Digitální obři upevňují své pozice v žebříčku největších vlastníků médií

Podle nového žebříčku společnosti ZenithOptimedia upevnila společnost Alphabet (nové jméno holdingové společnosti Googlu) své vedení jakožto největší vlastník médií na světě. Její příjmy z médií mají celkovou hodnotu 60 miliard USD, což je o 166 % více než příjmy společnosti Walt Disney, jejího nejbližšího konkurenta. Alphabet v posledních několika letech svůj náskok před společností Disney plynule zvyšovala. Vloni byla o 136 % větší než Disney, což bylo o 21 % více než v předchozím roce.

Zpráva Top Thirty Global Media Owners (30 největších vlastníků médií na světě) je unikátní žebříček největších mediálních společností podle příjmů z médií, sestavený na základě odhadů společnosti ZenithOptimedia. Zpráva poprvé vyšla v roce 2007 a její nejnovější vydání je z roku 2015. Aby agentura určila, které společnosti jsou pro marketingový průmysl nejdůležitější, definuje příjmy z médií jako veškeré příjmy z obchodních činností, jež podporují reklamu.*

Mezi 30 největšími vlastníky médií na světě figurují 4 mediální obři – Facebook, Baidu, Yahoo a Microsoft – a všichni čtyři se na žebříčku letos posunuli vzhůru. Facebook se letos posunul z loňského 10. místa na 5. příčku, Baidu z 14. na 9., Yahoo z 18. na 15. a Microsoft z 21. na 17. Facebook je nejrychleji rostoucí vlastník médií v naší třicítce a jeho příjmy z médií v loňském roce vzrostly o 65 %. Baidu je druhý nejrychlejší (nárůst o 52 %) a Alphabet je třetí (nárůst o 17 %).

Těchto pět digitálních obrů dohromady vygenerovalo příjmy z médií ve výši 88 miliard USD, což představuje 34 % všech příjmů vygenerovaných 30 hlavními společnostmi. Tato částka také odpovídá 65 % celosvětového internetového reklamního trhu. Jejich společná nadvláda nad digitální reklamou znamená, že těchto pět společností získalo většinu zisků z jejího rychlého růstu. Výdaje na digitální reklamu v posledních pěti letech rostly v průměru o 18 % ročně. Tento nárůst byl poháněn rozšiřováním mobilních technologií, vzestupem sociálních médií a on-line videa a vylepšenými reklamními technologiemi, jako je programatický nákup a místní vyhledávání v reálném čase. Výdaje na reklamu ve všech ostatních médiích se zatím zvyšovaly jen o 0,6 % ročně.

Vlastníci tradičních médií čelí stagnaci příjmů z jejich klíčových obchodních činností a investují do digitálních aktivit, ať už rozšiřováním digitálních mutací svých existujících značek, nebo vytvářením nových nezávislých digitálních produktů. To se výrazně projevilo zejména mezi vydavateli novin a časopisů, kteří na většině vyspělých trhů trpí dlouhodobým poklesem poptávky po svých tištěných produktech. Většina vlastníků médií však zjistila, že na internetu je konkurence mnohem intenzivnější než na tradičních trzích, jelikož laťky pro vstup na tento trh jsou nastavené velmi nízko a náklady na distribuci zde jsou prakticky nulové.

Tato vysoká konkurence a nadvláda tradičních obrů mnoha vlastníkům médií ztěžuje nahrazování ušlých zisků z tradičních obchodních aktivit novými digitálními příjmy. Téměř polovina 30 největších vlastníků médií ve srovnání s předešlým rokem o zisk z médií přišla, ačkoliv ve dvou případech to bylo způsobeno tím, že vlastníci médií se zbavili některých ze svých mediálních aktivit. Time Warner vytvořil ze svého časopisového oddělení Time Inc. nezávislou společnost, která se v žebříčku objevuje vůbec poprvé, a to na 30. místě. CBS Corporation se vzdala svých aktivit v oblasti venkovní reklamy.

Pět největších vlastníků digitálních médií ovládá většinu světového internetového reklamního trhu, jehož rychlý růst je žene v žebříčku největších světových vlastníků médií nahoru,“ uvedl Jonathan Barnard, vedoucí oddělení prognóz společnosti ZenithOptimedia. „Tradiční vlastníci médií v naší třicítce více či méně úspěšně usilují o rozšíření svých digitálních obchodních aktivit. Spolu s tím, jak se digitální reklamní technologie, jako je programatický nákup, bude rozšiřovat do tradičních médií, bude i nadále otřásat obchodními činnostmi vlastníků tradičních médií, ale přinese jim také nové příležitosti k růstu.

 

* Definice příjmů z médií

ZenithOptimedia definuje příjmy z médií jako veškeré příjmy z obchodních aktivit, které podporují reklamu, tj. z televizního vysílání, vydávání novin, internetového vyhledávání, sociálních médií atd., a zahrnuje do nich nejen příjmy z reklamy, ale také další příjmy generované těmito obchodními aktivitami, jako jsou příjmy z prodaného nákladu novin a časopisů. To přináší jasnou představu o velikosti a vyjednávací síle největších světových vlastníků médií, s níž musí zadavatelé reklamy a agentury kalkulovat. Zpráva pokrývá finanční rok 2014, což je poslední rok, pro který máme konzistentní údaje o příjmech od všech veřejně obchodovatelných společností.

 

Pořadí 30 největších vlastníků médií na světě pro rok 2016

Digitální obři upevňují své pozice - tab

Zdroj: ZenithOptimedia

Foto: pixabay.com

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010