Hodnotící porota

Porota soutěže TOP In store realizace měsíce je tvořena marketingovými odborníky – zástupci oborových organizací, realizátorů, prodejních řetězců, zadavatelů (těch, jejichž realizace v příslušném měsíci nesoutěží) a zástupcem pořadatele soutěže – portálu Místo prodeje.cz.

Současní porotci jsou:

PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz,

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu,

Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE,

Emil Kováč – Country Manager společnosti POS Media Czech Republic za realizátory,

Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA,

Isabela Náhlovská ze společnosti Tesco Stores ČR za maloobchodní řetězce.