Rozhovor měsíce – Lukáš Vynikal

Pro náš další rozhovor měsíce jsme tentokrát oslovili pana Lukáše Vynikala z továrny na inovace s názvem IDEA SENSE.
V rozhovoru jsme především hovořili o tom, že úspěšných novinek je mezi FMCG výrobky jako šafránu a možná i proto klienti lépe slyší na retro-nabídky.

Pane Vynikale, Vaše firma se zabývá velmi zajímavou činností – pomáháte klientům inovovat jejich produkty, postupy, kulturu. Jak jste se k této práci dostal?

Pracoval jsem 17 let ve výzkumu trhu. Tam jsme se snažili maximálně pochopit potřeby a motivace zákazníků a pomalu jsme začínali objevovat Human Centred Design (HCD). Potom jsem přešel na víc než 4 roky do managementu České spořitelny a zjistil, že pro velké organizace je velmi těžké přetavit customer insight (pochopení zákazníkova života) do relevantních služeb a produktů. I tato zkušenost mi ukázala, že přístup HCD je smysluplný a jde díky němu dávat na trh služby/produkty nebo jen interakce, které zlepšují lidem život. V bance jsem spolupracoval s firmou IdeaSense a tak jsem v ní po svém bankovním angažmá zakotvil.

A co konkrétně je tedy core businessem Vaší společnosti IDEA SENSE?

Náš core byznys je designování služeb a produktů tak, aby lidem zlepšovaly život a klientovi vydělaly peníze – ať už tím, že mu přinesou nové klienty nebo tím, že mi současné klienty udrží.
Postavili jsme si metodiku tzv. Inovační farmy, která začíná hledáním zákaznického insightu ale velmi často i tržního insightu, který se více soustřeďuje na současné a budoucí fungování celého trhu. Proces pokračuje inspiračními a ideačními workshopy. Nad prvotními nápady poté stavíme varianty konceptů služby nebo produktu, které musí bezpodmínečně reagovat na insight. Na tom trváme. Zdůrazňuji to naschvál, protože nám velmi často Klienti přináší novou technologii (přece jenom svět kolem nás a my sami procházíme digitální disrupcí). Ptají se nás, co s tou technologií mají dělat, jak ji dát na trh. Jakoby trhy byli posedlé technologií a ne zákazníkem… Proto náš proces důrazně trvá na zákaznickém insightu a reakci na něj. Celý projekt proto pokračuje feedbackem se zákazníkem, který vede k iterativnímu zlepšování konceptů. Projekt končí výběrem nejhodnotnějšího konceptu pomocí crowd intelligence. Nad konceptem je zároveň napočítán i 1. verze business case.

V poslední době se nespokojujeme pouze s vygenerováním skvělého konceptu a posouváme se do fáze realizace ať už formou externí design autority nebo formou startupu.

O Vaší firmě se říká, že má trochu punkovou kulturu – co to znamená?

Je pravdou, že se v IdeaSense potkalo hodně lidí, kteří se uvnitř korporací vymezovali a chtěli jít svoji cestou. To, že jsme se potkali všichni v IdeaSense trošku definuje kulturu. Ale v punku nejdeme – naše projekty nejsou anarchie, ale velmi strukturovaný proces. Ano, i kreativní práce jde strukturovat. Je pravdou, že jeden prvek punku si uchováváme. A to jistý prvek provokace. Snažíme se v našich projektech otevírat Klientům oči. Z jejich pohledu je to lehce provokativní. Nicméně my věříme, že Klienti potřebují dělat služby/produkty nebo interakce, které mají reálný impact. A to je v současné, přehlcené době opravdu velká výzva.

Na jakých projektech jste pracovali pro maloobchodní řetězce, FMCG výrobce nebo reklamní agentury? Náš portál je zaměřen na in-store marketing – jaké projekty máte za sebou v tomto oboru?

O konkrétních projektech těžko hovořit, protože inovace je pro firmy klenot, který se velmi pečlivě stráží. Takže naše projekty jsou všechny pod NDA. Nicméně lze říct, že asi tak poslední rok sledujeme jakési probouzení FMCG nebo řetězců. FMCG bylo vždy zvyklé používat různé průzkumy trhu a hledat zákaznický insight. Nicméně reálná schopnost přetavit insight do udržitelné inovace byla poměrně omezená. Ne nadarmo proto AC Nielsem reportuje, že 95% nových FMCG produktů neuspěje. Navíc se i v oblasti FMCG nezadržitelně projevuje digitalizace. Takže v našich projektem řešíme „povýšení“ produktu na službu. Třeba když jsme dostali za úkol vygenerovat další směry rozvoje nealko piva, tak nám pod rukama začal vznikat celý shluk konceptů, které se vlastně týkaly služby a ne výrobku. Bylo zajímavé vidět, jak je ale FMCG industry na tuto změnu nepřipravená. Je to pro ní naprosto nová, neosahaná sféra. Jsou zvyklí a naučení skomunikovat svůj nový výrobek – v dnešní době i digitálně. Nicméně fenomény službového byznysu jako je např. engagement jsou v oblasti fmcg stále výjimečné. A pokud je najdete, tak jsou outsourcovány na komunikační agentury. Mají tedy charakter kampaně a dlouhodobého budování vztahu se zákazníkem.

A jaké zajímavé inovace resp. trendy jste v tomto oboru zaznamenali na trhu?

Trendy jsou jasné – digitalizace a s tím spojená personalizace, příklon k „zeleným“ řešením resp. k řešením, která mají „přesah“ a poslední trend, který bych zmínil je snaha, kterou bych nazval Direct-to-Consumer, tj. navázání intimnějšího vztahu se spotřebitelem.
S výše uvedeným je spojeno pořizování a analýza dat, které může být krásnou příležitostí pro standardní výzkumné agentury, zvládnou-li tuhle přechodovou fázi.
V poslední době pracujete metodou CrowdInnovation, kdy zapojujete velké skupiny lidí, jak metoda funguje?

CrowdInnovation je jedna z našich interních inovací, kterou jsme si vyvinuli sami pro sebe. V naší práci s klienty se ukazovalo, že potřebujeme výrazně víc inspirace z trhu, než kolik nám mohou dát naši zákazníci nebo zkušenosti ze zahraničí. Došlo nám, že ohromným zdrojem je a musí být uživatel budoucí inovace – ať už je to finální spotřebitel nebo zaměstnanec.
Metoda využívá našeho prostředí Ideapoly – je to webová aplikace, která umožňuje sdílení a spolupráci na inovativních nápadech ve firmách a jiných organizacích. Součástí Ideapoly je unikátní virtuální trh, který s vysokou mírou pravděpodobnosti určí potenciál nápadu ve skutečném světě. Ideapoly využívají principů hry, otevřené inovace a crowdsourcingu k řešení strategického rozvoje organizací.

Pozveme do něho 200 zástupců cílové populace a zadáme jim konkrétní úkol. Úkol je pečlivě zformulován ve spolupráci s naším Klientem. Ukázalo se, že správné zformulování úkolu je klíčem k úspěchu. Skupina lidí (crowd) úkol zpracovává pod naší moderací a navrhuje různá řešení. Nestačíme se divit, co z „normálních“ lidí leze! Krásně nám dokážou popsat svoje potřeby přes nestrukturovaná data. My tomu potom dáme strukturu, „přeložíme“ do jasných nápadů a máme v ruce extrémně relevantní materiál pro konečné vymýšlení inovace.

Finální nápady potom znovu předložíme crowdu k vyhodnocení. V Ideapoly otevřeme tzv. prediktivní trh, který dokáže se 75% úspěšností identifikovat nápady, koncepty, které mají největší hodnotu pro reálný trh. Prediktivní trh si představte jako malou akciovou burzu, kde jsou akcie nahrazeny koncepty nových služeb nebo produktů.

Metoda CrowdInnovation se v posledním roce stala nedílnou součástí našich projektů a už se chystáme na první projekty v zahraničí – ať už v Německu nebo v jihovýchodní Asii. Díky Idealpoly systému jsme totiž schopni vše realizovat všude po světě. Vidíme v tom ohromný potenciál do budoucna.

Vymýšlet neustále nové věci, testovat je apod. vyžaduje hodně kreativity a energie. Kde ji berete Vy osobně a jak ji doplňujete do týmu, aby Vám nevyschly její zdroje?

Tým se snažíme pravidelně doplňovat o mladé, inspirativní lidi, kteří se vrací ze svých zahraničních angažmá a vystavujeme je nám, starým brontosaurům. Z toho vzniká ohromná energie a nadšení, které se přelévá do projektů pro naše Klienty.
No a já osobně utíkám, kdykoliv to jde, pryč z města, do Podkrkonoší. Na dobíjení baterek neznám totiž nic lepšího než ticho lesa.

 

Děkuji Vám, pane Vynikale, za rozhovor. Vám i Vaší společnosti přeji úspěšné poslední týdny roku a úspěšný celý rok 2019.

 

Za redakci se ptal Jiří Beran

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme