Podle letáků nakupuje potraviny rekordní počet domácností

44 % českých domácností uvádí, že v nich utratilo největší část svých výdajů za potraviny a drogerii. Jejich podíl nicméně meziročně mírně poklesl. Naopak diskontní
prodejny zaznamenaly v meziročním srovnání výrazný nárůst, jako své hlavní
nákupní místo je uvádí ¼ domácností. Obliba supermarketů zůstává stabilní (17%
preference), naopak menší tradiční prodejny uvádí jako své hlavní nákupní místo
potravin nejméně domácností (jen 12 %) za celé sledované období (od roku 1997).

 

 

 

Na vypjatě konkurenčním trhu jsou stále hlavním nástrojem
pro přilákání zákazníků promoce. Úroveň distribuce letáků maloobchodních
řetězců v Česku je vysoká; 84 % oslovených domácností dostává letáky do svých
poštovních schránek. Nejčastěji si respondenti vybavují letáky společností
Kaufland, Lidl, Penny Market a Tesco. Čtvrtý rok za sebou se ve výzkumu
SHOPPING MONITOR zvýšil podíl domácností, které podle letáků nakupují: v
posledních 6 měsících podle nich nakupovalo 40 % českých domácností a to je
zatím největší podíl respondentů za celé sledované období (od roku 1997).
Zároveň se ale v posledních letech také postupně zvyšuje podíl domácností,
které mají na schránce žádost o nevhazování letáků (nyní je to už 12 %
domácností).

Kromě tradičních tištěných letáků upozorňují řetězce na
slevy stále častěji také prostřednictvím „nových médií“. Elektronické letáky
řetězců si na internetu prohlíží již 12 % domácností, 7 % domácností podle nich
také nakupuje. Nejčastěji si lidé na internetu prohlíží elektronické letáky
řetězců Albert, Kaufland, Lidl a Tesco. O tom, že někteří obchodníci informují
o své nabídce prostřednictvím emailových zpráv, ví více než 40 % českých
domácností, 11 % domácností dostává nabídky řetězců do svých emailových
schránek a 4 % domácností podle nich také nakupují.

Úroveň využití internetu mezi tzv. „hospodyněmi“ (tj.
osobami, které jsou v domácnosti odpovědné za většinu nákupů potravin a
drogerie) je v česku relativně vysoká. Denně internet navštěvuje polovina „hospodyň“,
dalších 30 % „hospodyň“ se na internet připojí alespoň jedenkrát za týden.
Nejčastěji využívají internet kmenoví zákazníci hypermarketů a supermarketů,
celkově vedou řetězce Billa, Interspar a Tesco. Naopak nejméně využívají
internet zákazníci řetězců COOP a Penny Market.

 

 

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010