Začíná tvorba nového inovativního nástroje pro zvýšení efektivity a smysluplnosti POP médií v ČR – Sémiotický manuál

3322 zobrazení

V listopadu 2016 se začne realizovat projekt sémiotického manuálu, který společně vytvářejí asociace POPAI CE a PhDr. Martina Olbertová, která je mezinárodním expertem na komerční sémiotiku a strategickým poradcem v oblasti budování značek, výzkumu a plánování marketingové komunikace. 

Sémiotika analyzuje kódy v komunikaci a zaměřuje se na mapování významu značek a konzistenci jejich komunikace ve specifických kulturních kontextech. Studuje sdělení, obrazy, barvy, symboly, zvuky a kulturní relevanci sdělení v marketingové komunikaci. Systém sémiotických přístupů přináší nové a originální příležitosti také k optimalizaci účinnosti in-store komunikace, kdy pomáhá využít v rámci POP komunikace správné obsahy, které zákazníky zaujmou a zvýší tak šanci prodat.

 Sémiotický manuál je novým unikátním projektem na českém trhu, jehož cílem je poskytnout díky schopnostem a nástrojům sémiotiky návod, jak dosáhnout lepší, významově bohatší, výstižnější, smysluplnější, konzistentnější, a tím i efektivnější komunikace v prodejních místech.

Přinese odpovědi na to, jaké kódy v POP komunikaci používat, jaké kulturní koncepty akcentovat a jak komunikaci ohraničit tak, aby bylo dosaženo její maximální účinnosti. Přinese manažerům unikátní insight do české kultury a pomáhá nastavit komunikační témata a kreativní koncepty způsobem, který bude pro české spotřebitele relevantní, smysluplný a zvýší vliv komunikace na jejich rozhodování.

 Tento sémiotický manuál bude zahrnovat tři klíčové části:

  • Současná situace v české POP komunikaci, její specifika, neduhy a také faktory, které ovlivňují její významy a které je třeba vzít v úvahu při tvorbě komunikačních médií a komplexní smyslové zkušenosti.
  • Kulturní specifika POP komunikace a jejich interpretaci ve specifickém kontextu české kultury.
  • Praktická část manuálu – sémiotická analýza in-store reklamy a aplikace kulturních konceptů v jejích obsazích.

 Součástí manuálu budou rovněž konkrétní návody a doporučení pro úspěšnou komunikaci v in-store: kde a jak komunikaci zlepšit a jak s uvedenými tématy pracovat.

 Právě nyní se zahájením projektu začínají jeho tvůrci vést jednání se zájemci o partnerství projektu, kteří využijí výhod přednostního získání sémiotického manuálu a exkluzivní možnosti spolupráce při obsahu manuálu pomocí analýzy vlastních POP médií a kampaní.

 Bližší informace o projektu Vám poskytne přímo kancelář POPAI CE.

 

Zdroj a foto: POPAI CE

 

Koláž: redakce