Reputace nejlepších deseti zemí v minulém roce poklesla

3532 zobrazení

Výsledky zveřejněné agenturou GfK ukazují, že všechny země na prvních deseti místech podle průzkumu  Anholt-GfK Nation Brands IndexSM (NBISM) zažily v minulém roce pokles globální reputace – u osmi zemí je tento pokles považován za významný. 

tabulka-orez

Tento průzkum zjišťuje image 50 zemí s vyspělou a rozvíjející se ekonomikou a je zcela bezkonkurenční z hlediska podrobnosti kritérií, podle nichž jsou země hodnoceny.

Spojené království a USA letos zaznamenaly největší pokles, a sice o více než jeden bod; po nich následovalo z pohledu zhoršení reputace Německo, Japonsko a Francie. Skutečnost, že u všech zemí na prvních deseti místech došlo ke zhoršení jejich globální percepce, znamená jasný obrat oproti roku 2015, kdy si osm z deseti nejlepších zemí celkové skóre NBI vlastně zlepšilo.

Profesor Simon Anholt, nezávislý politický poradce, který průzkum NBI v roce 2005 zavedl, říká: „Globální image jednotlivých zemí je obvykle velmi stabilní, ale může se měnit a také se někdy mění. Pověst jednotlivých zemí ve světě je ovlivněna mnohem více tím, jak je vnímán jejich vliv na světovou situaci, nikoli jejich bohatstvím či úspěchy. Země, na něž se pohlíží jako na aktéry ovlivňující situaci ve světě, zažívají pokles v době, jež následuje po roce, kdy vypukl mezinárodní konflikt, a došlo k humanitárním problémům.“

Vadim Volos, senior vice president GfK pro veřejné záležitosti a poradenství, dodává: „Vnímání té které země je funkcí dlouhodobých atributů (jako jsou stereotypy jejích obyvatel nebo regionu a image jejího přírodního a společenského prostředí) a krátkodobých vlivů (např. pozitivních či negativních zpráv nebo dramatických událostí). Každá země může do určité míry obě tyto oblasti ovlivňovat propagací svých hlavních kladů a předností a stimulovat tak cestovní ruch a investice. Výrazné změny reputace však mohou trvat delší dobu. Náš průzkum klientům ukazuje, jak si jejich země stojí z hlediska image, rozvoje i svého potenciálu a pomáhá jim nalézt nejlepší cestu k úspěchu: vytvořit silnou značku své země.“

Snížení skóre NBI nemusí nutně vyvolat změny v celkovém hodnocení – alespoň ne ihned. USA, Německo a UK si drží své první, druhé a třetí místo, avšak USA vedou nad Německem pouze minimálně a nechávají Německu prostor k opětovnému získání prvního místa v příštím roce. Podobně Kanada, jež předběhla Francii a je nyní na čtvrté příčce, je Velké Británii doslova v patách.

Kromě prvních tří míst došlo ke změnám i na dalších místech žebříčku, což naznačuje prudkou změnu oproti stabilitě před rokem 2015. Významný pokles skóre u Francie, vyvolaný hlavně ztrátou ve vnímání kategorií správa země a imigrace/investice, umožnila Kanadě dosáhnout čtvrtého místa a Francii nechat za sebou na místě pátém. Také Japonsko se propadlo ze 6. na 7. místo, díky čemuž je předběhla Itálie, která si oproti roku 2015 o jednu příčku polepšila.

Také Česká republika si v indexu mírně pohoršila – z 28. místa na třicáté.

O metodice Anholt-GfK Nation Brands IndexSM 2016

Průzkum se provádí každoročně a hodnotí image 50 zemí v takových kategoriích jako je export, správa země, kultura, lidé, cestovní ruch a imigrace/investice. V roce 2016 bylo dotázáno online celkem 20 350 dospělých osob starších 18 let. Data jsou vážena tak, aby v každé zemi odrážela klíčové demografické charakteristiky online populace jako je věk, pohlaví a vzdělání. Ve Spojených státech, Velké Británii, Jižní Africe, Indii a Brazílii se navíc rovnovážnost vzorku zajišťuje zařazením faktoru rasy/etnicity. Samotné dotazování proběhlo od 7. do 25. července 2016.

Průzkum v roce 2016 byl uskutečněn v těchto zemích:

  • Severní Amerika: USA, Kanada, Kuba
  • Západní Evropa: UK, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Irsko, Skotsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Švýcarsko, Finsko, Rakousko, Řecko, Severní Irsko
  • Střední a východní Evropa: Rusko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Turecko, Kazachstán
  • Asie / Pacifik: Japonsko, Jižní Korea, Čína, Indie, Thajsko, Indonésie, Singapur, Tchaj-wan, Austrálie, Nový Zéland
  • Latinská Amerika: Argentina, Brazílie, Mexiko, Chile, Peru, Kolumbie, Ekvádor
  • Střední východ/Afrika: Spojené arabské emiráty, Írán, Egypt, Saudská Arábie, Jižní Afrika, Keňa, Nigérie, Katar

 

 

Zdroj a grafy: GfK Czech

Foto: pixabay.com