4 z 5 firem zaznamenaly negativní dopad koronakrize, vidí však i její pozitiva

Negativní dopad pandemie koronaviru zaznamenaly 4 z 5 tuzemských firem do 250 zaměstnanců. Firmy se aktuálně potýkají hlavně s problémem výpadku zaměstnanců a poklesem poptávky. Čtvrtina firem plánuje zvyšovat investice do inovací, pětina do bezpečnosti práce. Naopak snížení investic lze očekávat v oblasti PR, marketingu a HR. Pozitivním přínosem pandemie je zejména uvědomění si klíčových hodnot, rychlejší přechod do online a „home office“ jako nová forma práce. Výsledky vyplývají z říjnové ankety Ipsos realizované prostřednictvím Ipsos B2B panelu, kde bylo dotázáno 132 majitelů či finančních ředitelů tuzemských firem do 250 zaměstnanců.

Negativní dopad koronavirové krize na chod firmy zaznamenalo 83 % firem (58 % částečně negativní, 25 % velmi negativní). Desetinu firem krize nijak neovlivnila, 7 % firem zaznamenalo mírně pozitivní dopad krize.

Momentálně se firmy nejvíce potýkají s problémem výpadku zaměstnanců (55 %) a poklesu poptávky (52 %). Za další problémy firmy označují omezení ze strany státu a problémy s cash flow.

I přes převážně negativní dopady krize na jejich firmy se majitelé a ředitelé shodují, že krize může mít v některých aspektech i pozitivní vliv nejen na chod firem, ale i fungování celého trhu. Nejčastěji uvádí, že si díky krizi uvědomili, co je opravdu důležité. 4 z 10 majitelů či ředitelů firem vidí pozitivum v rychlejším přechodu do online světa a také v „home office“ jako nové formě práce. Shodují se také, že dojde k pročištění trhu – zůstanou jen ty nejlepší firmy,“ říká k výsledkům Jakub Malý, ředitel společnosti Ipsos. Asi třetina firem vidí dále přínos v zjednodušení běžného chodu firmy či efektivnějších interních procesech.

Návrat firmy do stavu před koronavirovou krizí odhaduje necelá třetina firem v horizontu půl roku, polovině firem to potrvá rok i déle. Delší proces zotavení z krize odhadují firmy, které se aktuálně potýkají s problémem cash flow.

Delší době zotavování se z krize odpovídají i predikce vývoj obratu či tržeb firem. V následujících 6 měsících 69 % firem očekává pokles obratu či tržeb (52 % mírný pokles, 17 % výrazný pokles). 17 % firem očekává stejný obrat jako v dnešní době, desetina naopak očekává mírný růst obratu.

V souvislosti s koronakrizí budou firmy také měnit své plánované investice. Čtvrtina firem zvýší investice do inovací, pětina do bezpečnosti práce, zejména velké firmy s větším obratem. Naopak nižší investice firmy plánují zejména do oblasti public relations, marketingu a také HR a rozvoje zaměstnanců.

S přijatými vládními opatřeními proti pandemii koronaviru souhlasí 68 % firem (26 % rozhodně souhlasí, 42 % spíše souhlasí). Zároveň se však shodují, že vládní pomoc firmám řešícím dopady pandemie není dostačující – uvádí to dvě třetiny firem, zejména ty, které se nyní potýkají s problémem poklesu poptávky.

Anketa mezi firmami do 250 zaměstnanců (bez OSVČ) byla realizována od 14. do 29.10.2020, zúčastnilo se jí celkem 132 firem. Dotazování proběhlo pomocí Ipsos B2B panelu, dotazovanou osobou byl majitel / CEO firmy či finanční ředitel.

Ipsos B2B panel je specializovaný online panel sdružující cca 3700 registrovaných reprezentantů firem (majitelé, ředitelé, finanční ředitelé, IT ředitelé, manažeři atd.) napříč různými obory a velikostmi firem.

Zdroj a foto: Ipsos