Komunikaci České asociace franchisingu zajistí Kašpar PR

2400 zobrazení

Komunikaci České asociace franchisingu, neziskové profesní organizace zaměřující se na problematiku franchisingu, nově zaštiťuje Kašpar PR.

Komunikace má za cíl zviditelnit Českou asociaci franchisingu (ČAF), ale také franchisové podnikání jako takové.