Lidl sníží cukr a sůl ve svých výrobcích o 20 %

Lidl definoval nové cíle pro složení výrobků svých vlastních značek s ohledem na zdraví spotřebitelů. Stanovil také cíle pro nákup obalů a produktů obsahujících celulózu, pro nákup květin a rostlin a pro nákup produktů živočišného původu.

Nové zásady zakotvil ve čtyřech oficiálních dokumentech:

Zásady odpovědné tvorby sortimentu

V tomto dokumentu Lidl zveřejňuje, jakými prostředky zajišťuje kvalitu a bezpečnost produktů při přípravě receptur a výběru používaných přídatných látek v produktech vlastních značek. Definuje cíle pro dodržování interně stanovených limitů a v rámci důsledné, preventivní ochrany spotřebitelů určuje limity i tam, kde v současné době neexistují žádné zákonné předpisy. Strategií pro snižování obsahu cukru, soli a tuků v potravinách se Lidl snaží předcházet nemocem jako např. vysoký krevní tlak nebo diabetes, které jsou způsobovány nesprávnou výživou.

Na základě vědeckých poznatků Lidl prosazuje strategii snižování obsahu soli a cukru ve výrobcích privátních značek. Cílem je snížit průměrný obsah přidávaného cukru a soli o 20 % do roku 2025. Při snižování obsahu cukru se Lidl zaměřuje především na potraviny, které konzumují děti.

Definuje i zásady používání barviv, konzervačních látek, aromat, tuků (ztužených tuků, transmastných kyselin, nasycených a nenasycených mastných kyselin) a sladidel. Cílem Lidlu je např. upřednostňovat barvicí potraviny před umělými barvivy, omezit používání konzervačních látek a upustit od používání umělých aromatických látek.

V oblasti bezpečnosti potravin určil limity pro rezidua nebezpečných látek, jako jsou akrylamid, monochlorpropandiol, minerální oleje,  pyrrolizidinové tropanové alkaloidy a přípravky na ochranu rostlin. Cílem Lidlu je dosáhnout nižších hodnot, než určuje evropská legislativa, a zavést různá opatření pro minimalizaci těchto reziduí.

Zásady udržitelného nákupu rostlin a květin

Lidl se zavazuje, že nejpozději do konce roku 2019 přejde na 100% certifikaci u všech květin a rostlin ze svého sortimentu podle standardů GLOBAL G.A.P. Chain of Custody nebo podle standardů, které jsou uznávány ze strany GLOBAL G.A.P. Tato certifikace garantuje standardy trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí a dodržování sociálních standardů při pěstování.

Zásady udržitelného nákupu obalů a produktů vlastních značek obsahujících celulózu

Snahou Lidlu je do konce roku 2025 přejít (u jedlých produktů vlastních značek včetně jejich obalů) buď na recyklovaný materiál, nebo materiál certifikací FSC. V případě, že budou suroviny s touto certifikací k dispozici jen omezeně, lze použít také materiál s certifikací PEFC.  U akčního zboží (textil, obuv, zahradní a kempovací potřeby, nábytek, hračky, dekorace, psací potřeby a nářadí, včetně všech návodů k použití) bude Lidl usilovat o přechod na recyklované nebo certifikované zdroje do konce roku 2020.

Zásady udržitelného nákupu  produktů živočišného původu

Lidl chce zákazníkům nabízet produkty, které pocházejí z trvale udržitelných zdrojů. Lidl neprodává žádné živočišné produkty, u kterých by nebyly alespoň minimálně dodrženy etické požadavky na chov zvířat. Zároveň chce spotřebitelům poskytnout vysokou transparentnost a pokud možno zpětné vysledování původu zboží. Z toho důvodu Lidl také pravidelně provádí v provozovnách dodavatelů svých privátních značek audity jdoucí nad rámec legislativních požadavků. Zásady se týkají například i používání antibiotik, jejichž preventivní používání je při výrobě všech našich živočišných produktů zakázáno.  Definované cíle a principy se vztahují na vejce, čerstvé maso, čerstvou drůbež a uzeniny, mléčné výrobky a sýry, textil a obuv.

Všechny Zásady na webových stránkách řetězce zde.

Zdroj a foto: Lidl