Češi zůstávají věrní kamenným obchodům

První týdny po znovuotevření obchodních center ukazují, že jejich návštěvnost postupně roste. Hlavní motivací pro návrat je pro téměř 80 % zákazníků potřeba dokoupit věci, které si během karantény nemohli pořídit. Zhruba třetina lidí se v průběhu této doby zdržela nákupu zbytného zboží, jako je oblečení nebo obuv, a vyčkávala na další vývoj situace. Prodej potravin, drogerie i léků probíhal nepřetržitě, ovšem ve zvýšené míře také v online prostředí. Je zřejmé, že dlouhotrvající nouzový stav měl potenciál výrazně ovlivnit nákupní zvyklosti českých domácností. A jaká je realita? To ukazují výsledky průzkumu společnosti CBRE, správce 10 obchodních center a 12 retailových parků v ČR, který proběhl přímo mezi zákazníky v průběhu měsíce května.

Třetina lidí objevila nakupování online a hodlá v něm pokračovat. Skokanem jsou potraviny

Lidé častěji než dříve nakupovali během nouzového stavu online. 31 % zákazníků začalo během karantény využívat e-shopy poprvé a jejich zkušenost byla natolik pozitivní, že tak chtějí pokračovat i nadále. „V nakupování přes internet dlouhodobě vítězí elektronika, kterou si takto pořizují dvě třetiny zákazníků. Ani situace během posledních dvou měsíců to nijak neovlivnila. Dále z průzkumu vyplývá, že přibližně každý čtvrtý zákazník, který byl zvyklý nakupovat zboží, které neslouží k uspokojení základních lidských potřeb (např. oblečení, obuv, hry apod.) v kamenných obchodech, využil v době karantény nabídky e-shopů,“ říká Klára Bejblová, vedoucí výzkumu retailového sektoru v CBRE, a dodává: „Ovšem největší nárůst objednávek v online prostředí patří potravinám a nápojům. I když se značná část zákazníků vrátí s koncem karantény zpět do kamenných prodejen, podíl nakupování přes internet se trvale zvýší. Nakupovat potraviny online plánuje v budoucnu každý čtvrtý zákazník.“

Kamenné obchody budou hrát i nadále prim – zákazník vyžaduje osobní zkušenost

Navzdory rostoucí oblibě online nakupování si klasické prodejny zachovají své nezastupitelné místo. Zákazníci chtějí mít z nakupování zážitek a ani v postkoronavirové době se na tom nic nezmění. „V případě, že si lidé budou moci vybrat mezi návštěvou obchodního centra a online nakupováním, pouze 10 % dotazovaných se omezí jen na druhou možnost. Celkem 76 % respondentů v průzkumu uvedlo, že chce pokračovat v pravidelných nákupech v běžných prodejnách. Do obchodních center je v 77 % nalákají slevy. Lidé neplánují výrazně měnit ani své návyky v oblasti zábavy, gastronomie a služeb. Alespoň jednou měsíčně vyrazí do obchodního centra kvůli návštěvě kina zhruba 25 % dotazovaných a nabídku stravovacích zařízení využije téměř 70 %,“ komentuje Klára Bejblová. Gastronomie je přitom u téměř 50 % respondentů třetím nejsilnějším důvodem pro návštěvu obchodního centra. U mužů, singles a mladých lidí ve věku od 18 do 25 let činí dokonce podíl 60 %.

Český maloobchodní trh byl posledních pět let nebývale výkonný, a i přes vysoký podíl e-commerce se mohl chlubit vysokými obraty. Z prvních týdnů po otevření center vidíme pozitivní trend a chuť zákazníků v kamenných obchodech nakupovat. Je zřejmé, že v postkoronavirové éře se obchodní centra budou muset ještě více zaměřit na bezpečnostní a hygienická opatření, ale o pozornost zákazníků se obávat nemusí,“ uzavírá Tomáš Míček, vedoucí správy obchodních center CBRE.

Více o průzkumu CBRE

Zákaznický průzkum proběhl v době od 5. do 14. května 2020 s cílem zjistit změny v nákupním chování ovlivněném vyhlášením nouzového stavu, karanténou obyvatelstva a uzavřením velké většiny maloobchodních prostor v České republice. Hlavní oslovenou skupinou, která se průzkumu zúčastnila, byli loajální zákazníci nákupních center v celé České republice.

Základní údaje o respondentech:

Počet vyplněných dotazníků: 500

Věk: 35 – 44 let (36 %), 26 – 34 let (30 %)

Pohlaví: 80 % ženy

Velikost domácnosti: 44 % žije s partnerem a dětmi (3 – 5 osob), 32 % žije s partnerem/partnerkou

Ekonomická aktivita: 76 % v zaměstnaneckém poměru

Ekonomická aktivita dle pohybu během karantény: 48 % pracovalo z domova, 36 % docházelo na pracoviště

Počet zastoupených krajů: 13 (s největším počtem respondentů z Prahy, Jihomoravského kraje a Královehradeckého kraje)

Zdroj a foto: CBRE

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010