Knihy Dobrovský zabodovaly v soutěži Obchodník roku

Síť knihkupectví Knihy Dobrovský získala první místo v soutěži Obchodník roku 2020 v kategorii Mastercard Obchodník roku s knihami. Stala se jedničkou ve všech sledovaných parametrech a předčila tak dalších 11 obchodníků ve své kategorii. Ve srovnání se všemi hodnocenými prodejci nezávisle na kategorii navíc obsadila vynikající 5. místo. Zákazníci projevili velkou loajalitu ke knihkupectví a zároveň ochotu k opakovanému nákupu.

Síť knihkupectví Knihy Dobrovský získala v soutěži Mastercard Obchodník roku 2020 první místo mezi prodejci knih. Titul Obchodník roku s knihami si připsala poté, co konkurenci předčila ve všech hodnocených parametrech. Tato kategorie byla navíc do soutěže zařazena vloni úplně poprvé. Vynikajícího umístění dosáhla také v celkovém žebříčku bez ohledu na kategorie. Mezi hodnocenými firmami jí patří 5. místo. Zákazníci považují Knihy Dobrovský za důvěryhodnou společnost, u které si cení jejích služeb.

Společnost bodovala především z hlediska souhrnného indexu Důvěry zákazníků. Osm z deseti zákazníků je ochotných Knihy Dobrovský doporučit ostatním. Stejně vysoký je také podíl těch, kteří jsou připraveni k opětovnému nákupu, protože knihkupectví nezklamalo jejich očekávání. Na prvním místě se společnost Knihy Dobrovský umístila také u parametru zapamatovatelnosti. Spontánně ji totiž jmenovalo 63 % respondentů nakupujících daný sortiment. Zákazníci Knihy Dobrovský projevují i nejvyšší míru loajality. Pro polovinu z nich je toto knihkupectví hlavním nákupním místem pro daný sortiment.

Ocenění Obchodník roku s knihami za loňský rok nás těší o to více, že jsme se my i naši zákazníci museli vyrovnávat s mimořádně složitou situací. Ve ztížených podmínkách jsme každý den dělali maximum pro to, aby u nás lidé dostali špičkový servis. Jejich důvěra a přízeň, jež se nyní odrazily i v ocenění Obchodník roku, nám byly největší motivací i odměnou zároveň. Za to bych jim rád poděkoval a slíbil, že v našem úsilí nepolevíme ani letos, aby u nás byli vždy spokojení,“ uvádí Adam Pýcha, marketingový ředitel Knihy Dobrovský.

Vítězství v kategorii Mastercard Obchodník roku s knihami soutěže Obchodník roku 2020 získalo knihkupectví Knihy Dobrovský na základě výsledků reprezentativního šetření realizovaného nezávislou agenturou G82, která na konci října 2020 oslovila formou on-line dotazování 1000 respondentů ve věku od 15 do 69 let. Při vyhodnocování výsledků byly zohledněny dvě skupiny faktorů, jimž byla přirazena stejná váha. První skupinu tvořily faktory pozice na trhu, jako je zapamatovatelnost firmy a loajalita zákazníků, druhá skupina faktorů byla zaměřena na důvěru zákazníků. Šlo například o ochotu doporučit prodejnu, ochotu k opakovanému nákupu, naplnění očekávání od nákupu v prodejně a odlišnost prodejny od konkurence.

Zdroj a foto: Knihy Dobrovský