Zelené firmy slaví 11 let

Je tomu už 11 let, co začaly české společnosti bojovat o přívlastek „zelené firmy“. Stejnojmenný projekt, který začal nápadem zefektivnění sběru a recyklace elektrozařízení ve firmách, čítá aktuálně na 2 200 registrovaných subjektů. Počet nově přihlášených neustále stoupá. Podle organizátora projektu, kolektivního systému Rema, se taky rozšiřuje paleta oborů, v nichž se firmy o ochranu životního prostředí snaží.

Zelených firem, které chtějí podpořit efektivní sběr vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů, přibylo jen za loňský rok v Česku kolem sto dvaceti. Jedná se o takové podniky, které umožňují všem svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení a baterie, čímž je zároveň podporují v ekologickém chování a recyklaci, při které se se mění odpad na znovu použitelný materiál. „Projekt Zelená firma jsme poprvé spustili už v lednu 2008. Primárně je zaměřený na sběr nepotřebných a nevyužívaných elektrozařízení, baterií a akumulátorů právě ve firmách. Zelené podniky mohou totiž využít jednoduchého a bezplatného objednání svozu posbíraného elektroodpadu a baterií a díky tomu mají zároveň jistotu jejich následné ekologické recyklace,“ vysvětlil David Vandrovec ze společností REMA, pod jejichž záštitou Zelená firma dlouhodobě funguje.

Mezi „zelenými firmami“ nejčastěji najdeme společnosti z Prahy, Jihočeského, Středočeského a Moravskoslezského kraje. Historicky prvním nositelem tohoto přívlastku se stala ostravská společnost AT Computers, jeden z významných českých distributorů zboží a služeb v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací. Právě firmy uvádějící na trh převážně informační a telekomunikační techniku se v projektu Zelených firem pyšní poměrově nejvyšším zastoupením. Mezi držiteli registrace však lze najít také obchody s počítači a elektronikou, stavební společnosti, mobilní operátory, výrobce a prodejce tabákových výrobků nebo například firmy zabývající se výrobou a distribucí osvětlení. V seznamu je také 22 nemocnic z různých koutů republiky.

 „Zabýváme se vývojem software, ale i recyklace a zpětný odběr hardware jsou pro nás velice důležité. Podstata projektu Zelená firma úzce souvisí s naší firemní kulturou, v rámci níž se snažíme maximálně jít naproti tomu, aby zaměstnanci mohli být ekologičtí, případně je k tomu taky chceme intenzivně motivovat. Oceňujeme i to, že se díky registraci můžeme zúčastnit různých vzdělávacích akcí, kde lze diskutovat s odborníky i dalšími podniky o tom, jak to dělat ještě lépe,“ uvedla Veronika Kočanová z firmy Quadient,kteráje zapojena se všemi svými pobočkami v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě. 

Zatímco každý občan České republiky vytřídí v průměru něco málo přes osm kilogramů elektroodpadu za rok, statistiky ukazují, že zaměstnanci podniků zapojených do projektu Zelená firma třídí až trojnásobek republikového průměru. „Projekt pomáhá firmám řešit problematiku odpadového hospodářství, které je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Společnost dostane bezplatně k využití sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení. Firmy mohou také pořádat velké zaměstnanecké sběrové akce a účastnit se našich speciálních ekologických workshopů nebo seminářů. O ty je stále větší zájem,“ doplnil Vandrovec.

O projektu Zelená firma

Cílem projektu Zelená firma® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií, ale taky na sběr elektroodpadu od zaměstnanecké veřejnosti.

V současné době se projektu účastní více než 2200 firem. Jeho iniciátorem jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.

Zdroj a foto: REMA

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010