Obrat výzkumného trhu v roce 2017

Po předloňském osmiprocentním růstu se výzkumný trh ustálil na dalším mírném navýšení obratu o 3%.

V roce 2017 byla celková odhadovaná velikost trhu 2 729 mil. Kč. Vývoj obratu menších i větších subjektů vykazuje podobnou dynamiku. Členské agentury SIMAR se na obratu trhu podílely v posledních pěti letech stabilními 60%. 

Tabulka 1: Vývoj obratu výzkumného trhu 2008 – 2017

V každoročním šetření jsme oslovili 44 subjektů, jejichž hlavním předmětem podnikání je výzkumná činnost. Získali jsme odpovědi od 21 subjektů; odhad za celkový trh je dopočítán podle veřejných výstupů z Obchodního rejstříku, informací o obratu z předešlých let a dalších informací o vývoji trhu.

 

Pořadí agentur podle obratu v roce 2017

Pohled na největší výzkumné agentury v ČR nenabízí žádné překvapení. Ve vedení je pět mezinárodních agentur, které tvoří 62% celkového obratu. Výměna pořadí na prvních dvou místech souvisí s rozdílným účtováním mezinárodních projektů spíše než se skutečným výkonem na lokálním trhu.

Tabulka 2: Top výzkumné agentury v ČR podle výše obratu

Trendy ve výzkumu trhu

Každoroční šetření mezi realizátory a zadavateli výzkumných projektů jsme obohatili o zjišťování popularity užití výzkumných metod a přístupů. Také jsme se podívali na spokojenost s realizací a s uplatněním výsledků výzkumných projektů. Podrobnější informace naleznete ve Výroční zprávě o stavu výzkumného trhu 2017.

 

Zdroj a foto: SIMAR

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010