Online databáze prodejen SHOPINGY.COM monitoruje 500 obchodních center

602 zobrazení

Koronavirová krize přepisuje retailovou mapu a počet zavřených obchodů v nákupních centrech i nákupních třídách již teď převyšuje nově otevřené, bohužel s narůstajícím trendem. Shopingy je unikátní online nástroj, který na základě pravidelně měsíčně aktualizovaných dat, monitoruje retailový trh a dokáže vytvářet přehledy o pohybu nájemců, GAP analýzy a Heatmapy.

Shopingy, jako jedinečný nástroj pro retailové profesionály, poskytuje jasnou a ucelenou databázi kamenných obchodů a nákupních center v patnácti významných městech Evropy, včetně všech nákupních center v České republice. V současné době turbulentních změn v koronavirové pandemii je funkce sledující uzavírání a otevírání obchodů obzvlášť významná,“ uvedl Jan Hübner, CEO a zakladatel Shopingy.

Jan Hübner, CEO a zakladatel Shopingy

Unikátní databáze vznikla digitalizací detailních informací o kamenných obchodech, sledující k dnešnímu datu 350 významných světových značek ze všech oborů mezinárodního retailu, 72 000 kamenných obchodů a 500 nákupních center. Umožňuje ucelený pohled na vývoj a dynamiku retailového trhu v čase, včetně historie jednotlivých obchodů podle lokalit. Pomocí speciálně vyvinutých algoritmů je databáze aktualizována jednou za měsíc.

Software funguje na bázi SaaS (Software as a Service) a umožňuje vstup do databáze obchodů, nákupních center a značek a nabízí řadu speciálních funkcí. Nástroj umí různá data srovnávat, vytvářet Heat mapy a Gap analýzy libovolného počtu vybraných značek, center, lokalit nebo obchodů. Online nástroj je i velmi rychlý, a například vytvoření Gap analýzy pěti nákupních center s cca 300 obchody, trvá pouze 1 minutu.

Zdroj a foto: Shoppingy