Udržitelné značky společnosti Unilever i nadále pohánějí růst

Ambiciózní Unilever plán udržitelného rozvoje (USLP) následuje společnost již šest let. V nedávné době Unilever oznámil další pokrok v rozvíjení svých udržitelných značek, které podnikání přinášejí hodnotu a stimulují růst. Udržitelné značky společnosti stojí za více než 60 % růstu, v roce 2015 se přitom podílely na 46 %. Tyto značky navíc v roce 2016 rostly o 50 % rychleji než zbytek byznysu společnosti Unilever.

Všechny značky společnosti Unilever jsou rozvíjeny tak, aby přispívaly ke snižování negativního vlivu na životní prostředí a zvyšování pozitivního vlivu na společnost. Ale právě udržitelné značky patří mezi ty, které jdou v této oblasti nejvíce kupředu: kombinují důležitý společenský či ekologický cíl s výrobky, jež přispívají k naplnění Unilever plánu udržitelného rozvoje. Tato zjištění společnost prezentovala špičkám v oboru, vládě a akademickým pracovníkům, kteří se sešli v londýnské centrále společnosti, aby zhodnotili pokrok dosažený za šest let od doby, kdy byl USLP představen.

Značky z portfolia společnosti Unilever, jako jsou Lifebuoy, Ben & Jerry’s, Dove či Hellmann’s, i nadále následují směr udržitelnosti a v posledních šesti letech zaznamenaly globálně nadprůměrný růst s jedno- i dvoucifernými hodnotami. K stále většímu počtu udržitelných značek společnosti Unilever se přidaly například také značky Axe, Brooke Bond či Surf, který byl nedávno uveden na český trh.

„Dosáhli jsme velkého pokroku. Naše výsledky ukazují, že včlenění udržitelnosti do podnikání je prospěšné. Vedle toho máme stále více důkazů o tom, že naše udržitelné značky si vedou dokonce lépe v porovnání s těmi, které udržitelnost nemají ve svém jádru,“ komentuje pokrok Paul Polman, CEO společnosti Unilever, a dodává: „Není pochyb o tom, že díky USLP jsme více konkurenceschopní. Plán nám totiž pomáhá budovat naše značky a podněcovat inovace, posilovat náš výrobně-dodavatelský řetězec a zmenšovat rizika, jimž jsme vystaveni, stejně jako snižovat náklady a budovat důvěru v náš byznys. Unilever tak může naplňovat očekávaní společnosti a jejích spotřebitelů, a také vytvářet hodnotu pro své akcionáře. Doufáme, že na základě přetrvávající spolupráce s ostatními odstartujeme nový typ růstu − růst, který bude vycházet z ekonomických příležitostí, jež nabízejí Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).“

V rámci snah rozšířit své závazky v oblasti udržitelného rozvoje a pokročit v nich si společnost Unilever nechala vypracovat spotřebitelský průzkum. Ten jí umožňuje lépe porozumět určitým tématům souvisejícím s nákupními návyky a chováním spotřebitelů.

Z průzkumu vyšlo najevo, že více než polovina všech spotřebitelů již nakupuje udržitelně nebo tak nakupovat chce. Jeden ze tří spotřebitelů (33 %) již nakupuje výrobky, u kterých bere v potaz aspekt udržitelnosti, dalších 21 % tak v současné době sice nečiní, ale rádi by udržitelně nakupovali.

Novým přírůstkem v rodině udržitelných značek společnosti Unilever je Sunlight. Značka Sunlight má velký dopad v JAR, kde nabízí nový prací prostředek pro ruční praní. Ten využívá průlomovou technologii SmartFoam, jež rychleji rozkládá mýdlovou pěnu. V suchem sužované Jihoafrické republice, kde ženy stále v drtivé většině případů perou prádlo v ruce, přinesla tato technologie pokles počtu máchání nutných k vyprání prádla: nejenže šetří ženám čas, ale zároveň také spoří vodu – toto opatření zvýšilo podíl značky na trhu v roce 2016 o 2,6 %.

V České republice je příkladem takovéto udržitelné značky Domestos. Podporuje jak správnou hygienu a sanitaci v rozvojových zemích, tak i v tuzemsku prostřednictvím projektu Domestos pro školy. Značka vedle zvýšení povědomí o správných hygienických návycích mimo jiné poskytuje v rámci projektu vítězným školám finanční prostředky na kompletní renovaci svých školních toalet. Tato soutěž má velký úspěch. V červnu odstartovala registrace již do 4. ročníku. Za poslední tři ročníky se podařilo zrenovovat prostředí stovek školních toalet, kompletně zrekonstruovat toalety na vítězných školách a mnoho škol obdarovat produkty Domestos na celý školní rok. Během předchozích ročníků značka úspěšně změnila přístup ke školním toaletám u více než 300 000 dětí a zkrášlila toalety v 1 654 školách a školkách po Česku a Slovensku. Domestos pro školy následuje globální poslání značky, které je spojeno s řešením palčivých problémů týkajících se vody a hygieny. Značka se zavázala, že do roku 2020 pomůže 25 milionům lidí zlepšit přístup k sanitaci, čímž přispívá konkrétně k plnění Cíle udržitelného rozvoje č. 6 – Pitná voda a sanitace.

 

 

Zdroj a foto: Unilever

 

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři