Navzdory koronavirové krizi plánuje evropský maloobchod růst

Většina evropských maloobchodníků plánuje své podnikání rozšířit, a to i vzhledem k důsledkům koronavirové pandemie. Přestože se díky ní urychlil přechod k online ekonomice, čelí maloobchod stále značným výzvám při expanzi do zahraničí. Tyto trendy odhalila studie společnosti Stripe, jedné z nejrychleji se rozvíjejících technologických firem světa, která ulehčuje obchodníkům přijímání plateb z jakékoli země, čímž jim umožňuje růst a rozšiřovat své služby v globálním měřítku.

Evropské podniky mají stále silnou chuť růst – nechtějí jen přežít

Dle mezinárodní studie uskutečněné v září 2020 se evropští maloobchodníci přizpůsobují současné krizi překvapivě dobře. Třetina dotázaných společností zaznamenala pozitivní dopad na svůj prodej, a více než polovina (57 %) navzdory situaci plánuje expanzi do zahraničí. Pro 56 % podniků je v následujících 12 měsících důležité také vylepšení své zákaznické zkušenosti.

Maloobchodníci ale nechtějí pouze růst. Důležité pro ně být také flexibilní, umět lépe předvídat změny na trhu a přizpůsobovat se jim; to je v souvislosti s rušným rokem 2020 prioritou většiny podniků (56 %). Mezi respondenty figurovalo také zvážení nového obchodního modelu (51 %), například prostřednictvím spuštění předplatného.

Současná krize zvýšila roli maloobchodních prodejců. Přineslo to s sebou však rostoucí počet podvodných pokusů na retail. Jejich nárůst za posledních 12 měsíců zaznamenalo až 38 % evropských respondentů. Proti podvodným praktikám by mohlo pomoct zavedení tzn. silného ověření klienta (SCA), jehož spuštění je plánováno na rok 2021. Není překvapením, že většina podniků (57 %) tvrdí, že jednodušší rozpoznávání podvodných aktivit a jejich zmírnění je pro ně důležitým cílem na následující měsíce.

Nedostatek znalostí může při vstupu na nový trh značně zvýšit náklady

Pro většinu maloobchodníků je expanze do zahraničí stále náročná. Při příchodu na nové globální trhy čelí tamním platebním zvyklostem, kulturním rozdílům i velkému množství regulačních překážek. Výzvou pro prodejce navíc není jen lokalizovat platební možnosti, ale také zajistit jejich komplexní jazykovou podporu. 42 % respondentů toto označilo za problém. Kromě toho se společnosti při expanzi musejí přizpůsobit předpisům konkrétních trhů a regionů. 44 % respondentů uvedlo, že jejich firmám chybí odborné znalosti, které by jim pomohly porozumět místním politikám a předpisům v jednotlivých zemích.

Všechny tyto výzvy pochopitelně snižují ambice maloobchodníků expandovat do zahraničí. Pro velkou část z nich (31 %) znamená vstup na nový trh zpočátku primárně nižšími výnosy a vyšší náklady. Zástupci společností se proto často zdráhají mezinárodní expanzi se vším všudy podporovat (29 %), což může může vést až k pokutám od regulačních úřadů (29 %). Netypické nejsou ani situace, kdy se podniky brání vstupu na nový trh úplně (33 %). Tyto trendy ohrožují růst ekonomiky v Evropě i její oživení.

Zaměřit se na platební technologie může pomoct získat nové zákazníky

Evropští maloobchodníci však chtějí růst, a to se odráží mimo jiné i v jejich prioritách týkajících se plateb. Chtějí zejména zvýšit výnosy získané prostřednictvím mobilních plateb (26 %). Důležité pro ně jsou také přeshraniční platby, které chtějí obecně vylepšit (21 %), a v neposlední řadě plánují rozšířit i výběr platebních možností (20 %).

Firmy si od vylepšení platebních technologií a jejich rozšíření slibují konkurenční výhodu při získávání nových zákazníků. Zároveň věří, že jim to pomůže lépe reagovat na koronavirovou pandemii. Pro 36 % maloobchodníků je implementace nových platebních metod hlavní prioritou na následujících 18 měsíců. 27 % se chce zaměřovat také na shromažďování doplňujících poznatků z plateb, které by jim pomohly platební služby dále vylepšovat. Podniky v této souvislosti hledají zejména nejmodernější platební možnosti u svých poskytovatelů, jakými jsou věrnostní služby (55 %) nebo programy založené na používání karet (card-linked offers) (47 %), například cashback. Důležité jsou pro ně také půjčovní služby založené na spotřebitelích (45 %).

Přestože ekonomické dopady pandemie pociťujeme napříč celou Evropou, prokázali zdejší maloobchodníci neskutečnou sílu. I přes významné překážky a výzvy se nebojí dívat dál do budoucnosti. Stripe, který dlouhodobě pomáhá hledat e-commerce podnikům cestu, jak se vypořádat s přeshraničními překážkami jejich podnikání, je i nadále připraven je v této nelehké výzvě podporovat, a to hned od prvního dne jejich expanze,“ říká Marcin Misztal, ředitel společnosti Stripe pro střední a východní Evropu.

O výzkumu Resilience in Retail

Společnost Stripe se spojila s Forrester Consulting s cílem vyhodnotit platební technologie, strategie a metody maloobchodních firem, které se chtějí stát modernější a flexibilnější. Forrester Consulting provedla v září 2020 mezinárodní online průzkum, kterého se zúčastnilo 495 respondentů, 221 z nich pocházelo z Evropy. Účastníky průzkumu byly zástupci podniků disponující rozhodovacími pravomocemi. Otázky průzkumu se zaměřovaly na platební technologie a strategie firem, které se chtějí stát přizpůsobivějšími současným podmínkám. Výsledky studie Resilience in Retail najdete zde.

Zdroj: Stripe

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner