POP média

Reklama na nákupních vozících

01 In-store - 01 Cargo Trolley Advertisement

Pohyblivý (vnitřní a částečně i vnější) nosič udržuje dlouhodobý vizuální kontakt nakupujících v průběhu celého nákupu zákazníka. Díky přímému zásahu v momentu nákupního rozhodování, se stal druhým nejžádanějším POS nosičem.

Využívá se nejčastěji pro podporu nových výrobků a speciálních prodejních akcí, vhodný je pro zásah malých a středních podnikatelů.

Dělič nákupu

01 In-store - 03 Client Separator

Vnitřní nosič, který se nachází v pokladní zóně, velmi podporuje impulzní nákupy vznikající v důsledku čekání ve frontě a často vyžívá zrakové dostupnosti vystavených výrobků.

Využívá se pro dlouhodobé kampaně, neboť za nízké náklady na kampaň umožňuje přímou komunikaci s cílovou skupinou.

Polep pokladního pásu

01 In-store - 04 Conveyor Belt Advertisement

Vnitřní dynamický nosič ve formě nálepky, který je umístěný v pokladní zóně na pokladních pohyblivých pásech.

Je vhodný pro připomenutí produktu anebo služby v momentu před a při placení. Může sloužit jako alternativa pro efektivní a nízkonákladové kampaně.

Stojan u vstupu

01 In-store - 05 Entrance Gate

Tento statický vnitřní nosič má vliv na nakupujícího přímo před vstupem nebo při odhodu na prodejní plochu. Reklamní brány jsou velmi viditelné, a proto jsou pro zadavatele velmi atraktivním nosičem.

Nejvíce se využívají pro netradiční podporu prodeje.

Vstupní brány

01 In-store - 06 Entrance Sleeves

Dynamický vnitřní nosič, který je přímo umístěný na vstupu do prodejny, zasáhne každého nakupujícího. Je to velice atraktivní a viditelný nosič.

Tento pohyblivý nosič je vhodný pro podporu všech kategorií produktů.

Polep vchodových dveří

01 In-store - 07 External Standing Door

Venkovní nosič, který je díky své velikosti doslova nepřehlédnutelný. Může být umístěn na pevné i pohyblivé části vchodových dveří. Zasahuje nakupujícího přímo před vstupem do hypermarketu. Jelikož je na tomto místě vysoká frekvence zákazníků, má tento nosič i vysoký účinek.

Nejčastěji se tato reklamní plocha používá ve spojení s TV reklamou pro připomenutí výrobku před nákupním rozhodnutím v prodejně.

Podlahová grafika

01 In-store - 08 Floor Graphic

Statický vnitřní nosič, který je umístěn na podlaze, zasáhne nakupujícího přímo u propagovaného výrobku. Je to atraktivní a i z dálky viditelné médium, které přitáhne nakupujícího přímo k regálu s propagovaným zbožím. Velmi výrazně zvyšuje počet impulsních nákupů. Obvyklá velikost je 1 m2, maximálně 2 m2. Dá se vhodně kombinovat s polepem vstupních dveří (většinou ve velikosti 0,5 m2). Nejefektivnější je však v plastickém provedení 3D.

Paletový design

01 In-store - 11 Pallet Design

Statický vnitřní prvek, který je umístěn na prominentním místě v hlavních uličkách propagovaného segmentu zboží. Tento velmi výrazný vizuální prvek má okamžitý zásah na nakupující a vzbuzuje zájem o koupi.

Nejčastěji se využívá především jako podpora výrobků v nápojovém segmentu.

Shelf Stopper

01 In-store - 13 Shelf Stopper

Statický vnitřní nosič, který je vyhodnocen jako nejžádanější médium v in-storu. Přitahuje pozornost nakupujících při průchodu uličkou, tím, že okamžitě zviditelňuje a odlišuje propagovaný výrobek od konkurenčních. Navíc výrazně zvyšuje u nakupujících počet impulzních nákupů. Shelf Stopper se dá velmi dobře použít i s výsekem. Tento prvek se používá ve dvou rozměrech – 150 x 600 mm a 150 x 900 mm.

Polepy mrazících boxů

01 In-store - 09 Ice Box Sticker

Statický vnitřní nosič umístěný na víku mrazicího boxu. V kombinaci s průhledným víkem je tento nosič dosti výrazný a naviguje nakupujícího přímo k produktu umístěném v tomto boxu. Je to velmi vhodná reklamní plocha umožňující odlišení se od konkurence těsně před vybráním zboží.

Letáčky

01 In-store - 10 Leaflet

Staticko-dynamický nosič umístěný přímo u propagovaného výrobku jej zviditelní a odliší od konkurenčních výrobků umístěných vedle. Tento nosič přitáhne pozornost nakupujících a posílí znalost značky.

Nejčastěji se tento nosič využívá pro různé soutěže, cenové akce a pro nové produkty, ke kterým dodává nové informace k podpoře jejich prodeje.

City Light Vitrine

02 Čerpací stanice - 01 - City Light Vitrine Scrolling

Dynamický venkovní nosič, který má díky osvětlení zásah 24/7 a je vhodný pro místa, kde je vysoká frekvence lidí i v nočních hodinách a běžná reklama by v této době nefungovala. Může být buď statický nebo rolující s více reklamami.

Malý stojan na leták

02 Čerpací stanice - 05 - Nozzle

Statický venkovní nosič typický pro umístění na čerpací stanici přímo u stojanů pohonných hmot, tedy na nejdůležitějším místě na čerpací stanici.