Zboží v logistických areálech ohrožují škůdci

Výskyt škůdců ve zboží uloženém ve skladech může být významný ekonomický problém pro logistické a výrobní firmy. Správně nastavený systém ochrany zboží při skladování a včasné ošetření zboží eliminuje vysoké finanční ztráty a zvyšuje důvěryhodnost dodavatelů vůči svým odběratelům a samozřejmě ke koncovým spotřebitelům. Jak se proti nežádoucímu výskytu škůdců chránit, poradí Iva Vrkočová z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas, která provádí kontrolu zemědělských a potravinářských komodit.

Přehled nejčastějších škůdců ve skladech

Mezi nejčastější škůdce patří brouci, kteří se vyskytují hlavně u obilovin, luštěnin nebo podobných plodin, ale také u výrobků z těchto surovin určených pro potravinářské účely. Patří mezi ně například pilous, lesák, korovník, rušník, zrnokaz, kornatec. Potravinářské objekty může zamořit také zavíječ moučný nebo skladištní či roztoč moučný. Výjimkou nejsou ani švábi.

Další škůdci ve skladech, kteří mohou poškodit zemědělské a potravinářské zboží, jsou hlodavci. Jde hlavně o myši, potkany a občas krysy. Živí se volně uloženým obilovinami, jsou však také schopni prokousat se přes obaly potravinářských výrobků až k dané potravině a zároveň znečišťují zboží svými výkaly.

Dalším méně obvyklým problémem je výskyt nečistot ve zboží, například trus ptáků, kteří se dostanou omylem do skladu. Takové zboží není vhodné pro lidskou spotřebu a musí být přečištěno. To platí i pro hrubé nečistoty, které ovlivňují celkovou kvalitu zboží. Jedná se například o kameny, hlínu, plesnivé hrudky z namočeného zboží, úlomky z umělé hmoty, kousky skla nebo papíru.

Jak eliminovat výskyt škůdců ve skladech

Důvěřovat, že škůdce ve zboží není, se nevyplácí. Před naskladněním nového zboží by měla být provedena asanace skladu. V zemědělských podnicích je to hlavně období před naskladněním nové sklizně obilovin. „Ošetřením skladu se eliminuje riziko výskytu škůdců, kteří mohli zůstat ve skladu z minulé sklizně. Pravidelná kontrola zboží, uloženého v halách nebo silech, by měla být povinností každého provozovatele skladu. Způsob kontroly je různý a závisí na způsobu uskladnění. Pro výskyt obilních škůdců v silech se používá například kontrola teploty uloženého zboží. Pokud se v určitém segmentu sila zvýší teplota, znamená to detekci obilních škůdců. Shlukují se totiž v hnízdech a tím zvyšují teplotu zboží. Včasné ošetření fumigačním prostředkem problém obvykle bez problémů vyřeší,“ informuje Iva Vrkočová z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Kdo a jak provádí kontrolu výskytu škůdců

Před expedicí zboží k příjemci, například do mlýnů nebo výrobních provozoven, provádí kontrolu výskytu živých škůdců kontrolní organizace objednaná odesílatelem. Je to především z důvodu, aby se zamezilo reklamaci u finálního příjemce. Pokud se zjistí škůdce přímo u nakládky dané partie, není již možné chemické ošetření. Zboží se vyloží a nahradí zdravým. Infestované zboží je všeobecně považováno za vadu a příjemcem odmítnuto. Problematika skrytého napadení je komplikovanější a přináší především nároky na včasné odhalení prvotní infestace. Na kontrolu hlodavců se nejčastěji zavádí systém Pests control, který obnáší například rozmístění chemických nebo jiných návnad. Sklad by měl být dále správně zabezpečen proti ptactvu, jeho náhodnému vniknutí nebo uhnízdění v hale.

 

Zdroj a foto: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010