8/2023 Dana Kejzlarová, POS Media: „Přenášíme reklamní kampaně do kamenných obchodů.“

Co všechno obnáší in-store kampaň? O které nosiče je největší zájem? A jaké vlastnosti musí mít člověk, který má na starosti realizaci takové kampaně? O tom všem jsme si povídali s Danou Kejzlarovou, ředitelkou Operations oddělení z přední in-store agentury POS Media Česká republika

Jak byste úplnému laikovi vysvětlila, čím se oddělení Operations zabývá?

Naší náplní práce je realizace mediálních kampaní, máme tedy za úkol přenést kampaně do kamenných obchodů. V práci, kterou Operations oddělení dělá, je tak zahrnutá příprava, produkce a distribuce reklamních nosičů, ale také jejich instalace, kontrola a deinstalace.

Dá se říci, jak vypadá taková typická akce, respektive kampaň, kterou zajišťujete?

Obávám se, že nic jako „typická akce“ v našem oboru neexistuje, protože každá kampaň je jedinečná. Ke každé je potřeba zajmout individuální přístup. Nicméně při každé z nich úzce spolupracujeme s obchodním oddělením, které s klienty jednotlivé kampaně domlouvá. Nejprve je potřeba ujasnit si, jaké jsou požadavky klientů, ať už se jedná například o speciální termíny, počet lokalit, nebo druh nosiče. Na základě těchto požadavků si uděláme průzkum na místě, abychom věděli, co bude potřeba zajistit a podobně.

Pokud kampaň zahrnuje i produkci POS materiálů, konzultujeme například z jakého materiálu daný nosič vyrobit, protože ne všechny materiály lze použít všude. Většinou se poté dělá ještě zkušební vzorek – zejména pokud se jedná o velký nosič. A stejně tak děláme i zkušební instalaci, abychom předešli možným problémům při dalších instalacích. Poté se následuje plánovací část, kdy připravujeme rozdělovníky, kompletujeme materiály a distribuujeme nosiče na jednotlivé lokality. Výsledkem je zrealizovaná kampaň, kterou naši instalační technici průběžně kontrolují, a po skončení kampaně je naší prací i její deinstalace.

Dá se říct, kolik času uplyne od zadání kampaně až po její realizaci?

To záleží na druhu nosiče a typu vystavení. Pokud se jedná o menší nosič, trvá to přibližně čtrnáct dnů. Když jde o složité instalace, je potřeba zhruba šest týdnů. Samotná instalace na místě potom trvá od dvou do čtyř hodin.

Jaké jsou teď ve vašem oboru trendy? Co je aktuálně v kurzu?

Pozorujeme, že roste zájem o shop in shopy i branding modulů a klienti také hodně poptávají světelné nosiče, u kterých je významně větší vizibilita. Velkým trendem je rovněž společenská odpovědnost a udržitelnost, tudíž jsou v kurzu i eko nosiče.

Zmínila jste udržitelnost; promítá se nějak například i v rámci deinstalace nosičů?

Pokud si je klient dále nepřeje využít pro interní účely, likvidují se nosiče přímo v prodejnách. Každá prodejna má tříděný odpad a při deinstalaci samozřejmě třídíme i my.

Jak dlouho už v oboru pracujete?

V oboru zajišťování služeb pro různé klienty se pohybuji přibližně patnáct let, přičemž pro POS Media pracuji už šestým rokem.

Jaké vlastnosti musí mít člověk, aby mohl podobnou práci dělat?

Naprosto stěžejní je odolnost proti stresu, schopnost improvizovat a rychle řešit vzniklé situace a problémy. Stejně tak je potřeba, aby měl člověk určitou dávku shovívavosti k tomu, že jeho práce často přesáhne rámec pracovní doby. Musí být ochoten obětovat jí i kousek soukromého života, protože pro mě práce rozhodně nekončí odchodem z kanceláře, ale pokračuje do té doby, dokud jsou lidé z mého oddělení v terénu.

Na co jste v rámci své práce nejvíc hrdá?

Nejvíc jsem hrdá na to, jak se celý náš tým a naše oddělení za tu dobu posunulo vpřed. Dokážeme úspěšně a rychle realizovat velký počet kampaní. Průměrně měsíčně instalujeme 130 až 150 nosičů, ale měli jsme i období, kdy jsme během jednoho týdne nainstalovali 41 kampaní, což představovalo 81 druhů a 4047 kusů nosičů. Může to znít jako klišé, ale pro nás je skutečně nejlepší odměnou spokojený klient, kterému se kampaň líbí.

Autor rozhovoru: Barbora Vajsejtlová, POS Media

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010