Last Moment nabídka POPAI – kurz retailového vyjednávání

Zvažte využít poslední volná místa na tomto zajímavém tréninku:

Exkluzivní certifikovaný kurz Principy úspěšného vyjednávání v retailu

Termín: 6. 10. 2021 od 9.00 do 16.00 hod

Místo konání: přednáškový sál společnosti Ipsos s.r.o., Slovanský dům, Na Příkopě 22, vchod E, 110 00 Praha 1

Kurz je pořádán jako exkluzivní celodenní akce nad rámec současného vzdělávacího programu asociace POPAI. Je určen pro omezený počet účastníků s přednostní nabídkou účasti pro zadavatele a zástupce retailu. Akce proběhne pod garancí Klubu zadavatelů POPAI CE.

Hlavní přínosy kurzu pro účastníky

 • Vyzkoušíte si 2 praktické simulace vyjednávání se zaměřením na roli zadavatele v procesu plánování a realizace in-store marketingových kampaní (vztah zadavatel/agentura/obchodní řetězec) a dostanete zpětnou vazbu od předního evropského vyjednavače i od ostatních účastníků semináře.
 • Uvidíte 3 krátké filmy vyjednavačů v akci a poučíte se z jejich chyb i předností.
 • Naučíte se prakticky využívat nejúčinnější vyjednávací techniky a bránit se proti častým trikům.
 • Posílíte dovednost vyjednat výhodné podmínky a zároveň posílit (udržet) korektní vztahy.
 • Zlepšíte se v dovednosti kreativního řešení prvotních neshod.
 • Rozvinete schopnosti zvládat stresové a neočekávané vyjednávací situace, schopnosti bránit se nátlaku, manipulaci a nekonstruktivnímu přístupu.

Program kurzu

 • Příprava na vyjednávání, checklist.
 • Mapování stran vyjednávacího procesu a jejich rozdílných i společných zájmů při plánování a realizaci in-store marketingových kampaní (zadavatel a jeho organizace, agentura, obchodní řetězec aj.).
 • 4 fáze každého vyjednávání.
 • Vlastnosti dobrého vyjednavače a jak je rozvíjet.
 • Účinné a neúčinné vyjednávací taktiky a strategie (v praxi nejpoužívanější techniky).
 • Zájmy versus pozice a jak využít zájmy ke zvýšení úspěšnosti ve vyjednáváních.
 • Důležitost vnímání, emocí a komunikace ve vyjednávání.
 • Analýza alternativ, BATNA a její využití.
 • ZOPA a její využití k účinnému manévrování.
 • Plánování a výměna ústupků.
 • Jak se bránit nekonstruktivnímu chování, manipulaci, trikům a nátlaku při vyjednáváních.
 • Sdílení zkušeností z praxe v oblasti retailu mezi účastníky.
 • Příklady z praxe: časté chyby ve vyjednávání.
 • Případové studie, filmové ukázky, praktický nácvik s poskytováním zpětné vazby, simulace a hraní rolí („roleplays“), příklady a analogie, testy a dotazníky, prezentace se zapojením účastníků, diskuze, brainstorming.
 • Vlastnosti dobrého vyjednavače a jak je rozvíjet.

Na závěr kurzu účastníci získávají osvědčení o absolvování certifikovaného kurzu POPAI CE.

Přihlášení zde.