Poznejte řeč letáků

Česká distribuční zpracovala analýzu, která zkoumala roli lidí v letácích. Ačkoliv jsou letáky nejčastěji využívány k propagaci produktů a služeb, poměrně často se v nich vyskytují lidé. Cílem je zpravidla zvýraznění produktu či zatraktivnění nabídky. Analýza odhalila typické zástupce těchto „modelů“ i to, jak souvisí jejich profil s typem produktu, který pomáhají propagovat, jeho cenou nebo výší slevy.

Zajímavostí je, že zboží v letácích nejčastěji propagují ženy, a to bez ohledu na jeho kategorii. Analýza byla zpracována za poslední čtvrtletí roku 2016 a její součástí byly letáky supermarketů, obchodních řetězců s nábytkem, sportovním vybavením, elektronikou a zbožím pro dům, dílnu a zahradu. Celkem se v nich objevilo 650 osob a zpracováno o nich bylo téměř 7 000 údajů.

„Lidská postava je důležitou součástí propagačních i slevových letáků. Funguje jako zprostředkovatel hodnoty produktu nebo jeho sociálního zařazení a umocňuje tak jeho design a další vlastnosti. Volba člověka, který produkt propaguje, tak může výrazně ovlivnit nejen jeho prodejnost, ale i cenu, za kterou ho budou zákazníci ochotni koupit,“ řekl ředitel České distribuční Petr Sikora.

Obecně jsou králem letáků ženy, které tvořily 61 % všech lidí v letácích. Více než 98 % těchto žen přitom mělo dlouhé vlasy. Kdežto muži v letácích jsou z 98 % krátkovlasí. Muži například téměř nepropagovali zboží z kategorie kosmetika, drogerie, hygiena. To bylo vyhrazeno v 83 % případů ženám. Většinu přitom měly ženy ve všech kategoriích.

Analýza dále ukázala, že pokud jde o zboží pro dílnu, dům a zahradu nebo sportovní vybavení, letáky využívají k oslovení zákazníků velmi často vousaté muže. Černovlasé ženy zase propagují zboží s nejvyšší průměrnou cenou. Největší slevy zase propagují hnědovlasí lidé. Těch je také v letácích nadpoloviční většina.

Typickým člověkem v letáku je potom samostatná mladá žena, s dlouhými hnědými vlasy a bílou pletí. Co se barvy pleti týká, tak jinou barvu pleti než bílou mělo 4,5 % lidí v letácích. Děti tvořily 30 % všech lidí v letácích.

Zajímavý je i pohled na barvu vlasů. Největší zastoupení, 55 %, měli hnědovlasí lidé. Nejmenší zastoupení naopak měli lidé s šedými a zrzavými vlasy (2,5 %). Blonďatých, černovlasých i lidí se světlehnědými vlasy (tzv. špinavá blond) bylo přibližně stejně, 10 až 13 %. Zajímavostí je že, 78 % všech blonďatých tvořily ženy.

Největší podíl blonďatých propagoval zboží z kategorie vybavení domácnosti (23 %). U černovlasých to bylo zboží z kategorie kosmetika, drogerie, hygiena (26 %). Celkem 13 % mužů v letácích mělo vousy. Největší zastoupení přitom měli v kategorii dílna, dům, zahrada (38 % případů) a sportovní vybavení (31 % případů). Žádný vousatý muž nebyl zaznamenán v kategoriích hračky a kosmetika, drogerie a hygiena.

„Tvůrci letáků přistupují k využívání postav poměrně konzervativně a nevyužívají celou škálu možných variant, aby zdůraznili charakter svých produktů. Jen v omezené míře jsme zaznamenali, že by byly využity hodnoty, jako je moudrost a serióznost stáří nebo divokost a vášnivost přisuzovaná zrzkům. Ideální by přitom bylo zvolit takový typ člověka, který zároveň bude blízký příjemci sdělení a zvýší šanci na zájem o produkt. Nabídku, včetně stylu propagace, je totiž možné šít na míru jednotlivým cílovým skupinám, tyto variované letáky jim pak doručit a výrazně tím zvýšit jejich účinnost,“ popsal Petr Sikora moderní postupy v tvorbě letáků.

Zboží s nejvyššími slevami propagovali nejčastěji hnědovlasí lidé, zatímco zboží s nejvyšší průměrnou cenou (1 811 Kč) propagovali černovlasí lidé. Naopak zboží s nejnižší průměrnou cenou (313 Kč) propagovali lidé se světlehnědou barvou vlasů. U délky vlasů nebyla žádná souvislost zaznamenána. Lidé s dlouhými i krátkými vlasy propagovali zboží v přibližně stejné hodnotě. S cenou zboží nesouvisí ani to, zda ho propaguje muž či žena.

Produkty se slevou do 25 % procent propagovali lidé nejčastěji v kategoriích oblečení a potraviny, u slev od 25 do 40 % to bylo zboží z kategorie nábytek a kosmetika, drogerie, hygiena. V případě vyšších slev lidé propagovali zboží téměř výlučně v kategorii nábytek.

Zboží v letácích nejčastěji propagují jednotlivci (53 %). Nicméně například hračky propagovali většinou lidé ve skupinách, konkrétně 71 % zboží z této kategorie. Rodiny propagovaly nejčastěji sportovní vybavení – 44 % zboží z této kategorie. Páry propagovaly nejčastěji zboží v kategorii potraviny (22 % zboží z kategorie) a vybavení domácnosti (21 % zboží z této kategorie).

Zdroj: Česká distribuční

Foto: kupi.cz

Koláž: redakce

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010