V novém roce Česká pošta končí v oblasti doručování předplatného a o roznosy se postará PNS a Mediaservis

První předplacené noviny roku 2018 už ponesou do schránek noví doručovatelé. Od 2. ledna se stává výhradním doručovatelem společnost PNS, a.s. (První novinová společnost) ve spolupráci s Mediaservisem, s.r.o. Doposud tuto službu zajišťovala Česká pošta, s.p.

„PNS měla dosud na starosti primárně závoz a volný prodej tiskovin na novinových stáncích, ale nyní distribuci rozšíříme také o doručování novin, čímž se naše služby pro vydavatele stanou komplexní,“ říká Petr Novák, generální ředitel společnosti PNS.

„Roznosem novin výrazně posilujeme naši pozici na poštovním trhu a zároveň si vytváříme prostor pro budoucí rozšíření našich služeb,“ doplňuje Jan Klouček, ředitel Mediaservisu. „Pro zajištění kvalitního roznosu novin budujeme novou síť doručovatelů, kterých bude přes 4000,“ dodává. 

Roznos bude zajišťován jak klasickou pochůzkou, tak formou rozvozu. Každý okres v ČR má svá specifika, doručovatele proto bude řídit lokální koordinátor distribuce. Hlavním cílem obou společností je vylepšení stávající situace tak, aby všech 250 tisíc kusů novin denně bylo nejpozději v 7.30 ráno ve schránkách svých předplatitelů.

Celý doručovací řetězec je poměrně dlouhý a je zapotřebí dobré součinnosti všech zúčastněných článků. O půlnoci vyráží noviny z tiskáren a každý jednotlivý výtisk ještě projde rukama nejméně pěti dalších lidí, než se dostane ke svému adresátovi. V procesu je tak denně 60 nákladních automobilů, 450 dodávek a pickupů a více než 4000 finálních doručovatelů.

Obě společnosti působí na českém trhu již řadu let. PNS dodává noviny do 17 000 prodejních míst a je tak u nás největším dodavatelem tisku vůbec. V rámci tohoto projektu bude PNS zajišťovat přepravu novin od vydavatelů k doručovatelům Mediaservisu.

Mediaservis je nejsilnější soukromý poštovní operátor v ČR. Jeho doménou je doručování dopisů pro největší firmy v ČR (banky, pojišťovny, mobilní operátoři, energetické společnosti, aj.) a také reklamních letáků, kterých ročně doručí přes miliardu.

 

Zdroj: Mediaservis

Foto: Česká pošta

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010