V roce 2019 bude 26 % konzumace médií probíhat na mobilních zařízeních

Podle studie Media Consumption Forecasts (Předpověď konzumace médií), kterou vydala mediální agentura Zenith, bude mít v roce 2019 mobilní internet na konzumaci médií 26% podíl, což představuje nárůst z 19 % v roce 2016. Lidé po celém světě stráví přístupem k mobilnímu internetu prostřednictvím vyhledávačů a aplikací v průměru 122 minut denně. Také toto číslo představuje nárůst ve srovnání s pouhými deseti minutami denně v roce 2010. 

Jedná se o třetí ročník zprávy Media Consumption Forecasts, jež sleduje měnící se vzorce konzumace médií od roku 2010 a předpovídá, jak se mezi lety 2017 a 2019 v 71 zemích z celého světa změní množství času, který lidé věnují různým médiím.

Konzumace mobilního internetu mezi lety 2010 a 2016 rostla průměrně o 44 % ročně. Podporoval ji rozmach mobilních zařízení, vylepšování technologií a větší dostupnost obsahu přizpůsobeného mobilním zařízením. Rozšiřování mobilních technologií však způsobilo také oživení celkové konzumace médií díky tomu, že uživatelům umožnilo přístup k více médiím, na více místech a ve více časech než kdy dřív. Průměrný člověk strávil v roce 2016 konzumací médií 456 minut. To představuje průměrný roční růst o 2 % z 411 minut v roce 2010.

Nyní, když mobilní zařízení převzala ústřední roli v životech tolika lidí, se růst používání mobilního internetu zpomaluje a společně s ním se zpomaluje i růst celkové konzumace médií. Používání mobilního internetu v roce 2016 vzrostlo o 25 %. Šlo o snížení ve srovnání s 43% růstem v roce 2015 a pro rok 2017 Zenith predikuje, že vzroste o 17 %. Celková konzumace médií v roce 2016 vzrostla o 2,7 % a očekává se, že v roce 2017 bude v zásadě stagnovat a potom poroste do roku 2019 o méně než 1 % ročně.

V porovnání např. s asijským trhem nedosahuje podíl času stráveného na internetu přes mobilní zařízení v ČR tak vysokých hodnot, odhad pro rok 2017 činí 20 % z celkové konzumace internetu, ale rostoucí trend je více než patrný a již v roce 2018 by mohl jeho podíl dosáhnout více než 25 %,“ říká David Krňák, ředitel mediální agentury Zenith.

Navzdory rychlému vzestupu internetu bude tradičním médiím v roce 2017 nadále připadat 69 % celosvětové konzumace médií. Lidé letos stráví s tradičními médii v průměru 316 minut denně, což je pokles ve srovnání s 364 minutami v roce 2010. Jako tradiční média zde označujeme tištěné noviny a časopisy, televizní a rádiové vysílání, kino a venkovní reklamu. Většina provozovatelů těchto médií spustila on-line verze svých projektů, které tato zpráva považuje za internetová média. Ačkoliv tedy konzumace tradičních médií v posledních sedmi letech klesla o 13 %, jejich majitelé na internetu znovu získají část tohoto ztraceného času.

Tradiční televizní vysílání je nadále největším jednotlivým médiem, pokud jde o čas věnovaný jeho konzumaci. Ten v jeho případě letos činí 170 minut sledování denně ve srovnání se 140 minutami připadajícími internetu. Mediální agentura Zenith očekává, že i po zbytek období zahrnutého v předpovědi si televize udrží nadvládu. Rozdíl mezi konzumací televize a internetu se však ze třiceti minut v roce 2017 zmenší v roce 2019 na pouhých devět minut.

Mobilní technologie během méně než deseti let naprosto narušila mediální zvyklosti spotřebitelů,“ uvedl Jonathan Barnard, Head of Forecasting společnosti Zenith, a dodává: „Tempo změn se nyní zpomaluje – alespoň do té doby, než se uchytí další převratná technologie.

Spotřebitelé v současnosti očekávají, že budou mít možnost komunikovat a uzavírat obchody se značkami v čase a na místě, které si sami zvolí,“ řekl Vittorio Bonori, Global Brand President společnosti Zenith. „Značky musí reagovat na změny v mediálním chování a předvídat je, aby se spotřebiteli vybudovaly silnější a trvalejší vztahy a rozvinuly své obchodní aktivity.“

 

Zdroj: Zenith

Foto: pixabay.com

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010