Publicis One navázal úzkou spolupráci s Medianem

3804 zobrazení

Skupina komunikačních agentur Publicis One spolupracuje s výzkumnou agenturou Median a je pravidelným odběratelem dat crossmediálního měření adMeter 1000.

Technologie sběru dat pro adMeter 1000 je nezávislá na cookies, a proto tomuto projektu v reflexi nyní velice diskutované ePrivacy a GDPR nehrozí žádné vážnější výpadky v měření návštěvnosti internetových stránek na daném panelu respondentů. Median dodává data adMeter 1000 pro Publicis One ve vlastním analytickém a plánovacím softwaru Kiwi a Fenix.

Další velkou výhodou je pokrytí měřených médií, a to díky přístupu k informacím jak o návštěvnosti doposud nezávisle neměřených on-line kanálů, tak i o vzájemných konzumačních překryvech hlavně mezi TV a on-line video kanály, což je pro strategické crossmediální plánování klíčové. Klíčové je rovněž reálné měření crossmediální konzumace napříč hlavními mediatypy. Agentury ze skupiny Publicis One se už tedy nemusí spoléhat pouze na hybridní modelování a propojování dat, ale mají detailní náhled na unikátní i synergické zásahy jednotlivých mediálních kanálů v kampaních jednotlivých klientů.

Data adMeter 1000 nám přinášejí ucelený obrázek o crossmediální konzumaci hlavních mediatypů,“ uvádí Michal Šeda, ředitel analytické a výzkumné divize Publicis One Ninah. „Díky těmto datům jsme schopni vytvořit detailní časový snímek konzumace médií (včetně např. multiscreeningu, TV sledovanosti mimo domov nebo potenciálu internetové reklamy v mobilních aplikacích), analyzovat a zohledňovat v našich mediaplánech výkyvy ve sledovanosti způsobené nestandardními událostmi, jako jsou např. sportovní přenosy nebo volby, plánovat na jakýkoliv časový úsek a definovat si libovolné cílové skupiny.“

Pro Median je pochopitelně klíčové, aby se potřeby našich klientů při práci s daty plně odrážely ve funkcionalitách našeho softwaru,“ doplňuje Josef Fišer, obchodní a marketingový ředitel projektu adMeter. „Pasivně měřená crossmediální data ze své podstaty nabízejí celou škálu nových analytických a především plánovacích možností. Proto jsem rád, že se nám během naší dosavadní spolupráce s Publicis One společně podařilo software dále rozvinout, konkrétně se jedná například o zcela nový a unikátní přístup k optimalizačním algoritmům nebo o způsob prioritizace požadavků při plánování crossmediálních kampaní,“ uzavírá Fišer.

Zdroj: Publicis One, Median

koláž: redakce