Soutěž Pivní speciál roku 2020 zahajuje

Jedenáctý ročník soutěže speciálních a neobvyklých piv vyrobených komerčními pivovary v České republice CEREVISIA SPECIALIS – Pivní speciál roku byl vyhlášen. Tradičně se bude soutěžit v kategoriích světlá speciální piva (13,0 a více % EPM), dále polotmavá a tmavá speciální piva (13,0 a více % EPM, barva 20 j. EBC a vyšší) a v kategorii neobvyklá piva. Do ní patří různá svrchně kvašená piva, a dále např. pšeničná piva, míchaná piva (beercoolery), ochucená piva vyráběná v našich podmínkách neobvyklou technologií, míchané nápoje na bázi nealkoholického piva. Vyhlašovatelem soutěže je společnost PORT spol. s r. o., odborným garantem je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Uzávěrka přihlášek je 18. září 2020. Degustace se uskuteční 7. a 8. října 2020 v senzorickém centru Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.

Těším se, až zahájím druhou dekádu této ojedinělé soutěže, kterou dobře znám, neboť jsem v ní dosud působila jako odborný porotce, “ uvedla RNDr. Jana Olšovská, PhD., vedoucí analytické zkušební laboratoře ve VÚPS, a.s., která je, po odchodu Mgr. Františka Frantíka do důchodu, hlavní organizátorkou soutěže. „Z minulých ročníků vím, že kvalita soutěžících piv je vysoká, a proto věřím, že ani letošní všeobecně nepříznivá situace jejich kvalitu neovlivní,“ dodala Jana Olšovská.

Dvacetičlenná hodnotitelská komise je opět rozdělená na dvě subkomise. První, dvanáctičlenný panel expertů, je složený z členů odborného senzorického panelu VÚPS doplněných o nezávislé odborníky z dalších odborných institucí jako např. z VŠCHT Praha Zemědělské univerzity v Praze, Chmelařský institut, s.r.o. nebo ze školných degustátorů ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Druhý, osmičlenný panel reprezentantů, tvoří významné osobnosti, které pivo a Degustátoři při hodnocení pivních vzorků v senzorickém centru pivovarskou problematiku dobře znají, ale nezabývají se jeho hodnocením profesionálně, jsou lékaři, novináři i manažeři.

Podmínky soutěže a další informace o soutěži budou zaslány pivovarům v srpnu.

„Doufáme, že pandemie neovlivní zájem pivovarů přihlásit své pivní vzorky do soutěže i letos,“ uvedl Ing. Josef Vacl, CSc. ze společnosti PORT spol. s r. o. „Víme, že i v tomto roce se objevují velmi zajímavá piva a soutěžní klání jim může pomoci při pronikání na trh,“ doplnil Josef Vacl.

V loňském soutěžním ročníku se vítězem kategorie světlá speciální piva stal DUX z produkce PIVOVARU SVIJANY, a.s. Mezi polotmavými a tmavými pivními speciály zvítězilo pivo Svijanská Kněžna z téhož pivovaru. V kategorii svrchně kvašených piv typu ale degustátorům nejvíce chutnalo pivo Lobkowicz Premium Ale, který uvařil Pivovar Vysoký Chlumec, a.s. V kategorii neobvyklých piv první místo získal PRIMÁTOR Tchyně z pivovaru PRIMÁTOR a.s. Cenu předsedy poroty za nejvíce nominací, celkem šestnáct obou porot, obdrželo pivo Svijanská Kněžna z PIVOVARU SVIJANY, a.s.

Výsledky soutěže budou oznámeny 14. října 2020 na setkání s úspěšnými pivovary.

Zdroj a foto: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský