Ocenění TOP In-store realizace měsíce listopadu 2019 získala kampaň Kinder Vánoční tetralizace

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže TOP In-store realizace měsíce. Vítězem za měsíc listopad se stala realizace Kinder Vánoční tetralizace.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 11 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala vítězství kampaň Kinder Vánoční tetralizace. Tato kampaň, která za POS materiály použila paletové vystavení, probíhala v listopadu a  prosinci 2019 v řetězcích Globus CZ, Makro CZ, Terno CZ a ve slovenských  Coop Jednota SK a Labaš SK. Zadavatelem realizace a klientem byla společnost Ferrero Česká, s.r.o. Kreativní agenturou byla společnost Momentum Czech Republic a realizátorem společnost Innate.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,9 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 7,5 bodů, v kritériu celkové produkční provedenízískala realizace ohodnocení 8,0. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci dokonce 8,3 bodu.

Listopadové realizace hodnotila porota v počtu pěti osob. Jmenovitě se jednalo o následující osoby:

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

Alexandr Stojčev se u kampaně Kinder Vánoční tetralizace zdržel hlasování z důvodu konfliktu zájmů.

Hodnocení vítězné realizace

„Dětem se rozhodně musí líbit, je skutečně teatrální,“ říká Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories.

Nepřehlédnutelné řešení, které zaujme všechny generace,“ zhodnotil ve stručnosti vítěznou realizaci Petr Majerik.

„Vánoční ´stánek´ děti zaujme, ale pěstuje v nich i ´dobrý vkus´?“ uvádí a ptá se Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS).

Velmi nápaditě zpracované, vizuálně zdařilá práce i propojení na více produktů se zde podařilo velmi dobře zakomponovat,“ hodnotí vítěznou realizaci Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR.

Hodnocení všech listopadových realizací

„Měsíc listopad byl hodně ve znamení alkoholu, samotné realizace těchto značek ale byly spíše průměrné, iniciativu a kreativu tak musely vzít do svých rukou čokolády Kinder a nápoj Fanta. Tyto dvě realizace považuji za top měsíce listopadu,“ hodnotí všechny realizace Václav Koukolíček.

„Řada realizací přirozeně využila v tomto období vánoční motivy, více mi méně zdařile. Nad žádnou z nich jsem „nestanula v údivu“, ale za zdařilé považuji především Kofolu, Zlatého bažanta a Fantu,“ hodnotí Jitka Vysekalová.

„Tentokrát mě zaujala realizace Fanty, Finlandie a Kinder, ostatní mi připadaly průměrné až podprůměrné,“ říká Blanka Bukovská.

„Vítězi jsou pro mě Kinder, využívající vlastní produkty k dokreslení vánoční atmosféry, a Mila, kde výrazná grafika činí realizaci nepřehlédnutelnou!“ uvádí Petr Majerik.

Tento měsíc byl ve znamení stopperů s prosvětleným produktem. Celkem se takto sešly 4 realizace, všechny z oblasti nápojů. Zde se krásně projevilo, že nestačí ukázat produkt a díky tomu se odlišit,“ uvádí Alexandr Stojčev.

Všechny hodnocené realizace jsou opět k dispozici na portálu v sekci Soutěžní POS realizace v ČR.

O odborném portálu Mistoprodeje.cz

Portál Mistoprodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Hlavními partnery jsou společnosti DAGO. s.r.o. a Jansen Display s.r.o. Dalšími partnery jsou společnosti paketo.one, HL Display a Dynamix Media a spolupracujícími subjekty jsou asociace POPAI, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, POS Media a Sign invention, RetailCon, CZECH PROMOTION a VŠKK.

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

Šéfredaktor portálu

Email: oupic@mistoprodeje.cz

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010