Bude třeba trh přeorientovat více na domácí klientelu, a to nejen v turismu – Daniel Jesenský, Dago

1509 zobrazení

Aktuální situace v České republice není lehká jak pro lidi, tak i pro firmy nebo podnikatele. V této nové anketě našeho portálu Mistoprodeje.cz oslovujeme retailové odborníky z řad značek, řetězců, médií, výrobců POS produktů a realizátorů s cílem zjistit jejích aktuální situaci, potřeby a také i vyhlídky do budoucna.

Ve třináctém díle této ankety jsme oslovili pana Daniela Jesenského, Managing partnera agentury Dago s.r.o. a zároveň Viceprezidenta POPAI CE.

1. Jaké jsou okamžité dopady současných antivirových restrikcína Vaší firmu a Vás osobně a čím se momentálně zabýváte/potýkáte nejvíce?

Zatím nijak zásadní, učíme se intenzívní homeoffice u činností, kde to jde, výroba zatím pracuje na plné obrátky a intenzivně pracujeme na projektech pro klienty ve snaze zachovat maximum rozjetého a rozjet maximum nového. Zároveň přemýšlíme a vymýšlíme nápady jak v aktuální nelehké situaci pomoci, aktuálně ve spolupráci s UTB Zlín speciální adaptéry na otevírání dveří loktem pro lékařská a sociální zařízení.

S prodlužující se platností opatření lze však předpokládat, že dopady na nás, stejně jako na ostatní odvětví průmyslu se budou v čase zvyšovat. S postupným omezovaním mezinárodního pohybu postupně vznikají problémy s importem vstupních materiálů a komponentů a exportem hotových výrobků. Co se týká vstupů pro výrobu, kromě horší dostupnosti to může časem znamenat objektivní zvyšování cen a posun dodacích termínů.

Panuje u nás však pozitivní a optimistické naladění s vizí, že jakékoli nesnáze přinášejí mnohé příležitosti. Vzhledem k silnému vlivu opatření na retailový trh bude o čem přemýšlet, kontext ve kterém jsme se dosud odehrávali se změní a bude třeba přehodnocovat a měnit přístupy. Bude nutné řešit nejen jiné strategie in-store komunikačních aplikací, ale znovu a intenzívněji efektivitu provozní i realizovaných projektů. Nesnadné časy nutí přehodnocovat, vymýšlet, experimentovat a to teď děláme ještě intenzívněji v pro nás vlastním potu tváře. Díky kreativnímu, produkčnímu, manažerskému a systémovému potenciálu a zdrojům vybudovaným v předchozích svělých letech máme dobré předpoklady vytrvat a uspět.

2. Co by Vám v současné situaci nejvíce pomohlo?

Pomůže nám především, když trpělivě vytrvají naši lidé i naši zákazníci a když budou i v těchto časech přicházet a společně budeme vymýšlet krom aktuálních projektů také věci, na které v normálních dobách nebývá čas. Například zefektivnění exekuce a implementace s pomocí technologií, nebo různé cross category mechaniky a win to win projekty mezi retailery a více produktovými kategoriemi s pomocí sdružených POP médií. Můžeme si nyní pohrát a posunout třeba úroveň budoucích sezónních kampaní. Připravovat se společně již dnes na pozměněné podmínky do kterých snad už brzy můžeme vstoupit se zásobou nových nápadů a řešení. Nejhorší by pro naší branži byl postupný útlum aktivity a přílišné vyčkávání. Obecně je jednou z příležitostí momentálního stavu možnost využití postupně volnějších kapacit svých partnerů, kteří podobně jako většina ostatních průmyslů, ještě nedávno trpěly značným přetížením a nedostatkem pracovních sil.

3. Kde vidíte prioritu pro zmenšení ekonomických dopadů současných restrikcí?

Jednoznačně v co nejrychlejším uvolnění panujících omezení, která již nyní devastují některá odvětví včetně toho retailového a postupně se začnou promítat i do všech ostatních. Bohužel je pravděpodobné, že zdaleka nejsme blízko k návratu k normálu.

Pokud se čas restrikcí bude nadále prodlužovat a bude ubývat práce pro lidi, klíčové nejen pro naši branži bude krytí fixních nákladů, především na mzdy. V tomto ohledu se dříve či později, v závislosti na stavu vlastních zdrojů, většina podniků začně ocitat ve fatální situaci a postupně se neobejdou bez pomoci státu.

Při stávajícím vývoji to postupně bude o balancování mezi defenzívou a ofenzívou, to bude nyní to co rozdělí ty současné od úspěšných budoucích. Je už nyní jasné, že je před námi zatím přesně neodhadnutelná intenzita recese. Klíčová bude reakce na útlum a přizpusobení se podmínkám co přijdou po krizi.

4. Jaký očekáváte vývoj na Vašem trhu a u Vás ve firmě do konce roku?

Je zatím stále otázkou, zda nás v důsledku zdravotní krize čekají těžší měsíce, nebo roky. Každý další týden budoucí ekonomickou situaci zhoršuje. Je myslím zřejmé, že zatím ani střednědobou předpověď pro náš obor nemá příliš smysl předjímat. Nejen z důvodu organického a zatím nepředvídatelného vývoje dění a intenzity opatření, ale především díky zatím nejasné vizi nejen kdy, ale především co celé dění ukončí a umožní pokračovat v žití bez ohrožení a omezení. Jsme v období mlhy, vidíme jen kousek před sebe a můžeme dělat jen malé kroky.

Je otázkou, jak budou postupně reagovat zadavatelé stran naplánovaných promo akcí, jak budou pozměňovat plány a posunovat rozpočty v souvislosti s menší návštěvností kamenných prodejen a plynoucím menším zásahem cílových skupin. Čelem k pravdě budeme stát především při plánování rozpočtů na příští rok.

Už nyní je však jasné, že procházíme restartem v jehož důsledku budeme ještě více digitalní a virtuální, nejen v komunikaci a nakupování ale i v konzumaci služeb, častěji se budeme učit na klavír on line, nebo si tak zacvičíme s trenérem. Digitální audio vizuálno a virtuálno zažívá skokovou renesanci. Pozměněny budou systémy vzdělávání i práce, homeoffice s oporou v techonologiích a přenastavených pracovních procesech bude novým standardem. Videokonference zdomácní i mimo korporace a pomohou řešit úkoly v době, kdy čas je stále cennější komoditou. Díky odstávce kamenné konkurence ve většině sortimentu se i zákazníci co to dříve nedělali učí nakupovat on-line a tento kanál se posune ještě blíže k nadvládě v retailovém dění.

Předpokládám že v důsledku zdravotní krize a plynoucích tržních efektů se i později budeme chovat ekonomičtěji, ekologičtěji a zodpovědněji.  Volný čas jsme trávili v nákupních centrech, nyní jsou zavřená, možná proto abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme. Lidé pozmění své nákupní návyky a zcela se již nevrátí do původních kolejí. Zase budeme intenzivněji řešit cenu jako klíčové kritérium při nákupu. Omezen bude nákup zbytných věci (FMCG a lékárny utrpění nezažijí, ale například fashion, automotive, luxury, zahraniční cestovní ruch (tomu českému to pak mimochodem prospěje) mají před sebou náročnější časy, některé specifické segmenty na tom vydělají jako právě on-line retail, digitální služby a marketing, nebo health ale všichni budeme ovlivněni oslabenou kupní sílou.

Zároveň bude třeba trh přeorientovat více na domácí klientelu, a to nejen v turismu ale i všude jinde, se zahraničním obchodem a cestováním to pravděpodobně hned tak nebude jako dříve.

Co se ale nezmění, spíše zesílí, je poptávka po čestných a autentických značkách.

Toto období nám leccos bere, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější. Dostali jsme problém na míru, asi jsme ho už opravdu potřebovali, po ekonomické i lidské stránce. Prožijme ho pozorně s vědomím, že problémy jsou pouze převlečené příležitosti.

Zdroj a koláž: redakce, foto: Dago a pixabay.com