Videoanketa 81 – Petr HŘÍBAL – Zboží&Prodej

Jsme velmi rádi, že se členem finálové poroty „VISA Czech Top Shop“ stal Petr Hříbal – ostřílený retailový harcovník, který se tímto tématem zabývá jako novinář přes 20 let. V současnosti na pozici šéfredaktora časopisu Zboží&Prodej. Petr nám stručně přiblížil jejich mediální skupinu – jeho krátká příjemná prezentace je zde: