Maloobchod přijal deklaraci

Ministr zemědělství Petr Bendl se sešel s vedením největších obchodních řetězců zabývajících se v České republice prodejem potravin. Vzhledem k tomu, že jedním z projednávaných témat byla také selhání, která se objevují v některých nálezech z kontrol uskutečněných dozorovými orgány, rozhodli se zástupci těchto obchodních společností potvrdit svou aktivní a kontinuální činnost ve zlepšování procesů týkajících se intenzivního prověřování vlastních kontrolních systémů a dalších interních postupů. K deklaraci se přihlásily společnosti Ahold Czech Republic, Billa, Coop Centrum družstvo, Globus ČR, Kaufland Česká republika, Penny Market, Spar ČOS a Tesco Stores ČR, které tímto prohlašují, že budou i nadále usilovat o dodržování správné prodejní praxe ve svých provozovnách, a to zejména tak, aby se zabránilo případům prodeje zboží, které z jakéhokoli důvodu nesplňuje podmínky příslušných právních předpisů nebo jejich vlastních interních procedur. Za tím účelem budou pokračovat v důkladném provádění vlastní interní kontroly dodržování svých prodejních postupů, i vy užívání různých druhů motivace vlastních zaměstnanců, jakož i v maximálním využívání podnětů od svých zákazníků a kontrolních orgánů. Shodně prohlašují, že všechny případné závady zjištěné v jejich provozovnách při prodeji zboží, jejichž příčinou bude porušení pracovní kázně jednotlivců, budou i nadále řešeny v souladu s platnými právními předpisy a interními předpisy signatářů, a budou napraveny okamžitě po jejich zjištění. Signatáři jsou si vědomi, že klamání a poškozování spotřebitele je protiprávní a jako takové může poškodit jejich dobré jméno a dosaženou špičkovou úroveň českého maloobchodu. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR vyzývá rovněž profesní partnery maloobchodu – dodavatele k přijetí obdobného závazku zejména pro si tuace, kdy obchodníkům dodají vadné zboží.

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010