Celosvětová průměrná prodejní cena chytrých telefonů zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí rekordní meziroční růst

Celosvětový prodej chytrých telefonů dosáhl ve čtvrtém kvartálu 2017 (4Q17) 397 milionů kusů, což je meziroční nárůst o jedno procento. Poptávka byla tažena především zeměmi Středního východu a Afriky, jež zaznamenaly osmiprocentní růst a zeměmi střední a východní Evropy, kde se poptávka zvýšila o sedm procent. Celosvětově se průměrná prodejní cena (ASP) chytrých telefonů zvýšila meziročně o deset procent na 363 USD, což představuje zatím nejrychlejší tempo růstu za čtvrt roku.

 

Arndt Polifke, globální ředitel výzkumu telekomunikací v GfK, říká:

Meziroční růst poptávky po chytrých telefonech se zmírňoval již čtvrté po sobě jdoucí čtvrtletí, činil jen jedno procento a ve 4Q17 dosáhl 397 milionů kusů. Hodnota prodejů se však v tomto kvartálu zvýšila o 11 procent, což představuje u takto vyspělé technologické kategorie výjimečný růst. Je to díky tomu, že rozšíření smartphonů s větší úhlopříčkou motivovalo spotřebitele k nákupu dražších zařízení.“

Západní Evropa: růst výnosů a pozitivní výhled

Ve 4Q17 dosáhla poptávka po chytrých telefonech v západní Evropě 37,0 milionu kusů, což znamená meziroční pokles o tři procenta. Navzdory tomuto snížení počtu prodaných kusů se hodnota prodejů zvýšila o 17 procent, zejména díky Velké Británii, kde došlo k jejímu zvýšení o 24 procenta a díky Francii, kde hodnota prodejů stoupla o 19 procent. V roce 2017 dosáhla hodnota prodejů v západní Evropě celkem 56 miliard USD, tedy o pět procent více než v roce 2016. Nicméně v prodeji počtu telefonů trh klesl o 4 procenta na 125,6 milionů prodaných kusů. Výhled na rok 2018 je pro tento region pozitivní, neboť se očekává nárůst poptávky o jedno procento na celkových 126,4 milionu kusů.

Střední a východní Evropa: největší oživení a nevyšší růst hodnoty prodejů ze všech regionů

Oživení poptávky ve střední a východní Evropě pokračovalo a prodej chytrých telefonů dosáhl ve 4Q17 celkem 25,2 milionu kusů, což je meziroční nárůst o sedm procent. Dále, podobně jako v západní Evropě, hodnota prodejů vzrostla meziročně o významných 28 procent. V roce 2017 zaznamenal region prodej 85,2 milionu chytrých telefonů, to je v porovnání s rokem 2016 nárůst o 9 procent. A očekává se, že v roce 2018 bude růst pokračovat; GfK předpovídá šestiprocentní zvýšení poptávky, zejména díky poptávce z Ruska a na Ukrajině.

Severní Amerika: nejsilnější růst poptávky za více než dva roky

Trh chytrých telefonů zaznamenal ve 4Q17 meziroční zvýšení poptávky o šest procent, a to je nejvyšší nárůst za více než dva roky. Hodnota prodejů vzrostla o čtyři procenta na 28,5 miliardy USD. Díky tomu se prodeje v roce 2017 zvýšily ve srovnání s rokem 2016 o dvě procenta a dosáhly 201,3 milionu kusů. Neočekává se však, že tento nedávný vzestup potrvá a GfK předpovídá, že poptávka zůstane v roce 2018 na stejné úrovni jako v roce 2017.

Latinská Amerika: silné oživení, ale výhled zůstává umírněný

V důsledku značného oživení v Brazílii pokračoval v Latinské Americe růst poptávky po chytrých telefonech i ve 4Q17, kdy prodeje stouply meziročně o šest procent na 35,0 milionů kusů. Díky tomu vzrostly prodeje v roce 2017 v porovnání s rokem 2016 o devět procent. GfK však předpovídá pro rok 2018 v tomto regionu ve srovnání s 2017 jen umírněný růst na úrovni dvou procent v důsledku zpomalení ekonomiky v Brazílii.

Střední východ a Afrika: silný růst poptávky po chytrých telefonech zajišťují především Egypt a Saudská Arábie

Na Středním východě a v Africe se prodalo ve 4Q17 celkem 46,2 milionu chytrých telefonů, což představuje meziroční nárůst 8 procent, o který se zasloužily především Egypt a Saudská Arábie. V Egyptě stoupla během čtvrtletí poptávka o impozantních 28 procent a v Saudské Arábii o 24 procenta. V roce 2017 činily prodeje smartphonů v regionu celkem 176,5 milionu kusů, tedy o čtyři procenta více než v roce 2016. GfK předpovídá pro rok 2018 růst poptávky o pět procent, neboť relativně nízká penetrace chytrých telefonů ponechává značný prostor pro zákazníky, kteří je budou kupovat poprvé.

Čína: nehledě na pokles poptávky byl růst hodnoty prodejů mimořádný

Během čtvrtého čtvrtletí poptávka po chytrých telefonech v Číně vázla – prodeje poklesly meziročně o tři procenta na 114,7 milionu kusů. Bylo to poprvé za dva a půl roku, kdy v této zemi došlo k meziročnímu snížení. Ovšem hodnota prodejů meziročně vzrostla o 17 procent, protože spotřebitelé přecházejí od běžných telefonů k zařízením, jež jsou technicky dokonalejší a dražší. V roce 2017 poptávka stoupla o jedno procento na 454,4 milionu kusů, i když z hlediska hodnoty šlo o růst mnohem vyšší, a sice o 14 procent v porovnání s rokem 2016.

Vyspělé asijské země*: poptávku stlačuje Jižní Korea

V rozvinutých asijských zemích se ve 4Q17 prodalo 18,5 milionu kusů, což znamená meziroční pokles o devět procent způsobený především jednadvacetiprocentním poklesem v Jižní Koreji. V roce 2017 činily prodeje chytrých telefonů v regionu celkem 68,5 milionu kusů, a to je o šest procent méně než v roce 2016. GfK však předpovídá pro rok 2018 návrat k růstu o dvě procenta především díky zlepšující se situaci v Japonsku.

Rozvíjející se asijské země*: ve 4Q17 zažívá region vůbec poprvé meziroční pokles

Rozvíjející se asijské země zaznamenaly ve 4Q17 prodej 58,6 milionu kusů chytrých telefonů, tedy meziročně o jedno procento méně. Způsobil to hlavně tříprocentní pokles v Indii, kde růst počtu prodaných levných telefonů 4G pravděpodobně kanibalizovalo prodej smartphonů. V roce 2017 se v regionu prodalo 232,7 milionu chytrých telefonů, což je v porovnání s rokem 2016 zvýšení o osm procent. GfK předpovídá, že růst v tomto regionu v roce 2018 dosáhne devíti procent.

Yotaro Noguchi, produktový vedoucí v divizi GfK pro trendy a prognózy k tomu poznamenává: „Výhled na rok 2018 je pozitivní a GfK předpovídá, že globální poptávka po chytrých telefonech se zvýší ve srovnání s rokem 2017 o tři procenta, a to zejména díky vývoji v rozvíjejících se asijských zemích a ve střední a východní Evropě. Vyspělé trhy začínají být saturovány a výrobci smartphonů se tudíž zaměří hlavně na udržení zákazníků, což vedle stále vyšší komoditizace povede k větší inovaci a diferenciaci s cílem zvýšit prodeje.

Zdroj: GfK Czech

Foto: pixabay.com

 

 

 

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010