Ze zmrzlin Češi mírně preferují ozkoušené druhy před novými

Léto a prázdniny už jsou sice za námi, proč si je ale ještě nepřipomenout několika čísly z nejnovějšího výzkumu Nielsen Admosphere, který se věnoval konzumaci zmrzliny mezi Čechy. Šetření nepřekvapivě potvrdilo, že se u nás zmrzlině daří, a to jak té kusové, tak kopečkové, případně točené. Z výsledků ale vyšlo také, že Češi se ve výběru druhů kloní spíše k ozkoušeným druhům, i když alespoň občas rádi zkouší druhy nové. Naopak složení příliš neřeší.

Výzkum se uskutečnil na vzorku 500 respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let. Postavení zmrzliny jako „symbolu léta“ pak potvrzují i data z monitoringu reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere, která ukazují, že inzerenti v segmentu zmrzlin umisťují většinu reklamy v první polovině roku. Nejvíce letos mezi lednem a červencem inzerovala značka Algida Magnum Double.

Lidí, kteří si nikdy nedají zmrzlinu, je v Česku pouhých 5 %. Zbylá část vzorku si zmrzlinu dá alespoň občas, přičemž platí, že dvě třetiny z nich většinou sáhnou po vyzkoušeném druhu, ale občas experimentují i s jinými. Nové příchutě a typy zmrzliny o něco více zkouší mladší respondenti než ti starší. Pouze na ty vyzkoušené se při konzumaci omezuje pětina dotázaných.

Na rozdíl od druhů respondenti příliš neřeší složení zmrzliny – přesněji 68 % složení nezajímá. Nutno ale poznamenat, že pokud se jím někdo zabývá více než jiní, je to věková skupina 25–34 let – v ní složení řeší 40 % dotázaných.

Nejčastějším místem ke koupi zmrzliny je u nás stánek či okýnko na ulici, tam zmrzlinu kupuje 59 % dotázaných. Na druhém místě je cukrárna (54 %) a na třetím hypermarket či supermarket (40 %). Drtivá většina lidí (9 z 10) je ochotná za jednu porci zmrzliny, případně jeden nanuk, zaplatit do 30 korun. Více by za ni utratilo jen 8 %.

Aktuálním trendem v segmentu zmrzlin je takzvaná rolovaná zmrzlina. Její existenci však zatím zaznamenala jen necelá pětina respondentů.

Kategorie zmrzlin je zajímavá i z pohledu reklamy – a to nejen v letních měsících. Při pohledu na zadavatele inzerce v období leden–červenec 2017 vidíme, že nejvíce reklamy měla značka Algida Magnum Double, která využila prostor v ceníkové hodnotě 38,1 milionů korun. Oproti stejnému období minulý rok však tato značka zaznamenala 13% pokles. Druhý nejdražší prostor využila Algida Carte D’Or, a sice v hodnotě 35,4 milionů korun (o 3 % více než mezi lednem a červencem 2016). Značka Míša Termix umístila inzerci v celkové hodnotě 33,8 milionů, což je trojnásobek její loňské hodnoty.

Tyto výsledky hezky doplňují i data společnosti Nielsen z maloobchodního auditu v obchodech s potravinami a smíšeným zbožím, podle nichž roční obrat v kategorii zmrzlin (za období srpen 2016 – červenec 2017) dosáhl 3,1 miliardy korun a meziročně narostl o 4,7 %. Celková spotřeba balené zmrzliny už narostla méně, a sice o 0,9 % na 34,7 milionu litrů ročně. Za tento menší nárůst (stejně jako za vyšší tržby) může především meziroční nárůst průměrné ceny za litr zmrzliny o 3,7 %.

 

Zdroj: Nielsen Admosphere

Foto: pixabay.com

 

 

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner