dm drogerie markt

Nárůstem obratu o 5,47 % vykazuje společnost dm drogerie markt v obchodním roce 2011/2012 i nadále znamenité obchodní výsledky a posiluje tak své postavení na českém trhu. Ve svých 210 prodejnách dosáhla v uplynulém obchodním roce obratu ve výši 6,208 mld. Kč. Společnost v uplynulém roce investovala do pokračující expanze a modernizace vzhledu prodejen.
Úspěch v uplynulém obchodním roce vykazuje rovněž mateřská dm Rakousko se všemi jejími 100 % dceřinými společnostmi ve střední a jihovýchodní Evropě (tj. v Česku, Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Rumunsku, Bulharsku a od května 2012 také v Makedonii).
„Těší nás, že dnes můžeme nabízet pracovní místa pro bezmála 15 000 spolupracovníků, kteří tvoří nedílnou součást koncernu dm a podílí se na jejím úspěchu, což je téměř o 9 % více než v uplynulém roce. I přes velmi rozdílné podmínky na těchto trzích se podařilo zvýšit jak obrat, tak také počet prodejen v jednotlivých zemích,“ uvádí Gerhard Fischer, jednatel společnosti dm drogerie markt v České republice.


Gerhard Fischer

I v nadcházejícím obchodním roce 2012/2013 bude společnost dm pokračovat v expanzi. Největší investice budou směřovat do kvantitativní i kvalitativní expanze v podobě zcela nových i modernizovaných prodejen dm. „Plánujeme otevřít přibližně 10 nových prodejen do konce obchodního roku, tj. do září 2013,“ dodává G. Fischer. „Naše další aktivity budeme i nadále rozvíjet v souladu s principy trvalé udržitelnosti a plánujeme rovněž pokračovat v našich CSR programech,“ odhaluje na závěr něco málo z plánů společnosti.

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Podporujeme