Společnost L´Oréal již dva roky vyrábí všechny své produkty z udržitelných surovin

1953 zobrazení

Datum 22. května patří již tradičně oslavám Mezinárodního dne biodiverzity. Společnost L’Oréal, lídr kosmetického průmyslu, považuje ochranu přírody a s ní spojené zachování rozmanitosti živočišných druhů za stěžejní, a z toho důvodu vytvořila udržitelný program Sharing Beauty with All. V jeho rámci si L’Oréal stanovil speciální závazek – vyrábět do roku 2020 pouze produkty vyrobené z obnovitelných surovin. K naplnění tohoto cíle došlo dříve, již dva roky od jeho vyhlášení.

L´Oréal k dosažení svého cíle využívá suroviny z udržitelných zdrojů nebo takzvaných procesů zelené chemie. V současnosti je 59 % surovin určených pro výrobu produktů obnovitelných a jedná se převážně o složky rostlinného původu. Společnost v rámci produkce pracuje s 1 600 surovinami, které pocházejí z 360 druhů rostlin z více než 100 zemí světa. Některé výrobky uvedené na trh v roce 2017 mají více než 98% biologickou rozložitelnost.

Procesy zelené chemie jsou charakteristické vytvářením molekul s nulovým dopadem na životní prostředí. Další výhodou tohoto procesu je zpracování surovin při nízké spotřebě energie, čímž se minimalizuje tvorba odpadu. Společnost L’Oréal použila složky ze zelené chemie při vývoji kosmetiky jako první a nyní představují zhruba 25 % celkového obsahu. Kromě použitých surovin věnuje společnost velkou pozornost také optimalizaci technologie balení. Díky novému obalu se zlepší ekologický a sociální profil výrobku o 55 %.

 

Zásady společnosti L’Oréal při zadávání zakázek vedoucí k zachování biodiverzity:

1. Zajistit sledovatelnost surovin, včetně znalosti o původu rostliny a její umístění.

2. Zajistit, aby všichni účastníci dodavatelského řetězce dodržovali sociální a ekologické normy.

3. Ověřit, že nákup surovin respektuje biodiverzitu a reaguje na výzvy související s udržitelností, přičemž má pozitivní sociální dopad na životy místního obyvatelstva.

4. Ověřit celý proces s nezávislou externí stranou.

 

Úmluva o Biodiverzitě byla přijata před 26 lety, konkrétně 22. května 1992, na konferenci OSN o životním prostředí. V roce 2015 OSN stanovila do roku 2030 17 nových globálních cílů udržitelného rozvoje za účelem ochrany životního prostředí a boje proti chudobě a nerovnostem. Programu Sharing Beauty With All společnosti L’Oréal, který byl zahájen v roce 2013, připadá číslo 14.

 

Zdroj a foto: L´Oréal