Může se stát šéf Vaší firmy manažerem roku?

399 zobrazení

Možná ano – minimálně v jedné z 10 kategorií této soutěže určitě… A navíc už i jen účast má svoji hodnotu jak pro dotyčného manažera tak pro „jeho“ firmu. Začátkem roku totiž již 26 let oslovuje Česká manažerská asociace nejrůznější organizace napříč trhem v ČR, aby nominovaly své úspěšné šéfy a majitele do soutěže Manažer roku. V jejím hledáčku přitom nejsou jen generální ředitelé z TOP 100 firem, ale soutěží se v 10 kategoriích – jedna z nich je např. určena i pro malé a střední firmy.

Účast v soutěži přináší zviditelnění nejen vítězům ale i všem účastníkům a je také příležitostí pro networking v rámci slavnostního galavečera na Žofíně. Harmonogram soutěže je následující:
1. nominace a přihlášky: září 2019 – únor 2020
2. hodnotící proces: prosinec 2019 – březen 2020
3. slavnostní vyhlášení výsledků: 29. dubna 2020

A kdo se může soutěže zúčastnit? Manažer/manažerka působící v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice, nemusí být občanem České republiky. Posledním předpokladem přihlášení do soutěže je uhrazení vložného 15.000,- Kč. Výjimku tvoří kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), kde je vložné 5000,- Kč s DPH.

Bližší informace poskytne a s nominací rád pomůže Jiří BERAN, beran@mistoprodeje.cz – vedoucí týmu portálu mistoprodeje.cz, který je dlouholetým spolupracovníkem České manažerské asociace.