3D Virtual Shopper

Až 90 % času v obchodu tráví nakupující navigací. Až 20 % produktů z nákupního seznamu se do košíku vůbec nedostane. Snížit riziko špatného rozhodnutí na minimum se snaží obchodníci i výrobci. Testování nákupního chování v reálném prostředí má ale svá omezení, zvlášť, pokud jde například o testování různých variant umístění produktů v obchodě či působení různých variant designu balení přímo v regálu. Proto TNS AISA vyvinula 3D Virtual Shopper.

„Základem 3D Virtual Shopper je realisticky vymodelovaný obchod, který se blíží skutečnosti. Produkty v něm mohou být velmi reálné – respondenti je mohou „brát do rukou,“ prohlížet si je ze všech úhlů, číst etikety… Do virtuálního obchodu se přitom můžou přihlást odkudkoli, např. z domova. V něm pak provádějí simulovaný nákup a plní definované úkoly,“ říká Tomáš Pflanzer, Head of Digital Research, TNS AISA.

Testování samotné probíhá standardním způsobem – respondenti dostávají úkoly, co mají nakoupit nebo najít. Poté vyplňují dotazník pro další zpětnou vazbu. Všechny jejich činnosti, například to, které produkty si prohlíželi nebo se jich dotkli, které si koupili a které vrátili, jsou nahrávány. Zaznamenávají se i další parametry, jako je čas „nákupu,“ čas strávený v uličce, lze využít i oční kameru, atd.

Co lze v 3D Virtual Shopper testovat

V 3D Virtual Shopper je možné testovat nejen různé verze obalů, umístění produktů v regále nebo POS materiály, ale dokonce i rozmístění kompletních kategorií či kreativní řešení prodejního místa.

Výhodou je možnost testování na velkých vzorcích (což bývá při testech v reálném prostředí buď nemožné či velmi nákladné) nebo naopak na úzkých a specifických cílových skupinách. Náklady na testování s pomocí 3D Virtual Shopper jsou totiž nižší, než při testování v reálném prostředí.

Ve 3D Virtual Shopper jde také testovat více scénářů najednou a porovnávat například to, které řešení vede k nákupu většího počtu kusů daného výrobku, které k tomu, aby se kategorie dostala do více košíků, a které k podpoře prodeje souvisejících kategorií. Při testování různých verzí obalů lze kupříkladu vyhodnotit, která obstojí nejlépe, a to jak z hlediska prodejů, tak budování značky a jejího vnímání.

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010