tam byly dvě dobré scény, mne nezajímá. To není relevantní informace.

Zmínil jste, že od ledna bude tato aplikace k dispozici zdarma. 

Ano. Naše strategie je taková, že v lednu budeme mít aplikaci v beta verzi. S ní chceme jít do crowdfoundingu, ve kterém vybereme peníze na to, abychom ji mohli dodělat na sto procent. Takže v lednu to nebude stoprocentně otevřené všem. Bude to otevírané postupně pro investory z crowdfoundingu, což bude základní tým, který nám pomůže aplikaci doladit do finální podoby. A finální podoba bude aplikace a webový přístup, který bude pro všechny zdarma a který poskytne dvě základní informace – rating kvality a seřazení potravin.

Co tam bude dál?

Dále tam pak bude PRO verze, ve které si přibližně za dvě nebo tři eura rozkliknete featuru, která vám ukáže anamnézu konkrétní potraviny. V čem skóruje – toto má  dobré, toto špatné, toto má ve svém rodokmenu a podobně. PRO verze tedy podá  uživateli hlubší informace.

Nejdříve, přibližně v polovině příštího roku, se dostaneme k další verzi. Již nyní se zpracovává algoritmus, který je něco jako metabolická rovnováha a který na základě odběru krve bude možné doporučit konkrétní potraviny konkrétnímu člověku s ohledem na jeho zdravotní a lifestylový profil. Samozřejmě, že to, že je potravina objektivně kvalitní nutně neznamená, že je subjektivně v pořádku pro daného člověka. Vývoj v tomto ohledu bude jistě zajímavý, protože budeme dělat kompletní test genomu, který vám řekne, co by člověk neměl vůbec jíst, co má naopak jíst hodně, jaké má dotyčný akceptace, co organismus odmítá a podobně. Takže toto bude ještě další komplexní věc, na které budeme pracovat a která se do budoucna zohlední. Toto je čistě objektivní index kvality potravin na daném trhu a k němu bude čistě subjektivní profil na základě krevních a dalších parametrů, který pomůže vybírat konkrétní, vhodné a doporučené potraviny, které jsou fajn pro zdraví konkrétní osoby.

Tato zdravotní data se získají od uživatelů aplikace nebo od jejich lékařů?      

Ne, na to máme vlastní lidi v týmu. Tato data budeme získávat z krevních testů, testů stolice a testu genomu. Takže určitě budeme pracovat s fyzickým materiálem, který vychází z konkrétního člověka a potom bude automatizace samotného doporučení, které samozřejmě nikdy nebude substituovat lékaře. Ale když vám lékař řekne s ohledem na váš zdravotní stav: „Jez víc hrášku a méně kuřete,“ tak vám aplikace konkrétně doporučí konkrétní věci. My rozumíme parametrům ve vaší krvi a díky tomu umíme doporučit konkrétní potravinu.

Zmínil jste, že tuto aplikaci plánujete uvést i na globální trh. Kdy to bude a jak vypadá časový harmonogram celého projektu?

Časově to vypadá tak, že v lednu budeme mít BETA verzi aplikace, kterou budeme ještě tak dva až tři měsíce ladit, takže v dubnu by měl být finální český produkt. A zároveň budeme paralelně pracovat na stejném principu na největších evropských trzích, tzn. získávat data z Německa, z Francie, z Velké Británie. Jakmile tady bude dokonale připravený český business model se vším všudy, tak tento projekt vezmeme a copypastujeme ho na další trh. Já si potom představím, že se například na tři měsíce přesunu do Berlína, kde budu s německým týmem stavět stejnou věc jako tady, tzn. budu potřebovat do týmu dietology, lékaře a další osoby jako máme tady. Tak vybudujeme projekt na těchto zmíněných jednotlivých trzích, uděláme tam okolo toho velké PR. Vše začne fungovat nejdříve na evropské úrovni a ke konci roku 2019 bychom měli být globální. Protože pak už je to jen o copypaste. Tedy, že dostanete data trhu, zindexujete, spočítáte, přeložíte aplikaci do daného jazyka a pustíte na trh. I samotná akvizice výrobců pak bude hodně automatizovaná. Stejně tak, jako  akvizice uživatelů. Hodně spoléháme na skutečnost, že to je obrovské téma. Což se nám také už potvrzuje. I když je teď idea jen na papíře, přesto jsme měli pokrytí ve všech hlavních českých médiích. Toto téma je ale silné nejenom na české rovině. Proto si myslím, že PR bude fungovat velmi dobře.

A navíc můžete využít zkušenosti z českého trhu.

Přesně tak. Tady to stavíme, tady víme, na koho se obrátit. A čím toho bude více, tím to bude paradoxně jednodušší, protože věci budeme opakovat, budou už více automatizované.

Tato činnost Vám, pane Václavku, jistě zabírá spousty času, bere hodně energie a na začátku je jistě i hodně stresu. Jak relaxujete?                

Především díky cestování. Nyní plánuji do konce roku odjet, neboť si již potřebuji odpočinout. Jsem unavený především na fyzické rovině, potřebuji spát dvanáct hodin denně, číst si knížku a na nic deset dní nemyslet. Takže hlavně proto odjíždím daleko. Na to se teď velmi těším a tuším, že mi tento odpočinek udělá velmi dobře.

Děkuji Vám, pane Václavku, za rozhovor a přeji Vám poklidné a relaxační Vánoční svátky a úspěšný celý rok 2018.

 

Za redakci se ptal Miroslav Oupic