Portál mistoprodeje.cz uspořádal již 4. Shopper Marketing Breakfast

Portál Mistoprodeje.cz uspořádal ve středu 26.9. 2018 v pořadí již čtvrtou akci s názvem Shopper Marketing Breakfast, které se zúčastnilo přes 54 retailových odborníků a zástupců značek. Akce se konala ve znamení knihy Marketingová komunikace v místě prodeje, jejíž čtyři autoři vystoupili se svými tématy z knihy – Daniel Jesenský, Martin Láska, Aneta Bednařík Štefl a Aleš Štibinger.  Zároveň se konala ke konci akce autogramiáda této knihy. 

Akce Shopper Marketing Breakfast s pořadovým číslem 4 proběhla opět v prostorech hlavního partnera akce – společnosti POS Media Czech Republic a za jeho zajištění občestvení pro účastníky akce. Na akci byla přítomná také Dana Běloušková, nový Country Manager této společnosti. Akce obsahovala standardně dvě části – přednáškovou a neformální snídaňový networking, před nímž se uskutečnila autogramiádu knihy s přítomnými autory.

Přednáškovou část zahájil Daniel Jesenský, prezident asociace POPAI CE a managing partner společnosti DAGO a hlavní autor knihy. Pan Jesenský stručně představil knihu, její části a také pohovořil o jejím vzniku.  

Poté účastníky akce seznámil Martin Láska, vedoucí oddělení Instore ve společnosti 4P&P, s Inovacemi a trendy v shopper insights a shopper marketingu. Prezentace byla zaměřená na trendy, které jsou zaměření se na samotné shoppery, využívání e-commerce a digitálních technologií. Z nich se hovořilo především o Crowdsourcingu, jako nástroji pro kvalitativní a kvantitativní insights.

Daniel Jesenský poté na příkladech ukázal Fenomény zdání v POP komunikaci, tedy situace, kdy skvělá kreativita POP materiálů se ne vždy kryje s jejich prodejními výsledky. Účastníci se dozvěděli o fenoménu zdání špatné manipulace se zbožím, nebezpečnosti, manipulace vzhledem a umístěním a také nekvality produktu.

Následně Aneta Bednařík Štefl, Junior Brand Manager ze společnosti Staropramen, představila emoční a funkční impulzy v POP komunikaci. Každý nákupní impulz je buď emoční (zapojení pravé mozkové hemisféry nebo funkční (levá hemisféra). Cílem emočních impulsů je vzbudit emoce, tedy jak se bude nakupující s produktem cítit a jak s ním bude vypadat. Naopak cílem funkčních impulsů je upozornit na to, co výrobek dělá nebo jaký je, jaké má vlastnosti.

Následující vystoupení, které obstaral Aleš Štibinger, ředitel společnosti GAIA GROUP, nemělo podobu prezentace, ale skoro určitého workshopu, při kterém ve spolupráci s účastníky akce se vybírala vůně pro konkrétní in-store komunikační kampaň. Účastníci si zvolili jako místo působení nové vůně tramvaj pražské MHD. Pomocí vhodně zvolených otázek a internetové aplikace byly vybrány tři varianty vůní, ke kterým si pak mohli vybraní tři zástupci publika přivonět a vybrat nejlepší řešení pro tento dopravní prostor.

Na závěr oficiální části programu vystoupil Jiří Beran, nový člen portálu Místoprodeje.cz, který bude zodpovědný za oblast rozvoje jeho aktivit. Jiří Beran informoval o některých změnách, které nyní s portálem od 1.října nastávají: Miroslav Oupic postupuje na pozici šéfredaktora, dosavadní šéfredaktor Petr Frey se posune do redakční rady portálu. „Servisní organizací webu se stala nová společnost MÍSTO PRODEJE CZ s.r.o.,“ uvedl dále Jiří Beran. „Pro příští rok plánujeme i některé nové formáty setkání – např. návštěvy zajímavých firem z okruhu portálu.

 

Na začátku neformální části programu byla možnost zakoupení si knihy společně s autogramiádou knihy s přítomnými autory knihy. Tak jako v minulosti, účastníci tuto akci zakončili snídaňovým networkingem – individuálními dotazy na řečníky, probíráním nově získaných informací a poznáváním nových retailových odborníků.

Tato akce vzbudila u účastníků, stejně jako na konci minulého roku velký ohlas, nejen svou rekordní účastí, ale také díky možnosti získání aktuálních informací z oblasti shopper marketingu a možnosti se setkat na jednom místě se zástupci významných značek, řetězců, výzkumu, asociací i akademické sféry.

 

O odborném portálu Místo prodeje.cz

Portál Místo prodeje.cz se zaměřuje na zvýšení informovanosti, povědomí a zájmu o obor marketing v místě prodeje. Je určen zadavatelům reklamy, odborným médiím a asociacím, mediálním a kreativním agenturám, výrobcům a realizátorům reklamy v místě prodeje a také zaměstnancům, studentům a podnikatelům v oboru marketing a média.

Partnery tohoto portálu jsou asociace POPAI, POS Media Czech Republic, Nielsen Admosphere, Brands&Stories, Dago, Jansen Display, HL Display a společnost Shopper Marketing Prague.

 

Kontakt:

Ing. Miroslav Oupic

šéfredaktor portálu

Email: oupic@mistoprodeje.cz

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři

Podpořte prosím

 
Bankovní účet
2 801 779 543/2010