Nový milník – společnost Lidl poprvé vydává Zprávu o udržitelném rozvoji

2026 zobrazení

Společnost Lidl dosáhla významného milníku ve svém podnikání. V České republice vydává svou první Zprávu o udržitelném rozvoji. Sepsána byla proto, aby poskytla transparentní a srozumitelná data všem, kteří se společností přijdou do styku. Jde o rozmanitou skupinu, kam se řadí zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři, zástupci neziskového sektoru či médií.  

„Tato zpráva je pro nás zásadní, protože jsme dosud takto detailní údaje o našem podnikání nezveřejňovali. Shrnuje cíle a aktivity Lidlu s výrazným ekonomickým, environmentálním a společenským dopadem. Zároveň předkládá naše cíle a závazky do budoucna v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje,“ říká k vydání vůbec první zprávy generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Pavel Stratil.

Podoba a rozvržení zprávy vychází ze základních hodnot společnosti Lidl. Své pilíře společenské odpovědnosti (sortiment, zaměstnanci, obchodní partneři, životní prostředí a společnost) zasazuje  do čtyř na sebe navazující fází hodnotového řetězce. Díky tomu představuje komplexní přístup ke všem potenciálním tématům udržitelnosti, odpovědnosti a etiky v oboru maloobchodního prodeje. Zásadním východiskem bylo přitom rozsáhlé dotazování nejdůležitějších zájmových skupin provedené na podzim 2018. Z něj vzešly jednotlivé kapitoly zprávy.  

„Zpráva je vypracována podle mezinárodní metodiky GRI a opírá se i o Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 OSN, jejíž součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs),“ doplňuje Pavel Stratil.

Zpráva ve čtyřech kapitolách (Přírodní zdroje a zemědělství, Dodavatelský řetězec a zpracování, Provoz a procesy a Zákazníci a společnost) přináší informace například o životních podmínkách zvířat, z nichž pocházejí živočišné produkty vlastních značek Lidlu, dále se věnuje environmentálnímu managementu v oblasti nákládání s odpady a potravinovými přebytky. Další kapitola se obsáhle zabývá odpovědností ve vztahu k zaměstnancům (např. bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, odměňování a právům zaměstnanců). Poslední kapitola řeší například přístup Lidlu ke skladbě sortimentu a transparentnímu označování produktů.

Tato zpráva je historicky první nefinanční zprávou naší společnosti. Vydávat ji budeme pravidelně ve dvouletém cyklu, budeme tedy veřejně informovat o vývoji a dalších krocích v jednotlivých oblastech, které naše stakeholdery zajímají,“ říká Pavel Stratil k dalšímu výhledu.

Z obsahu/zajímavá čísla:

Vývoj exportu českých výrobců prostřednictvím Lidl ČR:

Využití neprodaných potravin:

Nejnižší nástupní měsíční hrubá mzda při čtyřicetihodinovém úvazku týdně na pozici prodavač(ka)/pokladní:

Investice v Kč do infrastruktury v okolí  prodejen a logistických center společnosti Lidl spojené s jejich výstavbou či modernizacemi

Zdroj a foto: Lidl