Přístavba STORY Design

STORY Design patří již několik let ke špičce v oboru. Mezi hlavní činnosti patří design interiérů komerčních a kancelářských prostor, výroba originálního kancelářského nábytku, design, vývoj a výroba prvků na podporu prodeje (světelné reklamy, prodejní stojany, kiosky apod.). Díky mohutným investicím do technologií na zpracování plastů, kovu i dřeva není společnost omezena na dodávky pouze z některého materiálu.

Rozsáhlá rekonstrukce výrobních prostor STORY Designu měla tři etapy. První byla přístavba haly truhlárny včetně venkovních úprav. Nákup nových strojů si vynutil jiné uspořádání stávajících strojů v truhlárně, aby byl narovnán technologický tok. Montáž světelek a nábytku byl přesunuta do jedné haly.  Odpadové hospodářství bylo koncentrováno a přesunuto do prostoru za truhlárnou.
Druhou etapu představovala přístavba a rekonstrukce haly pro kovovýrobu. Dosavadní výrobní prostory v Osíku by nepojmuly nakoupená nová zařízení jako ekologické odmašťování, lakovna a další. Proto byla kovovýroba přesunuta do nových a zrekonstruovaných prostor.
Ani výroba z plastů nezůstala beze změn. Dokoupení nových zařízení si vyžádalo nové uspořádání střediska zpracování plastů a rekonstrukci haly plastů. Tato třetí etapa rozsáhlých rekonstrukcí a přístaveb byla stavebně dokončena k 30. 6. 2012 a do konce července probíhalo stěhování.
 
Stavbu prováděl zhotovitel AGILE spol. s.r.o., technický dozor JAFIS, s.r.o. Staveniště bylo k provedení stavby firmě AGILE předáno 26.09.2011.

Společnost STORY Design bude tak moci díky novým zařízením a technologiím ve zrekonstruovaných a přistavěných výrobních prostorách vyrábět další designové in-store vybavení, které si získává stále větší ohlas nejen u nás, ale i v zahraničí. O kvalitě a umu společnosti svědčí i další úspěchy také v letošní světové soutěži POPAI Awards Paris 2012, odkud si odvezla zlaté a stříbrné ocenění.

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010