Sdílená ekonomika si teprve hledá ve společnosti své místo

Znalost pojmu sdílená ekonomika je velmi malá (pouze 29%), přesto některou ze služeb sdílené ekonomiky využila již téměř čtvrtina Čechů. Kromě toho své služby nebo majetek nyní nabízí 8 % lidí v ČR, dalších 10 % se na to chystá. Od léta loňského roku stoupla podpora regulace sdílené ekonomiky. To mimo jiné vyplývá z posledního výzkumu společnosti Ipsos pro Českou asociaci sdílené ekonomiky (ČASE).

Sdílená ekonomika je na vzestupu. Lidé tyto služby využívají především kvůli finanční úspoře (64 %). Ti, co je zatím nevyužívají, jako nejčastější důvod uvádějí nedostupnost v místě bydliště, takže až se služby časem přirozeně rozšíří i do odlehlejších lokalit, nic jim nebude bránit, aby se také zapojili,“ říká Patrik Czetö, předseda České asociace sdílené ekonomiky.

Z výzkumů Ipsosu vyplývá, že stoupá podpora regulace sdílené ekonomiky –  41 % lidí nyní regulaci podporuje, proti je 33 % (v srpnu 2017 byl tento poměr 37 % vs. 39 %). Zároveň jsou „jasná pravidla“ uváděna jako nejčastější odpověď na otázku, co by mohlo lidem pomoci překonat obavy ze sdílení. S přesnějším definováním pravidel ČASE souhlasí a pracuje na něm společně s Hospodářskou komorou.

Nejznámější značkou z firem poskytujících služby sdílené ekonomiky je Zonky, a to díky jejich masivní reklamní kampani, zná je 74 % respondentů. U společnosti Uber došlo ve znalosti značky k velkému nárůstu – v srpnu 2017 ji znalo 40 % populace,  v únoru 2018 už 62%.

Zajímavostí je, že domácí služby jsou sice využívány méně lidmi než ty nadnárodní, ale zato jsou svými zákazníky využívány častěji.  Značky jako Hlídačky.cz či Zonky si dokáží se svými uživateli tvořit velmi intenzivní dlouhodobý vztah,“ doplnil Czetö.

Tomáš Macků, ředitel komunikace výzkumné agentury Ipsos, která výzkumy pro ČASE realizovala, k tomu dodává: „Téma sdílené ekonomiky sledujeme jako jeden z trendů, který oslovuje zejména mladší generace a potvrdil to i náš výzkum. Potěšitelné je rovněž, že si lidé začínají uvědomovat přínosnost sdílené ekonomiky pro ČR.“

 

Zdroj: Ipsos

Foto: Zonky

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010