POPAI aktualizuje projekt soutěže Hvězda 3D reklamy

Asociace POPAI CE ve spolupráci se zástupci sekce Reklamní předměty, společností  ABF, a.s. a dalšími zástupci oboru 3D reklamy aktualizovala projekt prestižní soutěže Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové předměty.

Záměrem aktualizace bylo nově upravit projekt v  souladu s  vývojem a trendy oboru 3D reklamy a ve snaze zvýšit celkovou úroveň soutěže.  Zároveň bylo přihlédnuto k návrhům a připomínkám soutěžících i dalších zástupců oboru.

V rámci změn došlo k aktualizaci a zjednodušení soutěžních propozic např. v oblasti  soutěžních kategorií, v systému hodnocení soutěžních předmětů porotou soutěže atd.  a také ke stanovení nových termínů  průběhu a konání soutěže.

Letošní ročník soutěže Hvězda 3D reklamy 2017 bude vyhlášen ke dni 1. 6. 2017. Od této doby bude možné zasílat přihlášky. Uzávěrka soutěže je 29. 9.2017.

Odborná porota provede vyhodnocení soutěžních prací v průběhu října 2017.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne 23. 11. 2017 v rámci gala večera významné mezinárodní oborové akce POPAI DAY 2017, které se celkem zúčastní více jak 500 zástupců odborné veřejnosti. V místě konání akce bude umístěna expozice všech soutěžních prací Hvězda 3D reklamy 2017.

Cílem těchto změn je zvýšit prestiž soutěžních prací a soutěžících společností a nabídnout širší zviditelnění soutěžních předmětů, soutěžících i soutěže během mediální kampaně a  samotné soutěže. Aktualizovaný projekt soutěže má rovněž více podpořit další kontakty a komunikaci účastníků soutěže se zadavateli reklamy a dalšími zástupci odborné veřejnosti a představit soutěž jako jedinečný zdroj inspirace a nových poznatků o našem trhu s reklamními a dárkovými předměty.

POPAI CE zajistí širokou medializaci soutěže, a to nejen formou článků, inzerátů, tiskových informací, ale také prostřednictvím prezentačních materiálů v elektronické i tištěné formě, k nimž patří například katalog všech exponátů soutěže Hvězda 3D reklamy, který bude distribuován odborné veřejnosti při vyhlašování výsledků soutěže, na seminářích a dalších odborných akcích, v rámci elektronických newsletterů atd.

Nové propozice soutěže Hvězda 3D reklamy a další informace najdete ZDE.

 

Zdroj a foto: POPAI CE

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partner