Rozhovor měsíce 10/2021 – Česko platí kartou a VISA Czech Top Shop – Pavel VINKLER z MPO

Pavel VINKLER: “ČESKO PLATÍ KARTOU” DOČASNĚ ZDARMA NA 11 TISÍCÍCH MÍST A AKTUÁLNĚ SE NAPOJILO I NA ÁLA MICHELINSKÉ HODNOCENÍ PRODEJEN “VISA CZECH TOP SHOP 2021”.

Češi patří do světové špičky v podílu bezkontaktních plateb na celkovém počtu plateb kartou. Počet platebních terminálů na 1000 obyvatel je ale u nás stále nižší než evropský průměrem (25 vs. 32). Vláda a kartové společnosti a také tzv. „acquireři” (distributoři platebních terminálů) podporují bezhotovostní platby v malých firmách a u živnostníků v rámci projektu “Česko platí kartou”. Poskytují jim platební terminály na 6 až 12 měsíců zdarma. S tímto námětem přišla ministryně průmyslu Marta Nováková. Její nástupce Karel Havlíček nechal program upravit a spustit. O aktuálním stavu projektu jsme mluvili s Pavlem Vinklerem – manažerem této aktivity za Ministerstvo průmyslu a obchodu. Všechny informace o podmínkách a průběhu jsou na www.ceskoplatikartou.cz Tato podpora malých obchodníků se nyní propojuje i s ála Michelinským hodnocením zákaznického zážitku v prodejnách – “VISA Czech Top Shop” viz. www.czechtopshop.cz

 

Na úvod nám prosím přibližte vývoj Vaší kariéry.

Na ministerstvo průmyslu jsem přišel v roce 2005. Od začátku své pracovní dráhy jsem se zaměřoval na podporu podnikání, zejména na segment malých a středních firem, které potřebují speciální péči. Kdybych měl jmenovat některé milníky, určitě bych zmínil vytvoření klíčové strategie podpory malého a středního podnikání, podle které byly tyto podniky podpořeny v rámci období programového 2013 – 2020.

Dále jsem zabýval národními programy v oblasti finančních nástrojů. Zjednodušeně řečeno, máme tady Národní rozvojovou banku (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka), a bylo zapotřebí připravit systém finančních nástrojů, například zvýhodněných úvěrů, které se dají vyměnit za klasické komerční úvěry. Za ně pak ručí právě Národní rozvojová banka. Ministerstvo průmyslu a obchodu je navíc schopno reagovat ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou na mimořádné události typu záplav či tornáda na jižní Moravě.

Poslední oblast, na kterou jsem se orientoval poslední čtyři roky, byla oblast podnikatelského prostředí. Tam patří snižování podnikatelské byrokracie. Její největší část tvoří daňové povinnosti. Proto se snažíme nacházet různé způsoby, jak tuto administrativu zjednodušit. Tak vznikla paušální daň pro ty nejmenší podnikatele. Mezi další naše projekty patří podpora rodinného podnikání, digitalizace všech formulářů, které podnikatel potřebuje. Také jsme vyvinuli “covidové” programy, například Ošetřovné pro OSVČ, v rámci kterého jsme poskytli 300 tisíc dotací, díky kterým jsme, doufám alespoň trochu pomohli. Zodpovídali jsme také desetitisíce dotazů podnikatelů.

Jaké ministry jste za těch 15 let zažil a jací byli?

Začínal jsem za ministra Urbana z ČSSD a následně se tady vystřídali ministři, i jedna ministryně – Marta Nováková, jak z levice tak z pravice a spolupráce s nimi byla vždy solidní. Priorita vždy byla podpora malých a středních firem, které v ČR představují 99 % všech podnikatelských subjektů, což se málo ví. Ještě bych si dovolil zdůraznit problematiku rodinných firem, protože ono zprofanované tvrzení že “rodinné firmy jsou pátěř ekonomiky” v ČR skutečně platí. Mnohé firmy dokonce navázaly na první republiku a dnes mají velký úkol předat podnik dalším generacím, vydali jsme jako ministerstvo pro ně na toto téma i příručku.

Pojďme teď k našemu dnešnímu tématu – programu Česko platí kartou.

Ano rád. Jedná se o program poskytování platebních terminálu na karty zdarma (na 6 až 12 měsíců) drobným podnikatelům. Z čísel, která jsme měli ještě před covidem, bylo jasné, že spotřebitelé vyhledávají místa s možností bezkontaktní platby, kdy navíc do 500 Kč ani nemusí zadávat PIN, a tak je to velice rychlé. Před covidem jsme byli druzí na světě podle podílu bezkontaktních plateb. Přesto víme, že máme vůči zbytku Evropy méně terminálů na tisíc obyvatel (v ČR 25, v Evropě 32). Situace se i díky našemu projektu zlepšuje, ale stále nám chybí sedm nebo osm terminálů na tisíc obyvatel. Proto jsme vedli jednání s finančním trhem tak, abychom dokázali vyjít nejmenším podnikatelům vstříc. Z diskuzí s různými asociacemi, které zastupují nejmenší podnikatele, jsme zjistili, že se podnikatelé úplně neorientují v nabídce platebních terminálů. Uvítali by možnost si terminál vyzkoušet a zjistit, jak je pro ně daný terminál výhodný ve srovnání s hotovostními platbami. Proto jsme požádali o pomoc český bankovní sektor.

Velkou roli v tom hrály kartové společnosti – za to bych jim zde velmi rád poděkoval. Zásadní podíl na projektu mají i jednotliví “acquireři” – distributoři platebních terminálů (nejaktivnější je zde KB SmartPay – člen skupiny Worldline, který terminál poskytuje dokonce na 12 měsíců zdarma, ředitelem je Miloslav BOUČEK – pozn. aut.). Letos projekt Česko platí kartou vstoupil do druhého ročníku a já jsem moc rád, že se nám povedlo propojit celý bankovní trh. Celkem máme v projektu 21 partnerů jak finančních, tak nefinančních – viz. www.ceskoplatikartou.cz V naší alianci máme Asociaci pro malé a střední podnikání ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Svaz českého tradičního obchodu nebo Svaz průmyslu a dopravy. Také jsme kontaktovali Sdružení místních samospráv a Správu měst a obcí. Jsem rád, že máme tyto partnery a děkuji jim, protože se jedná o mimořádný projekt i z globálního pohledu (kromě Polska nikde jinde v podobné formě neprobíhá).

Hlavním přínosem tohoto projektu  pro malé podnikatele je, že minimálně na šest měsíců dostanou platební terminál bez jakýchkoliv poplatků. A do výše 50 tisíc korun dokonce ani nemusí platit za samotné transakce, což je zejména pro ty nejmenší podnikatele skvělá zpráva. Podpora je určena pro malé prodejny ale i třeba řemeslníky. A od u letošního dubna se nám dokonce povedlo projekt rozšířit i do veřejné správy, malé obce často platební terminál nemají a na úřadě je také často potřeba něco zaplatit. Do dnešního dne jsme takto rozdělili 11 tisíc terminálů a to byl projekt zabržděn covidem, cílem je poskytnout 15 tisíc terminálů.

Pro podnikatele, kteří jsou součástí projektu Česko platí kartou, jsme nyní spustili novou kategorii v ála Michelinském hodnocení off-trade prodejen “Visa Czech Top Shop 2021”. Kde vidíte vazbu mezi snahou o nejlepší zákaznický zážitek a bezhotovostními platbami?

Obojí se snaží zvednout kulturu nakupování. Bezhotovostní platby velice přispívají k pozitivnímu zákaznickému zážitku a pomáhají tak přivést a dlouhodobě udržet zákazníky. Co se týče hodnocení prodejen “Visa Czech Top Shop”, tak i tam je jedním z 8 kritérií položka “cashless friendly” (možnost bezhotovostní platby), která se právě zabývá bezhotovostními platbami. Ale jsem rád, že soutěž tato soutěž připomíná i další důležité služby pro zákazníky, jako je navigace v prodejně, její design, kvalita služeb personálu apod.

Pojďme zabrousit i do vaší osobní zákaznické zkušenosti – kde rád nakupujete a co je pro vás při nákupu důležité?

Já mám výhodu, že na rozdíl od asi většiny mužů rád nakupuji a velmi sleduji trendy v prodávání – například velký nárůst e-commerce (internetový prodej) v rámci covidové pandemie. Rád nakupuji také fyzicky, ať už potraviny nebo oblečení pro sebe i pro své děti. Mým oblíbeným momentem je období okolo 20. prosince, kdy všichni šílí z vánočních nákupů a já už mám dávno všechny dárky doma.

Rád nakupuji čerstvé potraviny a občas i nějaké speciality. Kvůli dětem jezdím k menším farmářům, kde je možnost si nakoupit úplně čerstvé ovoce a zeleninu, například Jahodárnu Vraňany. Kvalitně si lze ale nakoupit i ve velkoformátových prodejnách. To bylo hezky vidět na začátku pandemie, kdy se lidé báli, jestli budou mít co jíst, a kdy jsem objížděli sklady velkých řetězců. Vše měli výborně zorganizováno, oni mají perfektně plánovanou logistiku. V covidu skvěle zafungovaly i malé prodejny v regionech a lidé se vrátili právě ke svým regionálním prodejnám, protože je měli blízko a neriskovali nákazu.

A právě na nejmenší prodejny míří Váš další projekt “Obchůdek 2021+”, přibližte nám ho prosím.

Je to naše nejnovější aktivita. Jedná se o dotaci na provozní náklady nejmenších venkovských prodejen. O tomto programu jsme už delší dobu jednali s podnikatelskými svazy a zástupci těch nejmenších prodejen a se starosty malých obcí. Proběhla rozsáhlá diskuze, co by kdo mohl udělat pro podporu malých venkovských prodejen. V posledních letech totiž docházelo k úbytku cca 300 malých venkovských prodejen ročně zejména v obcích okolo 70 obyvatel (obce okolo 500 – 1000 obyvatel na tom jsou o poznání lépe).

Proto jsme vytvořili tento projekt, vláda ho schválila na 5 let. Funguje tak, že kraje dostávají od státu finanční podporu právě pro tyto malé prodejny. Jsem velmi rád, že máme podepsánu spolupráci s 11 kraji, to je skvělý výsledek. Míříme především na  obce do 1000 obyvatel, ale pokud má obec přidružené části, tak na dotaci dosáhne i pokud má do 3 000 obyvatel. Další podmínkou je že v obci nesmí být žádný jiný obchod, protože nechceme v daném místě narušovat hospodářskou soutěž. Podporu můžou ale získat i obchůdky, které se nachází obci, kde je třeba restaurace nebo cukrárna, právě proto, že se program vztahuje pouze na obchody se základními potravinami.

Malým prodejnám se snažíme pomoct především s provozními náklady, kde jsou největší položkou mzdy. Tento projekt má přímou vazbu i na program Česko platí kartou, v jehož rámci mohu dočasně získat kartový platební terminál zdarma. Po ukončení zkušební lhůty buď pokračují s používáním za normálních komerčních podmínek, nebo terminál vrátí.

Za portál www.mistoprodeje.cz se ptal Jiří BERAN