Karlovarskému kraji vévodí hypermarkety

V Karlovarském kraji je v současné době celkem 65 prodejen potravinářských řetězců s necelými 95 tisíci m2 prodejní plochy. Oproti ostatním krajům České republiky je tento rozsah nízký, nicméně odpovídá nízkému počtu obyvatel kraje.

Poměrně silnou pozici mají v Karlovarském kraji také diskontní prodejny s 30 prodejnami a 22 tisíci m2 prodejních ploch, naopak méně prodejen mají supermarkety a zejména malé samoobsluhy.

Hypermarkety v současné době zaujímají téměř dvoutřetinový podíl na prodejní ploše všech potravinářských řetězců v Karlovarském kraji, což je o 8 % více, než ve zbytku republiky. Také podíl prodejní plochy diskontních řetězců převyšuje celostátní průměr, naopak supermarkety s 11% oproti republikovému průměru ztrácejí.

Prodejní plocha na obyvatele je nejvyšší v Česku

Absolutně nejvyšší rozsah prodejních ploch má mezi potravinářskými řetězci Karlovarského regionu okres Karlovy Vary (44 tis. m2 prodejní plochy), následuje chebský okres s 32 tis. m2 prodejní plochy. Nejslabší je sokolovský okres, kde je nižší absolutní rozsah prodejní plochy řetězců dán nižším počtem velkoplošných prodejen (hypermarketů).

Na Karlovarsku i na Chebsku činí prodejní plocha hypermarketů téměř tři čtvrtiny veškeré prodejní plochy potravinářských řetězců, na Sokolovsku mají z hlediska rozsahu prodejní plochy hypermarkety, diskonty i supermarkety zhruba stejnou pozici. Sokolovský okres je jediným, ve kterém mají relativně slušný podíl prodejní plochy i malé řetězené samoobsluhy. Všechny okresy Karlovarského kraje disponují nadprůměrnou hustotou prodejních ploch potravinářských řetězců v přepočtu na obyvatele. Karlovarský a chebský okres jsou v tomto směru na špičce mezi všemi českými okresy. Stejně tak fi guruje na předních místech Karlovarský kraj mezi ostatními českými regiony.

Nejvíce prodejen v kraji má Penny Market

Řetězcem s absolutně nejvyšším počtem prodejen v Karlovarském kraji je diskontní řetězec Penny Market (17 prodejen), následovaný dalším diskontním řetězcem Lidl (9 prodejen). Mezi hypermarkety kralují Tesco hypermarket s pěti a Kaufl and se čtyřmi prodejnami. Nejvíce supermarketů v Karlovarském kraji provozuje Billa (6 prodejen), následovaná řetězcem Albert supermarket se čtyřmi prodejnami. Zdaleka nejvíce prodejních ploch má na Karlovarsku řetězec Tesco hypermarket (22,5 tis. m2 prodejní plochy), následovaný řetězci Kaufl and (13,5 tis. m2) a Penny Market (10,7 tis. m2 prodejní plochy). Více než polovina (56 %) zákazníků žijících v Karlovarském kraji preferuje při nákupech potravin hypermarketové řetězce. Hypermarkety tak mají v tomto regionu u zákazníků extrémně silnou pozici (v ČR preferuje hypermarkety o 13 % zákazníků méně). Další formáty svou pozici oproti celostátnímu průměru v Karlovarském kraji více či méně ztrácejí, nejvíce malé samoobsluhy (o 11%!). Zajímavostí jsou poměrně vysoké preference formátu cash & carry, zastoupené v regionu především karlovarskou prodejnou Makro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Retail Info Plus, 10-2011

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010