České cukrovarnictví tváří v tvář dynamické poptávce

Cukrovarnictví má v České republice tradici od konce 18. století. Dnes jsou pro distribuci „bílého zlata“ k zákazníkům využívány nejmodernější prostředky, například paletový pooling, zajišťující pokrytí zvýšené poptávky (nejen) před Vánočními svátky.

Cukr se na území České republiky vyrábí již 233 let a nejdéle fungující průmyslový cukrovar u nás letos vstoupil do 190. sezóny zpracování řepy a produkce cukru. Během této doby přirozeně došlo k významnému celospolečenskému vývoji. Málokdo ale ví, že s rozmachem tuzemského cukrovarnictví je úzce spojen i pokrok v oblasti transportu a logistiky v Česku. Také v dnešních dnech je toto odvětví průkopníkem inovativních řešení, která umožňují tuzemským cukrovarům zvládat sezónní výkyvy poptávky – v době příprav na Vánoce i za nejistoty spojené s pandemií COVID-19.

Cukrovary jako průkopníci v oblasti transportu

Když v roce 1831 vznikl nejstarší dosud fungující tuzemský cukrovar v Dobrovici, dnes nesoucí jméno Tereos TTD (TTD), poptávka po cukru byla enormní, avšak možnosti jeho přepravy značně omezené. Z dat společnosti TTD vyplývá, že průměrná domácí produkce cukru tehdy činila zhruba 1 milion tun ročně, což bylo 14,8 % celosvětové produkce. A tak objemný export přirozeně vyžadoval adekvátní možnosti transportu.

V době největšího rozkvětu cukrovarnictví byla pro přepravu využívaná kolejová doprava jako rychlejší alternativa ke koňským povozům. Neutichající poptávka po cukru nastartovala v druhé půli 19. století masivní výstavbu železničních tratí, což připomínají koleje, které jsou i přímo
v dobrovickém areálu dodnes zachovány. V průběhu 20. století však klíčovou roli převzala nákladní auta, a to díky hustější silniční síti a rychlému rozvoji automobilového průmyslu. Dnes je cukr z Dobrovice dopravován právě automobily, vlaková přeprava slouží výhradně pro vývoz.

Partnerství, které umožňuje zvládat výkyvy poptávky

Dnešní balení a transport cukru jsou diametrálně odlišné od toho, jak tyto procesy probíhaly v počátcích tuzemského cukrovarnictví, stejně tak se proměnily i preference a požadavky zákazníků. Napříč obdobími ale v odvětví pokračuje hledání a přijímání inovativních způsobů, jak jim nejlépe vyjít vstříc, zejména pak vzhledem k výkyvům poptávky spojeným se sezónností spotřeby cukru i k aktuální situaci s pandemií COVID-19. To je též příklad systému, jímž TTD ve svých závodech hospodaří s paletami. Pro svoje rozsáhlé logistické operace využívá řešení založené na sdílení a opakovaném používání palet známé jako paletový pooling, jež zajišťuje společnost CHEP.

CHEP pronajímá TTD své charakteristicky modré europalety s rozměrem 120 x 80 cm, které jsou ideální pro skladový provoz, a půlpalety 80 x 60 cm vhodné pro vystavování zboží přímo v místě prodeje. Od navázání spolupráce v roce 2017 na nich TTD ze svých distribučních center v Mělníku, Dobrovici a Českém Meziříčí expeduje ročně zhruba 50 000 tun cukru.

V souladu s principy cirkulární ekonomiky

Pooling pomáhá dopravovat produkci TTD k zákazníkům včasně a v požadovaném objemu – a to i v obdobích vrcholné poptávky, k nimž patří přípravy na právě probíhající sezónu svátečního pečení. Ze spolupráce ale plynou také další nespočetné provozní výhody.

CHEP koordinuje veškerou přepravu palet v rámci sítě obsluhovaných logistických center tak, aby byl celý proces co nejefektivnější, nejpružnější a zároveň maximálně udržitelný. Tím, že svoje palety mezi jednotlivými pronájmy CHEP kontroluje a opravuje, nevzniká zbytečný dřevěný odpad. Svozy a rozvozy palet řídí s ohledem na životní prostředí maximálně efektivními cestami bez zbytečných prázdných kilometrů, čímž eliminuje emise CO2.

Pooling rovněž odpovídá podstatě cirkulární ekonomiky, a tak doplňuje cirkulární principy fungování Tereos TTD: veškeré výrobní procesy jsou zde řízeny tak, aby 15 000 tun denně zpracovávané cukrové řepy – výrobky z ní a její vedlejší i odpadní produkt – byly smysluplně a bez zbytku bezodpadově využity. Ať už jako potraviny, pohonné hmoty, krmiva, hnojiva, obnovitelné zdroje energie, voda či zemina.

Spoluprací s logistickou firmou CHEP chce TTD jako největší výrobce cukru a lihu v Česku ukázat, že tak jako před téměř 200 lety cukrovary přispěly k hledání nových možností přepravy, dokáží
i dnes formovat budoucnost logistiky – a jsou připravené odpovídat dynamické poptávce.

Zdroj a foto: CHEP

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010