Společnost McDonald’s uvádí na trh inovativní platformu „Better M“

818 zobrazení

Společnost McDonald’s oznámila rozsáhlý program pro odstraňování a minimalizaci používání plastů a zlepšení recyklovatelnosti obalů v celé Evropě. Plán zahrnuje odstranění víček McFlurry ve všech evropských zemích, kde společnost McDonald’s působí, zavedení nového víčka z vláknitého materiálu u všech studených nápojů ve Francii, a také testy napříč trhy, které budou zkoušet alternativy k plastovým lžičkám McFlurry, nově navržená papírová brčka a programy zpětného odběru hraček.

Zkoušky obalů jsou součástí globální platformy „Better M“ společnosti McDonald’s, která si klade za cíl zavádět environmentálně pozitivní změny napříč udržitelným dodavatelským řetězcem pro obaly a recyklaci i v oblasti zákaznické zkušenosti.

Společnost McDonald’s zahájí zkoušky ve stávajících restauracích v Evropě a postupně rozšíří úspěšné testy z jednotlivých zemí na celý kontinent. Vybrané restaurace z různých zemí Evropy budou sloužit jako testovací místa a představí inovativní koncepty balení přímo spotřebitelům. Na základě získané zpětné vazby se rozhodne, které možnosti se rozšíří nebo upraví. Tento model umožňuje společnosti McDonald’s najít udržitelná řešení, která zákazníci požadují, a zároveň jim nabídnout skvělou zákaznickou zkušenost, kterou znají a milují.

V současné době je 78 % obalů používaných společností McDonald’s po celém světě vyrobeno z vláknitých materiálů. Toto číslo se zvyšuje na evropských trzích, kde vláknité materiály tvoří přibližně 88 % veškerých obalů, zatímco plasty pouze 12 %. Kroky, které společnost McDonald’s dnes podniká, budou mít další dopad na odstraňování plastů ze systému obalů:

  • Více než 1200 tun plastů ročně se ušetří díky úpravě obalů McFlurry, která zároveň eliminuje potřebu samostatného plastového víčka. Tato změna bude plně implementována v celé Evropě do konce roku 2020
  • Přibližně 1100 tun plastu ročně se ušetří zavedením víčka z vláknitého materiálu pro všechny studené nápoje ve Francii. Nová víčka z vláknitého materiálu se vyrábějí z 100% certifikovaných udržitelných zdrojů a recyklovatelných materiálů
  • Probíhají zkoušky lžiček McFlurry bez použití plastů. Testují se dřevěné a papírové alternativy ve snaze najít materiál, který splňuje preference zákazníků, provozní funkčnost a udržitelnost
  • Vyvinutá papírová brčka se rozšíří do celé Evropy. Na základě zpětné vazby od zákazníků a v souvislosti s vývojem obalového průmyslu jsou v současné době zaváděná silnější papírová brčka, která jsou nadále vyrobena z plně recyklovatelných materiálů. Několik trhů, včetně Itálie a Portugalska, nabízí brčka pouze na vyžádání, aby se omezilo množství použitého materiálu

Kromě omezování plastů a přechodu na udržitelnější materiály se společnost McDonald’s zaměřuje také na snazší recyklaci a opětovné využití obalů, které používá:

  • V průměru již 60 % našich restaurací na osmi největších evropských trzích nabízí recyklaci obalů určených pro zákazníky. Velká Británie v současné době dosahuje 90 %, v Německu, které je v těsném závěsu, je to 89 % restaurací. Naším cílem je zajistit, aby do roku 2025 100 % restaurací společnosti McDonald’s recyklovalo obaly určené zákazníkům
  • V Evropě dosáhla společnost McDonald’s svého závazku v oblasti používání vláknitých materiálů. Do roku 2020 bude 100 % obalů z vláknitých materiálů určených zákazníkům primárně pocházet z recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů z oblastí, kde nedochází k odlesňování
  • Počínaje tímto týdnem mohou zákazníci ve Velké Británii vrátit použité hračky Happy Meal ve vybraných restauracích, které budou recyklovány v rámci nové zkoušky zpětného odběru hraček
  • V Nizozemsku nabízejí restaurace masky z recyklovaného papíru namísto balónků, které dříve byly součástí Happy Meal. Toto řešení se na základě velmi pozitivní zpětné vazby z Nizozemska nyní rozšiřuje i v Belgii
  • McDonald’s Německo v současné době realizuje pilotní program s názvem ReCup, v jehož rámci zákazníci mohou požádat o opakovaně použitelný šálek na kávu a vrátit jej v partnerské restauraci McDonald’s nebo v jiné zúčastněné restauraci, kde ho umyjí a bude znovu použit
  • Zákazníci na Ukrajině si mohou objednat zmrzlinový pohár v kelímku vyrobeném z vafle

Tyto novinky dokládají kroky, které společnost McDonald’s podniká směrem ke globálnímu závazku Scale for Good. Ten byl spuštěn v loňském roce a zahrnuje ambice využívat do roku 2025 veškeré obaly určené pro zákazníky z obnovitelných, recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů. Dnes je společnost McDonald’s v celosvětovém měřítku přibližně na 60 % cesty k dosažení tohoto cíle.

Keith Kenny, viceprezident společnosti McDonald’s pro globální udržitelnost, řekl: „Záleží nám na snižování dopadu na životní prostředí a víme, že našim zákazníkům také. Proto hledáme nové a inovativní způsoby, jak omezit používání obalů, přejít na udržitelnější materiály a pomoci našim zákazníkům s jejich opětovným používáním a recyklací. Testy, které provádíme v celé Evropě, jsou životně důležité, protože nám pomáhají získat bezprostřední zpětnou vazbu k řešením, která pomáhají konzumovat uvědoměle, nikoli však na úkor kvality a zákaznické zkušenosti v McDonald’s, kterou mají rádi. Better M je silná platforma, která nám umožňuje spolupracovat s našimi zákazníky a vybrat správná řešení pro celou Evropu.“

Zdroj a foto: McDonald´s