Rozhovor měsíce – Daniela Krofiánová

Dnes vám rádi přinášíme rozhovor s paní Danielou Krofiánovou, která zastává pozici General Manager v asociaci POPAI Central Europe, jež  je středoevropskou pobočkou světové asociace POPAI reprezentující obor marketingu v místě prodeje.

 

 

 

Vstoupili jsme, paní Krofiánová, do poslední čtvrtiny letošního roku. Co zajímavého asociaci POPAI CENTRAL EUROPE zatím rok 2015 přinesl? 

Pro naše členy i odbornou veřejnost realizujeme rozsáhlý celoroční program, proto výčet zajímavých aktivit i událostí za letošní rok by byl poměrně dlouhý. Zmíním alespoň novinky z nedávné doby. V září bylo na valné hromadě POPAI CE zvoleno nové vedení asociace. Prezidentem POPAI CE se stal Zdeněk Sobota ze společnosti Hanton a vice-prezidentem Daniel Jesenský ze společnosti DAGO s.r.o.. V příštím období bude asociaci řídit desetičlenná rada.  Valná hromada byla součástí programu akce POPAI networking party, která tento rok proběhla v jihomoravském Bzenci a jako vždy byla jedinečnou příležitostí k setkání kolegů z oboru i  k navázání kontaktů s novými členy v krásném prostředí  vinařské oblasti Slovácka.

Velmi významným  projektem je průzkumový projekt Shopper Engagement Study, který realizuje POPAI CE ve spolupráci s průzkumovou agenturou Ipsos. Tento unikátní průzkum nabízí jako nikdy v minulosti komplexní pohled na nakupování českých zákazníků a na potenciál pro tvorbu lepších, moderních a shoppercentrických míst prodeje a in-store aktivit.

K důležitým událostem v životě POPAI CE  patří také rozšíření členské základny asociace, kdy za posledních dvanáct měsíců vstoupilo do POPAI CE 13 významných společností z různých oblastí našeho oboru.

Naše asociace je v rámci celosvětové sítě POPAI hodnocena jako jedna z nejlépe fungujících poboček, a to ve srovnání s dalšími  pobočkami, které působí  v jiných  částech Evropy.

 

 

Na našem portále jsme v sekci Výzkumy a jiná čísla informovali právě o Vámi zmíněném průzkumovém projektu Shopper Engagement Study Czech Republic, který je historicky nejrozsáhlejší studií nakupování v českých supermarketech a hypermarketech. Jak tento projekt, jako hlavní spolurealizátor, hodnotíte?

Jak již bylo zmíněno, jde o dosud nejkomplexnější průzkum  nákupního chování  na našem trhu, který je realizován ve spolupráci s průzkumovou agenturou Ipsos ve vybraných prodejnách všech maloobchodních značek provozujících supermarkety a hypermarkety na našem území.  Výsledky průzkumu nabídnou jedinečnou příležitost pro všechny ty, kteří chtějí lépe a komplexně porozumět modernímu trhu, pochopit vlivy na nákupní rozhodování zákazníků  a dosahovat lepších obchodních výsledků.

V rámci průzkumu jsme využili ověřené metodologické a analytické know-how POPAI Global. Důležitou součástí výstupů bude také srovnání s maďarskými a americkými výsledky této studie.

 

 

V listopadu plánujete zveřejnění výsledků tohoto projektu. Dá se již nyní předběžně říci nějaké zajímavé zjištění?

V současné fázi byl ukončen sběr dat a probíhají exkluzivní prezentace výstupů pro hlavní partnery průzkumu. Veřejně dostupné výsledky studie plánujeme zveřejnit  během října až listopadu letošního roku a také představit účastníkům naší listopadové konference POPAI fórum 2015.

 

 

Na konci listopadu pořádá asociace akci POPAI DAY 2015, na které bude mimo jiné i slavnostní vyhlášení letošních soutěží POPAI AWARDS 2015 a POPAI STUDENT AWARD 2015. Vnímáte nějaké rozdíly na vítězných exponátech za posledních několik let?

Soutěž POPAI AWARDS  a s ní spojená rozsáhlá soutěžní expozice je vždy přehlídkou nejnovějších řešení  a nových forem  komunikace se zákazníky ve všech hlavních segmentech našeho trhu.
V souladu s trendy nákupního chování v in-store byly prezentované projekty  v loňském ročníku  soutěže příklady toho, jak lze intenzivně působit na smysly spotřebitele a podpořit interaktivitu se zákazníkem. I nejúspěšnější exponát soutěže Endcup Milka byl  praktickou ukázkou multisenzorické komunikace na prodejní ploše, kdy použité více smyslové  prvky pozitivně působí na emoce zákazníků, a  přispívají ke skvělému vnímání značky i interakci s produkty.

Dalším výrazným fenoménem, který se promítá v soutěži, je výrazný nástup a stále širší využití moderních technologií v rámci nákupního procesu. Nové digitální projekty v prodejních místech a novinky z oblasti digitální médií soutěží v samostatné  soutěžní sekci POPAI AWARD DIGITAL.

 

 

V současné době máte jako asociace 75 členů a každým měsícem přibývají další. Jak vnímáte tento zájem o členství a kolik členů očekáváte, že bude asociace mít za rok?

Samozřejmě nás trvalý zájem o vstup do naší asociace velmi těší.  Vnímáme to jako důkaz toho, že náš program je kvalitní a atraktivní pro subjekty, které působí v různých oblastech in-store komunikace a přispívá k další popularizaci a rozvoji  oboru marketing at retail. Komplexní program členských výhod včetně kontinuálního vzdělávacího programu, možnost komunikace mezi členy i  kontakt  s dalšími předními společnostmi v rámci našich projektů, dlouhodobý program spolupráce se středními a vysokými  školami se specializací na marketingovou komunikaci …to vše je dobrým předpokladem k tomu, že zájem o členství v POPAI bude pokračovat. Netroufáme ale upřesnit, kolik přesně budeme mít členů za rok.

 

 

Vaše pozice v asociaci POPAI CE je paní Krofiánová jistě náročná a čas a také na stres. Jakým způsobem relaxujete a nabíráte novou energii?

Vzhledem k tomu, že již od dob mých studií v Paříži, mám velmi ráda Francii, pokud mi čas dovolí, ráda se do Francie často vracím, byť je to jen na krátkou dobu. Procházky po Paříži jsou pro mne vždy příjemným zážitkem a relaxem.

 

 

Asociace POPAI CE je partnerem odborného portálu Místo prodeje.cz, který před několika týdny prošel obměnou. Jak tuto změnu vnímáte?

Aktualizovaný portál a další spolupráci s tímto odborným médiem velmi vítáme. Novou podobu portálu považujeme za velmi zdařilou a věříme, že jako významný zdroj odborných informací přispěje k vyšší znalosti našeho oboru.

 

Děkujeme Vám, paní Krofiánová, za rozhovor a přejeme Vám i asociaci úspěšný konec roku.

za redakci Místo prodeje.cz se ptal Miroslav Oupic