Shopper centrismus

Jeho průkopníkem je Dago, společnost poskytující fullservisové služby v oblasti designu, vývoje a výroby POP materiálů. Je na místě si položit otázku, zda se tento přístup postupně nebude stávat standardem v přístupu k vývoji POP prostředků, podobně jako jsme byli počátkem milénia svědky plošného pronikání průmyslového designu do jejich navrhování. „CIS respektuje více jak 100 hodnotících parametrů pro tvorbu efektivních POP materiálů,“ vysvětluje Marek Končitík, marketingový ředitel Dago a dodává: „Parametry CIS vycházejí z námi dlouhodobě shromažďovaných a systematizovaných teoreticko-praktických výzkumů a studií o nákupním chování zákazníků, ale i z dat a analýz poskytnutých klientem.“ Díky tomu mohou být realizovány maximálně efektivní POP prostředky, u kterých je optimalizován potenciál upoutat pozornost zákazníka a stimulovat jej k vyzkoušení a případně i ke koupi vystavených produktů.

Instalace pro Nikon

Jedním z projektů, které Dago při zapojení CIS atributů realizovalo, byl návrh, vývoj a instalace shop-in-shopu pro značku Nikon v Bratislavě. Úkolem bylo zajistit vyrušení nakupujících, vzbudit zájem o produkty Nikon a následně návštěvníky v showroomu e-shopu ALZA podnítit k jejich koupi. Řešení pro Nikon je vybaveno marmolitovou podlahou, v níž je vedena elektroinstalace, půlkulatým dřevěným stropem, kde jsou umístěna světla, osvětleným policovým systémem a prezentačními pulty (play tables). Hlavní stěna shop-in-shopu obsahuje vitrínu ve tvaru objektivu k vystavení akčních produktů, nebo novinek. „Samotné zaměřování prodejny pro umístění shop-in-shopu probíhalo speciálními 3D měřicími přístroji, které umožňují realitě naprosto věrnou 3D vizualizaci celého prostoru. Samotný výrobní proces tak 100 % odpovídal realitě prodejny,“ shrnuje Martin Vorel, ředitel společnosti Dago. Celý systém je doplněný oddechovou zónou ve stylu Nikon nacházející se hned nad shop-in- shopem a zákazníci se s ní setkají již při vstupu do prodejny. Jsou tak se značkou v kontaktu již od počátku nákupní trasy.

Základní atributy přístupu CIS v projektu

Na základě případové studie Nikonu v Alze je možné upozornit na základní atributy, které CIS projekty splňují. Snahou shop-in-shopu Nikon bylo za maximálního využití prostoru především zlákat zákazníka, přimět ho, aby zůstal v prodejně co nejdéle a byl stimulován k interakci s produkty Nikon.

Efektu bylo dosaženo několika typy podnětů:

  • Kvalita zpracování: Celé místo je kompaktní, čisté a součástí shop-in-shopu je i strop a podlaha. Místo působí dojmem kvality a prémiovosti a tím podporuje image vystavených produktů.
  • Vizuální působení: Schopnost vyrušit zákazníky je v rámci provedení dána barevnou strukturou (výrazná černo žlutá struktura využívající atavizmu obranných reflexů), struktura aplikace je založena na půlkruzích, které vyrušují z jinak poměrně pravidelných tvarů přítomných ve zbytku prostředí.
  • Kontrastní aplikace: Shop in shop je svou barevností jasně odlišitelný od prostředí, ve kterém je nainstalován. To opět zvyšuje schopnost vyrušit a zaujmout. Vše navíc podporují i světelné efekty a maximální eliminace rušivých prvků, které by znesnadňovaly zákazníkům orientaci.
  • Logo Nikon je komunikováno výrazně a viditelně ze všech směrů. Dochází tak k propojení se značkou a informacemi i latentními potřebami, které u zákazníků již existují.
  • Maximální přístupnost: v hlavní roli celého prodejního prostoru jsou produkty. Jsou funkční, zákazníkům na dosah, přístupné a viditelné – nevytváří žádné bariéry mezi nimi a nakupujícími. Tím podporují interakci. Zároveň jsou rozmístěny organizovaně v uspořádaných, přehledných blocích, což opět podněcuje zaujetí a vyzkoušení produktů. Závěrem je vhodné říci, že Dago CIS využívá také celou řadu moderních a funkčních propagačních technik, vycházejících ze znalosti očekávání a zvyků nakupujících, principů nákupního chování, rozhodování a orientace v místě prodeje. „Ačkoli se může zdát, že většina společností tyto faktory reflektuje a běžně je zadává v rámci briefu, je tomu tak velmi zřídka. Především proto, že instore projekty dnes většinou vznikají pod nějakým tlakem a jednoduše nebývá na straně zadavatelů čas na to se jim věnovat do detailu,“ uzavírá Martin Vorel.

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010