Žebříček TOP 10: Maloobchod se mění i pod tlakem zákazníků

Vliv na to má jak ekonomická krize, tak vývoj obchodu
samotného (dostupnost prodejen, nové formáty, promoce), technologický
rozvoj (zejména komunikační kanály) a také změny v životním stylu a
demografii populace. Aktuální přehled vývoje obchodu v České republice letos opět přináší společnost Incoma GfK spolu s časopisem Zboží&Prodej.

Jedním z rozhodujících faktorů vývoje maloobchodu je ochota
domácností nakupovat. Důvěra spotřebitelů v ekonomickou situaci však od
roku 2008 klesala a s tím klesaly i tržby maloobchodu. Je ale třeba
dodat, že ochota utrácet se začala snižovat již před „krizí“. A co je
ještě důležitější – změny nákupního chování, ke kterým v průběhu
posledních let došlo, jsou prakticky jistě trvalého rázu. „To, že se
zvýší optimismus spotřebitelů, tedy rozhodně neznamená, že se vrátí k
výrobkům, které během ekonomického útlumu přestali nakupovat,“
upozorňuje Zdeněk Skála, ředitel výzkumu Retail & Shopper
společnosti Incoma GfK.

Na optimismus je brzy

Dobrá zpráva pro obchod je, že výdaje domácností od poloviny roku 2012
postupně zpomalují svůj pád a zdá se, že se zvolna obracejí k růstu.
„Druhou stranou této mince je, že v rámci celkových výdajů domácností
dlouhodobě klesá podíl nákupů potravin i nákupů nepotravinářského zboží.
Rostoucí výdaje domácností tedy nemusí znamenat růst maloobchodních
tržeb – spotřebitelé se mohou obrátit k výdajům do vzdělání, cestování,
služeb, zdraví, pojištění a tak dále. Tedy do všech oborů, které
dlouhodobě získávají silnější podíl,“ připomíná Zdeněk Skála.

Jak dál po krizi?

Co to pro obchodníky a výrobce znamená? Jednoznačně vidíme změnu v
chování nakupujícího/spotřebitele a nástroje k jeho oslovení je třeba
hledat v oblasti „správného sortimentu pro pokrizové období“. Jde jak o
rozvoj nových subkategorií, tak o jasnější a přímočařejší komunikaci
hodnoty značek a produktů. Celkově musí výrazně posílit oblast inovací a
práce s kategorií, tj. mít i v prodejnách relevantní a jednoznačně
zacílený sortiment vůči konkrétním potřebám zákazníků. Druhým klíčovým
bodem je jasná strategie komunikačních kanálů včetně nových a
netradičních.

Menší obchodní formáty hrají stále větší roli

Současnost přináší i další změny v distribučních kanálech. Jde například
o rostoucí roli menších obchodních formátů včetně „alternativních
kanálů“ a nezávislých specialistů. V některých segmentech již jde o
masový fenomén. Sčítání obchodní sítě v krajských městech, které Incoma
GfK uskutečnila, ukazuje rostoucí význam pekáren, řeznictví a dalších
specializovaných prodejen. V rámci „moderního trhu“ pak roste počet
malých širokosortimentních prodejen. Budoucnost se v těchto trendech
ukazuje jasně: dále porostou jak specializované kanály, tak malé
formáty. A kamenný obchod čeká nelehká úloha vyrovnat se s růstem
internetu.

Pořadí je postaveno na oficiálních výsledcích

Žebříček největších obchodníků (viz tabulku níže) má letos jinou podobu a
jiný zdroj než v letech minulých. Vzhledem ke složité situaci na trhu
padlo rozhodnutí se nadále opírat výhradně o oficiální výsledky, tj. o
zveřejněné účetní uzávěrky. To má svou výhodu ve věrohodnosti a
srovnatelnosti údajů. Na druhé straně je třeba upozornit, že finanční
periody jednotlivých obchodníků se často vzájemně nekryjí a také datum
zveřejnění uzávěrky se liší. Pořadí uvedené v žebříčku TOP 10 je proto
spíš orientační. Další změnou je, že se uvádějí tržby bez DPH.

Jinak se situace od předchozího roku dramaticky neliší – špici
žebříčku dominují mezinárodní širokosortimentní řetězce, pořadí vede
Kaufland Česká republika
následovaný těsně společnostmi Tesco Stores ČR a
Ahold CR. Na dalších místech jsou Makro, Penny Market, Globus, Lidl a
Billa
. Do TOP 10 patří jako každoročně také SPAR ČOS a Geco.

Velice silná je na trhu také pozice spotřebních družstev sdružených
do skupiny Coop. Úhrnné tržby celé skupiny, která provozuje necelé tři
tisíce maloobchodních prodejen, činí přes 27 mld. Kč, takže z tohoto
pohledu patří mezi TOP 10 obchodníků a k největším obchodním systémům na
trhu. V posledním roce zaznamenala skupina Coop nárůst tržeb.

Pro všechny firmy na trhu se díky změnám v poptávce i ekonomickém
prostředí otvírají jak nové možnosti, tak rizika. V této situaci platí
pro obchodníky i výrobce víc než dřív: nepočítá se jen velikost a síla,
ale ještě víc rychlost, s jakou dokážeme reagovat na nové výzvy.

TOP 10 obchodních řetězců v ČR podle tržeb

Souhrnné výkony skupiny Coop (systém českých a moravských spotřebních družstev jako celek) za rok 2012 činí 27,4 mld. Kč.
Pořadí je založeno na dostupných účetních uzávěrkách (tržby celkem v
mld. Kč bez DPH; období se liší, pořadí je proto orientační). Období: 1
(1. 3. 2011–29. 2. 2012), 2 (1. 1. 2011–31. 12. 2011), 3 (1. 1. 2012–31.
12. 2012), 4 (1. 7. 2011–30. 6. 2012), 5 (1. 10. 2012–30. 9. 2013)
Zdroj: TOP 10 (Incoma GfK, Zboží&Prodej)

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010